Yıl 2016, Cilt 31 , Sayı 3, Sayfalar 309 - 314 2016-10-23

Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri
Some pomological properties and chemical contents of selected walnut (Juglans regia L.) genotypes from Iğdır province

Ersin Gülsoy [1] , Tuncay Kaya [2] , Mücahit Pehluvan [3] , Mikdat Şimşek [4]


Bu çalışma 2013 ve 2014 yıllarında Iğdır ilinde tohumdan yetişmiş 16 adet ceviz genotipin pomolojik özellikleri, kimyasal ve mineral içeriklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Selekte edilen ceviz genotiplerinin pomolojik özelliklerinden kabuklu meyve ağırlığı, iç ağırlığı ve iç oranı sırasıyla 10.80-15.77 g, 5.15-7.46 g ile % 42.87-58.35 arasında değişmiştir. Seçilen genotiplerin yağ, protein, kül ve nem içerikleri ise sırasıyla % 50.03-64.98, % 10.23-22.14, % 0.97-3.96 ve % 3.05-4.48 arasında değişmiştir. Ayrıca, bu genotiplerin mineral madde içerikleri ortalama olarak % 2.11 N, 314.69 mg 100g-1 P, 432.58 mg 100g-1 K, 288.25 mg 100g-1 Ca, 225.51 mg 100g-1 Mg, 2.91 mg 100g-1 Cu, 2.97 mg 100g-1 Zn, 16.10 mg 100g-1 Fe, 4.18 mg 100g-1 Mn ve 11.45 mg 100g-1 Na olarak belirlenmiştir. Ümitvar genotiplerde azot (N) içeriği diğer minerallere kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Bunu sırasıyla Potasyum (K), Fosfor (P), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Sodyum (Na), Mangan (Mn), Çinko (Zn) ve Bakır (Cu) takip etmiştir.
This study was conducted on 16 walnut genotypes grown from seed to determine some pomological, chemical properties and mineral content in Iğdır province in the years of 2013 and 2014. Fruit weight, kernel weight and kernel ratio of selected walnut genotypes as pomological properties ranged between 10.80-15.77 g, 5.15-7.46 g and 42.87-58.35%, respectivelity. Chemical properites of selected genotypes such as fat, protein, ash and moisture content varied from 50.03 to 64.98%, 10.23 to 22.14%, 0.97 to 3.96% and 3.05 to 4.48%, respectively. Additionally, the mineral contents of these genotypes contained 2.11 N %, 314.69 mg 100g-1 P, 432.58 mg 100g-1 K, 288.25 mg 100g-1 Ca, 225.51 mg 100g-1 Mg, 2.91 mg 100g-1 Cu, 2.97 mg 100g-1 Zn, 16.10 mg 100g-1 Fe, 4.18 mg 100g-1 Mn and 11.45 mg 100g-1 Na. The nitrogen (N) content in promising genotypes was found higher than those of the other mineral contents. This was followed by Potassium (K), Phosphorus (P), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), İron (Fe), Sodium (Na), Manganese (Mn), Zinc (Zn) and Copper (Cu), respectively.
 • Akça, Y., 2001. Ceviz Yetiştiriciliği. Arı Ofset Matbaası, 356s, Tokat.
 • Andrienko, M.V., Zatokovay, F.T., 1990. Walnut in the Ukrania. Acta Horticulturae, 284: 339-341.
 • Anonim, 1990. Kabuksuz Ceviz. Türk Standartları Enstitüsü (T.S.E.), TS 1275, Ankara, Türkiye.
 • Anonim, 1991. Ceviz içi. Türk Standartları Enstitüsü (T.S.E.), TS 1276, Ankara.
 • Aşkın, M.A., Gün, A., 1995. Çameli ve Bozkurt cevizlerinin (Juglans regia L.) seleksiyon yolu ile ıslahı üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kong. I. Cilt, Adana, 461-463.
 • Bakkalbaşı, E., Yılmaz, O.M., Artık, N., 2010. Türkiye’de yetişen bazı ceviz çeşitlerinin fiziksel özellikleri ve kimyasal bileşenleri. Akademik Gıda, 8(1): 6-12.
 • Bloomhoff, R., Carlsen, M., Andersen, L.F., Jacobs, D.R., 2006. Health benefits of nuts: potential role of anti-oxidants. British Journal of Nutrition, 96(2): 52-60.
 • Cemeroğlu, B., 2010. Gıda Analizleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 34, Ankara, 657 s.
 • Caglarirmak, N., 2003. Biochemical and physical properties of some walnut genotypes (Juglans regia L.). Nahrung/Food, 47(1): 28-32.
 • Çelik, F., Cimrin, K.M. Kazankaya, A., 2011. Tavas (Denizli) yöresinden selekte edilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimi Dergisi, 21(1): 42-48.
 • Davis, L., Stonehouse, W., Loots, D.T., Mukuddem-Petersen, J., van der Westhuizen, F., Hanekom, S.J., Jerling, J.C., 2007. The effects of high walnut and cashew nut diets on the antioxidant status of subjects with metabolic syndrome. European Journal of Nutrition, 46: 155-164.
 • Dogan, M., Akgul, A., 2005. Fatty acid composition of some walnut (Juglans regia L.) cultivars from East Anatolia. Grasasy Aceite, 56(4), 328-331.
 • FAO, 2012. http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E
 • Gönül, M., Altuğ, T., Boyacıoğlu, D., Noka, Ü., 1988. Gıda Analizleri. Ege Üni. Müh. Fak. No:64, İzmir, 179s.
 • James, C.S., 1995. Analytical Chemistry of Foods. Chapman and Hall.1st ed. London.
 • Kacar, B., 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri. II. Bitki Analizleri Ank. Ünv. Zir. Fak. Yay. 453. Uygulama Kılavuzu, 155, 635 s., Ankara.
 • Kacar, B., 1984. Bitki Besleme Uygulama Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 900, Uygulama Kılavuzları: 214, Ankara.
 • Kapluhan, E., 2015. Ziraat coğrafyası açısından bir inceleme: Kaman İlçesinde (Kırşehir) ceviz üretim faaliyetleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 32: 147-170.
 • Kazankaya, A., Balta, M.F., Yoruk, I.H. Balta, F., Battal, P.İ., 2008. Analysis of sugar composition in nut crops. Asian Journal of Chemistry, 20(2): 1519-1525.
 • Keleş, H., 2012. Gümüşhacıköy Cevizlerinin (J. regia L.) Seleksiyon Yolu ile Islahı. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Tokat.
 • Korac, M., Crovic, S., Slovic, D., Golosin, B., 1988. Characteristics of Walnut Selections Sampion, Tisa, Backa and Mire. Int. Conf. on Walnuts. Atatürk Cent. H. Res. Inst. Sept. 19-23, Yalova.
