Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

G7 Ülkelerinde Dışa Açıklık Enflasyon İlişkisi

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 213 - 236, 02.08.2021

Öz

Enflasyon ve dışa açıklık ilişkisi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerdeki araştırmacılar ve politika yapıcılar tarafından çalışılan bir konu olmaya devam etmektedir. Enflasyon ve dışa açıklık arasındaki kesin ilişki hala belirsizlik içindedir. Dışa açıklık ve enflasyon arasındaki ilişkiyi ölçmek için farklı metodolojiler kullanarak farklı ülkeler ve bölgesel gruplar için çeşitli çalışmalar yapılmış, ancak kesin bir yargıya varılamamıştır. Bu ilişkiyle ilgili farklı çalışmalar olsa da ampirik çalışmaların çoğu David Romer tarafından 1993 yılında literatüre kazandırılan ve ekonomide dışa açıklık ile enflasyon arasında ters bir ilişki olduğu hipotezini ortaya koyan çalışmaya dayanmaktadır. Bu çalışma, G7 ülkeleri için 1991-2019 arası dönemde alınan yıllık veriler yardımı ile söz konusu ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar, G7 ülkeleri için Romer’in hipotezini desteklemektedir.

Kaynakça

 • Akpolat, A. G. (2014). The Long-Term Impact of Human Capital Investment on GDP: A Panel Cointegrated Regression Analysis. Economics Research International, 2014, 1-10.
 • Aliyev, K. ve Gasimov, I. (2014). Openness-Inflation Nexus in South Caucasus Economies. Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 62761.
 • Andrews, D. W. K. (2005). Cross-Section Regression with Common Shocks. Econometrica, 73(5), 1551-1585.
 • Ashra, S. (2002). Inflation and Openness: A Study of Selected Developing
 • Economies. Indian Council for Research on International Economic Relation. Working Paper No. 84.
 • Ayvaz Kızılgöl, Ö. ve İpek, E. (2015). Türkiye’de Enflasyon ile Ticaret Açıklığı Arasındaki İlişki. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4), 43-54.
 • Bai, J. ve Ng, S. (2010). Panel Unit Root Tests with Cross-Section Dependence: A Further Investigation. Econometric Theory, 26(4), 1088-1114.
 • Bowdler, C. ve Nunziata, L. (2006). Trade Openness and Inflation Episodes in the OECD. Journal of Money, Credit, and Banking, 38(2), 553-563.
 • Breitung, J. (2005). A Parametric Approach to the Estimation of Cointegration Vectors in Panel Data. Econometric Reviews, 24(2), 151-173.
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Burger, J. M. and M. Krueger (2003), A balanced approach to high-status achievement testing: An analysis of the literature with policy implications. International Electronic Journal for Leadership in Learning, 7(4).
 • Chhabra, M. ve Alam, Q. (2020). An Empirical Study of Trade Openness and Inflation in India. Decision, 47, 79-90.
 • Ghosh, A. (2014). How do Openness and Exchange-Rate Regimes Affect Inflation? International Review of Economics and Finance, 34, 190-202.
 • Göçer, İ. ve Gerede, C. (2016). Dış Ticaretin Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Zaman İçinde Değişen Birim Kök ve Nedensellik Testleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dersgisi, 11(2), 25-46.
 • Gruben, W. C. ve Mcleod, D. (2004). The Openness–Inflation Puzzle Revisited. Applied Economics Letters, 11(8), 465-468.
 • Iyoha, M. Ame. (1973). Inflation and “Openness” in Less Developed Economies: A Cross-Country Analysis. Economic Development and Cultural Change, 22(1), 31-38.
 • Kurihara, Y. (2013). International Trade Openness and Inflation in Asia. Research in World Economy, 4(1), 70-75.
 • Lane, P. R. (1997). Inflation in Open Economies. Journal of International Economics, 42, 327-347.
 • Lin, F., Mei, D., Wang, H. ve Yao, X. (2017). Romer was Right On Openness and Inflation: Evidence from Sub-Saharan Africa. Journal of Applied Economics, 20(1), 121-140.
 • Maddala, G. S. ve Wu, S. (1999). A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(1), 631-652.
 • Mahmoudzadeh, M. ve Shadab, L. (2012). Inflation and Trade Freedom: An Empirical Analysis. World Applied Sciences Journal, 18(2), 286-291.
 • Munir, S. ve Kiani, A. K. (2011). Relationship between Trade Openness and Inflation: Empirical Evidences from Pakistan (1976–2010). The Pakistan Development Review, 50(4), 853-876.
 • Pedroni, P. (2000). Fully Modified Ols for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics içinde, Nonstationary Panels, Panel Cointegration and Dynamic Panels (15. bs., ss. 95-130).
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. IZA Discussion Paper, (1240), 1-39.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section İndependence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008a). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008b). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • Ramzan, M., Fatima, K. ve Yousaf, Z. (2013). An Analysis of the Relationship Between Inflation and Trade Openness. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(3), 215-229.
 • Rogoff, K. (2003). Globalization and Global Disinflation. Economic Review, 88(4), 45-78.
 • Romer, D. (1993). Openness and Inflation: Theory and Evidence. Quarterly Journal of Economics, 108, 869-903.
 • Sachsida, A., Carneiro, F. G. ve Loureiro, P. R. A. (2003). Does Greater Trade Openness Reduce Inflation? Further Evidence Using Panel Data Techniques. Economics Letters, 81(3), 315-319.
 • Sahu, P. ve Sharma, N. K. (2018). Impact of Trade Openness on Inflation in India: An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach. The Empirical Economics Letters, 17(1).
 • Sakanko, M. A. ve Joseph, D. (2019). Trade Openness and Inflation: Empirical Explanation of the Nexus in Nigeria. International Journal of Social Sciences and Economics Review, 1(2), 35-45.
 • Sepehrivand, A. ve Azizi, J. (2016). The Effect of Trade Openness on Inflation in D-8 Member Countries with an Emphasis on Romer Theory. Asian Journal of Economic Modelling, 4(4), 162-167.
 • Temple, J. (2002). Openness, Inflation and the Phillips Curve: A Puzzle. Journal of Money, Credit, and Banking, 34(2), 450-468.
 • Terra, C. T. (1998). Openness and Inflation: A New Assessment. The Quarterly Journal of Economics, 113(2), 641-648.
 • Terra, M. C. T. (1997). Debt Crisis and Inflation. Brazilian Review of Econometrics, 17(2), 21-48.
 • Triffin, R. ve Grubel, H. (1962). The Adjustment Mechanism to Differential Rates of Monetary Expansion among the Countries of the European Economic Community. The Review of Economics and Statistics, 44(4), 486-491.
 • Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709-748.
 • World Bank (2002). Globalization, Growth, and Poverty: Building An İnclusive World Economy. Oxford University Press, Washington, DC.
 • Wu, C.-S. ve Lin, J.-L. (2008). The Relationship between Openness and Inflation in NIEs and the G7. National Bureau of Economic Research içinde (ss. 109-137). The University of Chicago Press. http://www.nber.org/chapters/c6981 Presiden erişildi.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2018). Panel Zaman Serileri Analizi Stata Uygulamalı (2. Baskı.). İstanbul: Beta Basım Yayın A.Ş.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Muhyettin ERDEMLİ (Sorumlu Yazar)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1331-2922
Türkiye


Tuba BAŞKONUŞ DİREKÇİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6339-5332
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Erdemli, M. & Başkonuş Direkçi, T. (2021). G7 Ülkelerinde Dışa Açıklık Enflasyon İlişkisi . Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 213-236 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/oltu/issue/64381/935112