Yıl 2019, Cilt 34 , Sayı 3, Sayfalar 406 - 412 2019-10-15

The effects of sodium diacetate addition on the fermentation characteristics, chemical composition and aerobic stability of alfalfa silages
Sodyum diasetat ilavesinin yonca silajlarının fermantasyon özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve aerobik stabilitesi üzerine etkisi

Fisun KOC [1]


The objective of this study was to evaluate the effect of sodium diacetate (SDA) on fermentation characteristics, chemical composition and aerobic stability of alfalfa (Medicago sativa L.) silage. SDA was applied at 0 (control), 3.0, 5.0 and 7.0 g kg-1 DM levels to alfalfa forage harvested at flowering stage and chopped to about 1.5-2.0 cm length. After the addition of the additives, approximately 500 g of sample was placed in plastic bag sample was placed in plastic bags and compressed. After packing, 10 sample packets from each treatment were stored under laboratory conditions  (25-30 °C). The aerobic stability test was applied to the silages opened on the 45 day for 7 days. Aerobic stability characteristics were monitored during 7 days after the main fermentation periods. In addition, lactic acid bacteria which are dominant after 45th day of fermentation and aerobic stability period were determined. As a result, SDA that applied to alfalfa decreased lactic and acetic acid concentrations and prevented proteolysis in the silages. However, SDA showed a high antibacterial activity in alfalfa. During the 7 days aerobic period, sodium diasetate increased pH values, yeast and moulds populations and production of CO2 and improved aerobic stability of alfalfa silage.

Bu araştırma, sodyum diasetat (SDA) kullanımının yonca silajlarında fermantasyon özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve aerobik stabilitesi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan yonca (Medicago sativa L.) çiçeklenme döneminde hasat edilmiş ve yaklaşık 1.5-2.0 cm boyutunda parçalanan taze materyale 0 (kontrol), 3.0, 5.0 ve 7.0 g kg-1 KM düzeyinde SDA katılmıştır. Katkı maddesi ilavesinden sonra, yaklaşık 500 g yonca plastik torbalara koyularak sıkıştırılmış ve vakumla içindeki hava alınmıştır. Her muameleye ait 10’ar paket silajın kullanıldığı çalışmada, silajların paketlenmesinden sonra materyaller laboratuvar koşullarında (25-30 °C) depolanmıştır. Silolamadan 45 gün sonra açılan tüm silajlarda kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Silolama döneminin sonunda (45. gün) tüm silajlara 7 gün süre ile aerobik stabilite testi uygulanmıştır. Araştırmada ayrıca fermantasyonun 45. günü ve aerobik stabilite dönemi sonrası baskın olan laktik asit bakteri türleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yonca silajına ilave edilen SDA silajların laktik ve asetik asit içeriklerini artırırken, proteolizi de önlemiştir. Ayrıca, SDA yüksek anti bakteriyel aktivite göstererek silajların 7 günlük aerobik dönem boyunca maya ve küf populasyonları ile CO2 üretimlerini düşürmüş ve aerobik stabilitelerini geliştirmiştir.