 • Koyuncu, M.A., Aşkın, M.A., 1995. Bitlis İli adilcevaz yöresinde seçilmiş ümitvar ceviz tiplerinin bazı bileşim maddelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, s: 475-478.
 • Koyuncu, M.A., Aşkın, F., 1999. Van gölü çevresinde yetiştiriciliği yapılan bazı ceviz tiplerinin depolanması üzerine çalışmalar. Turkish Journal Agriculture and Forestry, 23: 785-796.
 • Koyuncu, M.M., Ekinci, K., Savran, E., 2004. Cracking characteristics of walnut. Biosystems Engineering, 87(3): 305-311.
 • Koyuncu, F., Koyuncu, M.A., Erdal, İ., Yaviç, A., 2002. Birkaç ceviz (Juglans regia L.) seleksiyonlarının meyvelerinin kimyasal kompozisyonu. Gıda, 27(4): 247-251.
 • Macrae, R., Robinson, R.K., Sadler, M.J., 1993. Encyclopaedia of Food Science. Food Technology and Nutrition, Academic Press INC, San Diego, 3126- 3131.
 • Mitrovic, M., Ogasanovic, D., Bugarcic, V., Korac, M., 1988. Selection of Walnuts in Yugoslavia and Future Prospects, International Conference on Walnuts, Atatürk Central Horticultural Researche Institue, Yalova-Turkey, 73-78.
 • Muradoğlu, F., Balta, F., 2010. Ahlat (Bitlis) yöresinden selekte edilen cevizlerin (Juglans regia L.) bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimi Dergisi, 20(1): 41-45.
 • Muradoğlu, F., Gündoğdu, M., Kalan, C., 2011. Bingöl Yöresi ceviz genotiplerinin bazı kimyasal ve mineral içeriklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(1): 17-21.
 • Oğuz, H.A., Aşkın, A., 2007. Ermenek yöresi cevizlerinin (Juglans regia L.) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 17(1): 21-28.
 • Ozcan, M.M., Iman, C., Arslan, D., 2010. Physico-chemical properties, fatty acid and mineral content of some walnuts (Juglans regia L.) types. Agricultural Sciences, 1(2): 62-67.
 • Ozkan, G., Koyuncu, M.A., 2005. Physical and chemical composition of some walnut (Juglans regia L) genotypes grown in Turkey. Grasas y Aceites, 56(2): 141-146.
 • Özrenk, K., Kazankaya, A., Balta, M.F., Yılmaz, M., Muradoğlu, F., 2005, Erzincan’da tohumdan yetiştirilen cevizlerin meyve özelliklerinin tanımlanması. Bahçe Ceviz, 34(1): 133-139.
 • Polat, M., Okatan, V., Guclu, F., 2015. Determination of some physical and chemical properties of walnut (Juglans regia L.) genotypes grown in the central district of Bitlis/Turkey. Scientific Papers. Series B. Horticulture, LIX, 81-86.
 • Ros, E., Núñez, I., Pérez-Heras, A., Serra, M., Gilabert, R., Casals, E., Deulofeu, R., 2004. A Walnut Diet Improves Endothelial Function in Hypercholesterolemic Subjects: a Randomized Crossover Trial, 109(13): 1609-1614.
 • Sharma, S.D., Sharma, O.C., 2004. Studies on the variability in nut characters of seedling trees growing in different locations of himachal pradesh, India, V. International Walnut Symposium, November 9-13, Sorrento (Naples)-Italy.
 • Şahin, İ., 2005. Sağlıklı beslenmede ceviz. Bahçe Ceviz, 34(1): 157-162.
 • Şen, S.M., 1980. Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Cevizlerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Araştırmalar, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü (Doktora Tezi) Erzurum
 • Şen, S.M., 1986. Ceviz Yetiştiriciliği. Eser Matbaası, Samsun.
 • Şen, S.M., Karadeniz, T., 2015. The nutritional value of walnut. Journal of Hygienic Engineering and Design, 11: 68-71.
 • Simsek, M., 2010a. Determination of walnut genotypes with high fruit bearing and quality in Dicle, Hani, Egil and Kocaköy townships. GOU Journal of Agricultural Faculty, 27(1): 85-93.
 • Simsek, M., 2010b. Selection of walnut types with high fruit bearing and quality in Sanliurfa population. International Journal of the Physical Sciences, 5(7): 992-996.
 • Simsek, M., 2010c. Physical and chemical properties of superior walnut types in cermik and cungus populations. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 4(2): 29-34.
 • Simsek, M., Yilmaz, K.U., Demirkiran, A.R., 2010. Selection and determination of some significant properties of superior walnut genotypes. Scientific Research and Essays, 5(19): 2987-2996.
 • Şimşek, M., Osmanoğlu, A., 2010. Mazıdağı (Mardin) yöresindeki doğal cevizlerin (Juglans regia L.) seleksiyonu. YYÜ Tar. Bil. Derg. (YYU J. Agr. Sci.), 20(2): 131-137.
 • Tapia, M.I. Sanchez-Margado, J.R. Garcia-Parra J., Ramirez, R., Hernandez, T., Gonzales-Games, D., 2013. Comparative study of the nutritional and bioactive compounds content of four walnut (Juglans regia L.) cultivars. Journal of Food Composition and Analysis, 31: 232-237.
 • Tapsell, L.C., Gillen, L.J., Patch, C.S., Batterham, M., Owen, A., Baré, M., Kennedy, M., 2004. Including Walnuts in a Low-Fat/Modified-Fat Diet Improves HDL cholesterol-to-total cholesterol ratios in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care, 27(12): 2777-2783.
 • Ünver, H., Çelik, M., 2005. Ankara yöresi cevizlerinin (Juglans regia L.) seleksiyon yoluyla ıslahı. 34(1): 83–89.
 • Vinson, J.A., Cai, Y., 2011. Nuts, especially walnuts, have both antioxidant quantity and efficacy and exhibit significant potential health benefits. Food & Function, 3(2): 134-40.
 • Yarılgaç, T., 1997. Gevaş yöresi cevizlerinin (Juglans regia L.) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi (Basılmamış), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Yarılgaç, T., Özrenk, K., Muradoğlu, F., Tüfenkçi, Ş., 2003. Gevaş yöresinde selekte edilenmiş bazı cevizlerin (Juglans regia L.) pomolojik özellikleri ve makro-mikro element düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1): 33-37.
Konular Fen
Bölüm Bahçe Bitkileri
Yazarlar

