Yıl 2019, Cilt 34 , Sayı 2, Sayfalar 146 - 155 2019-06-25

Tarımsal sulamaların ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi: Asartepe Barajı üzerine bir uygulama

Mehmet Arif Şahinli [1]
Araştırma alanı, Ankara ili Ayaş ilçesinde bulunan Asartepe Barajı sulama sahasıdır. Bu çalışmada, baraj yapımının tarımsal sulamada ve üretim deseninde ne tür değişiklikler ortaya çıkardığı amaçlanmıştır. Tarım işletmelerine ait veriler 2016 yılı üretim dönemine aittir. Bu çalışmada, araştırma bulguları ve ikincil verilerden de yararlanılmıştır. Araştırma alanında örneğe giren köyleri en iyi temsil edecek 3 köy seçilmiştir. Araştırmada örnek hacminin belirlenmesinde %5 hata ve %95 güven düzeyinde çalışılmıştır. Örnek hacmi 42 işletme olarak tespit edilmiştir. Bitkisel ürünlerde maliyet hesabı üründen ürüne farklılık göstermektedir. Aynı zamanda bitkilerin tek yıllık ve çok yıllık oluşu da önemlidir. Gruplara göre 1 kg domates maliyet hesapları yapılmıştır. İncelenen işletmelerde 1. gruptaki üreticilerin 1 kg domates maliyeti 0.54 TL iken 2. grupta olanların 0.50 TL olarak hesaplanmıştır.

Baraj öncesinde 1. gruptaki işletmelerin sulu arazi genişliği ortalama 14.0 dekar iken baraj sonrasında ortalama 25.5 dekara, 2. gruptaki üreticilerde ise sulu arazi genişliği 25.5 dekardan 58.1 dekara yükselmiştir. İncelenen işletmelerdeki alet- makine sayılarında artış gözlenmiştir. İncelenen işletmelerde baraj yapımının tarımsal sulamanın kullanımının etkinliğini arttırmasının yanı sıra üreticilerin üretim deseninde de değişikliğe gittiği tespit edilmiştir.Tarımsal sulama, Ankara ili, Ayaş ilçesi, Maliyet hesapları
 • Balaban, A., Ayyıldız, M., 1970. Orta anadolu sulamalarında tarla sulama sandımanı üzerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Büyükcangaz, H., 2003. Sulama projelerinin çevresel etki değerlendirmesi (çed) ve Bursa-Mustafa Kemal paşa sulama projesi örneği. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 6: 108-116.
 • Çakmak, B., 1994. Konya-çumra sulamasında su dağıtım ve kullanım etkinliği. Doktora Tezi (Yayınlanmamış). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 120s, Ankara.
 • Demir, O., Demir, N., Tekin, M., Yalçın, Z., 2014. Erzurum daphan ovası sulama yatırımının tarımsal üretim üzerine etkileri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2): 97–103.
 • Demirci, F., Erdoğan, C., Tatlıdil, F., 2005. Ankara ili ayaş ve nallıhan ilçelerinde domates üretim alanlarında zirai mücadele uygulamaları. Tarım Bilimleri Dergisi, 11: 422-427.
 • Doak, M., Parminter, I., Horgan, G., Monk, R., Elliot, G., 2004.The economic value of irrigation in new zealand. MAF Tech. Pap. No: 04/01.ISBN No: 0-478-07798-X.Erkoyuncu, C. 2008. Ankara ili beypazarı ilçesinde organik ve geleneksel olarak yapılan domates yetiştiriciliğinin karşılaştırmalı ekonomik analizi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 114s, Ankara.
 • Kaltu, S., Güneş, E., 2010. Mısırda (zea mays L.) farklı sulama sistemlerinin verim ve gelir üzerine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 3: 27-31.
 • Koç, A., Güner, Ü., 2005. Reassessment of existing irrigation projects with fao criteria: tavas plain example. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 9: 93-106.
 • Mudima K (2002). Socio-economic impact of small holder irrigation development in zimbabwe: A case study of five successful irrigation schemes. Private Irrigation in sub-Saharan Africa. http://publications.iwmi.org/pdf/H030867.pdf.
 • Özkay, F., Taş, İ., Çelik, A., 2008. Sulama projelerinin çevresel etkileri. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, Cilt 2, 501-508, 20-22 Mart, Ankara.
 • Saunders, C., Saunders, J., 2012. The economic value of potential irrigation in Canterbury. Lincoln University.
 • Sönmez, M.E., 2011. Barajların mekan üzerindeki olumsuz etkileri ve Türkiye’den örnekler. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11.
 • Tatlıdil, F., Kıral, T., Güneş, E., Demir, K., Gündoğmuş, E., Fidan, H., Demirci, F., Erdoğan, C., Aktürk, D., 2003. Ankara ili’nde domateste hasat öncesi ve hasat sırasında oluşan ürün kayıplarının ekonomik analizi. Proje no:TARP-2387. Ankara.
 • Topak, R., 1996. Konya çumra ovasındaki yağmurlama sulamalarında uygulama sorunları. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 33s, Konya.Yamane, T., 2001. Temel örnekleme yöntemleri, İkinci Baskı, Literatür Yayınları, 528 s, İstanbul.
 • Yıldırım, A., 2006. Karakaya barajı ve doğal çevre etkileri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 6: 32-39.
 • Yurteri, Y.D., 2011. Konya-kadınhanı-kolukısa kasabası sulama kooperatifi çiftçilerinin sulama işletmeciliği sorunları ve çözüm önerileri. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 47s, Konya.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Tarım Ekonomisi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0189-2800
Yazar: Mehmet Arif Şahinli (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { omuanajas458988, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {34}, pages = {146 - 155}, doi = {10.7161/omuanajas.458988}, title = {Tarımsal sulamaların ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi: Asartepe Barajı üzerine bir uygulama}, key = {cite}, author = {Şahinli, Mehmet Arif} }
APA Şahinli, M . (2019). Tarımsal sulamaların ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi: Asartepe Barajı üzerine bir uygulama. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi , 34 (2) , 146-155 . DOI: 10.7161/omuanajas.458988
MLA Şahinli, M . "Tarımsal sulamaların ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi: Asartepe Barajı üzerine bir uygulama". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019 ): 146-155 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/46215/458988>
Chicago Şahinli, M . "Tarımsal sulamaların ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi: Asartepe Barajı üzerine bir uygulama". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019 ): 146-155
RIS TY - JOUR T1 - Tarımsal sulamaların ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi: Asartepe Barajı üzerine bir uygulama AU - Mehmet Arif Şahinli Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.458988 DO - 10.7161/omuanajas.458988 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 155 VL - 34 IS - 2 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.458988 UR - https://doi.org/10.7161/omuanajas.458988 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Tarımsal sulamaların ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi: Asartepe Barajı üzerine bir uygulama %A Mehmet Arif Şahinli %T Tarımsal sulamaların ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi: Asartepe Barajı üzerine bir uygulama %D 2019 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 34 %N 2 %R doi: 10.7161/omuanajas.458988 %U 10.7161/omuanajas.458988
ISNAD Şahinli, Mehmet Arif . "Tarımsal sulamaların ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi: Asartepe Barajı üzerine bir uygulama". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 / 2 (Haziran 2019): 146-155 . https://doi.org/10.7161/omuanajas.458988
AMA Şahinli M . Tarımsal sulamaların ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi: Asartepe Barajı üzerine bir uygulama. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 2019; 34(2): 146-155.
Vancouver Şahinli M . Tarımsal sulamaların ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi: Asartepe Barajı üzerine bir uygulama. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 34(2): 155-146.