Makaleler


E. VAROL, E. GÜLSOY, R. ASLANTAŞ
Ümitvar Ceviz (Juglans regia L.) Genotiplerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye, Kars-Kağızman Yöresi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2020)
B. TURAK, E. GÜLSOY, R. ASLANTAŞ
MM106 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinde Benziladenin ve Naftalen Asetik Asit Uygulamalarının Meyve Seyreltmesi ve Kalitesi Üzerine Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2019)
E. GÜLSOY, M. ŞİMŞEK, C. ÇEVİK
Ordu İlinin Farklı Rakım ve Lokasyonlarında Yetiştirilen Bazı Fındık Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2019)
E. GÜLSOY, A. TÜRKHAN, E. KAYA
Kimyasal ve elle meyve seyreltme uygulamalarının bazı elma çeşitlerinde polifenol oksidaz aktivitesi üzerine etkisi, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, (2019)
M. ŞİMŞEK, E. GÜLSOY
A Review on Organic Pistachio Growth and Development Opportunities in Turkey, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2018)
E. Gülsoy, M. Şimşek
A RESEARCH ON FRUIT PRODUCTION POTANTIAL OF MARDIN PROVINCE, Middle East Journal of Science, (2017)
E. GÜLSOY, T. KAYA, M. PEHLUVAN, M. ŞİMŞEK
Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2016)
E. GÜLSOY, T. KAYA, M. ŞİMŞEK, M. PEHLUVAN
Iğdır Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyonu, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2016)