Yazar: Ersin Gülsoy

Yazar: Tuncay Kaya

Yazar: Mücahit Pehluvan

Yazar: Mikdat Şimşek

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Ekim 2016

Bibtex @araştırma makalesi { omuanajas269982, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {31}, pages = {309 - 314}, doi = {10.7161/omuanajas.269982}, title = {Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri}, key = {cite}, author = {Gülsoy, Ersin and Kaya, Tuncay and Pehluvan, Mücahit and Şimşek, Mikdat} }
APA Gülsoy, E , Kaya, T , Pehluvan, M , Şimşek, M . (2016). Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi , 31 (3) , 309-314 . DOI: 10.7161/omuanajas.269982
MLA Gülsoy, E , Kaya, T , Pehluvan, M , Şimşek, M . "Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 31 (2016 ): 309-314 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/25593/269982>
Chicago Gülsoy, E , Kaya, T , Pehluvan, M , Şimşek, M . "Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 31 (2016 ): 309-314
RIS TY - JOUR T1 - Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri AU - Ersin Gülsoy , Tuncay Kaya , Mücahit Pehluvan , Mikdat Şimşek Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.269982 DO - 10.7161/omuanajas.269982 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 309 EP - 314 VL - 31 IS - 3 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.269982 UR - https://doi.org/10.7161/omuanajas.269982 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri %A Ersin Gülsoy , Tuncay Kaya , Mücahit Pehluvan , Mikdat Şimşek %T Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri %D 2016 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 31 %N 3 %R doi: 10.7161/omuanajas.269982 %U 10.7161/omuanajas.269982
ISNAD Gülsoy, Ersin , Kaya, Tuncay , Pehluvan, Mücahit , Şimşek, Mikdat . "Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 31 / 3 (Ekim 2016): 309-314 . https://doi.org/10.7161/omuanajas.269982
AMA Gülsoy E , Kaya T , Pehluvan M , Şimşek M . Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 2016; 31(3): 309-314.
Vancouver Gülsoy E , Kaya T , Pehluvan M , Şimşek M . Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2016; 31(3): 314-309.