 • 1 .Akyıldız, A.R., 1984. Yemler Bilgisi Laboratuar Kılavuzu. A.Ü. Zir. Fak., Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, Uygulama Kılavuzu, 236 s.
 • 2. Altınçekiç, E., Filya, İ., 2018. Bakteriyal İnokulant ve Organik Asit Kullanımının Düşük kuru Maddeli Küçük Balya Mısır Silajlarının Aerobik Stabilite ve Yem Değeri Üzerine Etkisi. Türk Tarım–Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (7): 887-892.
 • 3. Anonim, 1986. The Analysis of Agricultural Material, Reference Book: 427, 428 p, London. 4. Ashbell G., Weinberg, Z.G., Azrieli, A., Hen, Y., Horev, B., 1991. A Simple System to Determine the Aerobic Determination of Silages. Can. Agric. Eng. 33: 391–395.5. Basmacıoğlu, H., Ergül, M., (2002). Silaj Mikrobiyolojisi. Hayvansal Üretim Dergisi 43(1): 12-24.
 • 6. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov./BLAST/
 • 7. Chen, J., Stokes, M.R., Wallace, C.R. ,1994. Effects of Enzyme-Inoculant Systems on Preservation and Nutritive Value of Hay Crop and Corn Silages, J. Dairy Sci., 77: 501-512.
 • 8. Danner,H., Holzer, M., Mayrhuber, E., Braun R., 2003. Acetic Acid Increases Stability of Silage under Aerobic Conditions. Applied and Environmental Microbiology, Vol 69 (1), p. 562–567.
 • 9. Efe, E., Bek, Y., Şahin, M. 2000. SPSS’te Çözümleri ile İstatistik Yöntemler II. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Kahramanmaraş, 223s.
 • 10. Filya, İ., Ashbell, G., Hen, Y., Weinberg, Z.G., 2000. The Effect of Bacterial Inoculants on The Fermantation and Aerobic Stability of Whole Crop Wheat Silage. Animal Feed Sci. Technology, 88:39.
 • 11. İpçak, H.H., Özüretmen, S., Özelçam, H., Ünlü, H.B., 2017. Hayvan Beslemede Antibiyotiklere Alternatif Olarak Organik Asit, Esansiyel Yağ ve Bakteriyosinlerin Kullanımı Hayvansal Üretim 58(1): 57-65.
 • 12. Kızılşimşek, M,, Erol, A., Ertekin, İ., Dönmez, R., Katrancı, B., 2016. Silaj Mikro Florasının Birbirleriyle İlişkileri, Silaj Fermentasyonu ve Kalitesi Üzerine Etkileri. KSÜ Doğa Bil. Derg., 19 (2), 136-140.
 • 13. Kleinschmit, D.H., Schmidt R.J., Kung, L., 2005. The effects of various antifungal additives on the fermentation and aerobic stability of corn silage. J. Dairy Sci. 88:2130–2139.
 • 14. Koç, F., Coşkuntuna, L., 2003. Silo Yemlerinde Organik Asit Belirlemede İki Farklı Metodun Karşılaştırılması. Journal of Animal Production. 44(2): 37-47.
 • 15. McDonald, P., Henderson, A.R., Heron, S.J.E., 1991. The Biochemistry of Silage. Second Edition. 340 p., Chalcombe Publication, Marlow, England.
 • 16. Petterson, K., 1988. Ensiling of Forages: Factors Affecting Silage Fermantation and Quality, Sveriges Lantbruksuniversitet, 46 p, Uppsala, Sweden.
 • 17. Pitt, R., 1986. Microbial and enzymatic additives for ensiling. 54th, (pp. 137–147). Cornell Nutrition Conference for Feed Manufacturers. Proc Cornell Nutr Conf Feed Manuf 199.
 • 18. Playne, M.J, McDonald, P., 1966. The Buffering Constituent of Herbage and of Silage, J. Sci. Food. Agric, 17:264-268.
 • 19. Polat, C., Koç, F., Özdüven, M., 2005. Mısır silajında laktik asit bakteri ve Laktik asit bakteri + enzim karışımı inokulantların fermantasyon ve toklularda ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri üzerine etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1), 13–22.
 • 20. Ozduven, M.L., Celebi Cam,A., (2017). The Effects of Bacterial Inoculants and/or Enzymes on the Fermentation Characteristics and Aerobic Stability of Alfalfa Ensiled at Different Stages of Maturity. International Journal of Current Research, 9(02):45983-45988.
 • 21. SAS. 1988. SAS® User’s Guide: Statistics, Version 6. SAS Institute, Cary, NC, USA.
 • 22. Seale, D.R., Pahlow, G., Spoelstra, S.F., Lindgren, S., Dellaglio, F., Lowe, J.F., 1990. Methods Forthe Microbiological Analysis of Silage. Proceeding of the Eurobac Conference, 147, Uppsala.
 • 23. Settanni, L., Tanguler, H., Moschetti, G., Reale, S., Gargano, V., Erten, H., 2011. Evolution of fermenting microbiota in tarhana produced under controlled technological conditions, Food Microbiol. 28, 1367-1373.http://garfield.library.upenn.edu/classics1977/A1977DM04100001.pdf
 • 24. Snedecor, G.W., Cochran, W.G., 1980. Statistical Methods. 6th ed. Iowa State Univ. press, Ames, IA, USA.25. Stallings, C.C., Townes, R., Jasse, B.W., Thomas, J.W., 1981. Changes in Alfalfa Haylage During Wilting and Ensiling with and without Additivies. J.Animal Sci. 1981 53: 765-773.
 • 26. Supelco, 1998. Analyzing fatty acids by packed column gas chromatography, Sigma-Aldrich Corp, Bulletin 856, Bellefonte, PA.
 • 27. Wen, A.Y., Yuan, X.J., Wang, J., Desta, S.T., Shao, T., 2017. Effects of four short-chain fatty acids or salts on dynamics of fermantatio and microbial characteristics of alfalfa silage. Animal Feed Science Technology. 223: 141-148.
 • 28. Yuan, X.J., Wen, A.Y., Desta, S.T., Wang, J., Shao, T., 2017. Effects of sodium diacetate on the fermentation profile, chemical composition and aerobic stability of alfalfa silage. Asian-Australas J Anim Sci 30: 804-810.
 • 29. Yuan, X.J., Wen, A.Y., Desta, S.T., Wang, J., Shao, T., 2017. Effects of sodium diacetate on the fermentation profile, chemical composition and aerobic stability of alfalfa silage. Asian-Australas J Anim Sci 30: 804-810.
 • 30. Yuan, X.J., Wen, A.Y., Wang, J., Desta, S.T., Dong, Z.H., Shao, T., 2016. Effects of four short-chain fatty acids or salts on fermentation characteristics and aerobic stability of alfalfa (Medicago sativa L.) silage. J.Sci Food Agric; 98: 328–335.
 • 31. Zwielehner, J.C., Schoendorfer, K., Schatzmayr, G., 2014. A meta-analysis of Lactobacillus kefiri DSM 19544 and Lactobacillus brevis DSM 23231 as silageinoculant in whole plant maize silage. In: Proc. Int. Sci. Conf. Probiotics and Prebiotics, Budapest, Hungary, p. 173.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Zootekni
Yazarlar

Yazar: Fisun KOC (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { omuanajas531137, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {34}, pages = {406 - 412}, doi = {10.7161/omuanajas.531137}, title = {Sodyum diasetat ilavesinin yonca silajlarının fermantasyon özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve aerobik stabilitesi üzerine etkisi}, key = {cite}, author = {KOC, Fisun} }
APA KOC, F . (2019). Sodyum diasetat ilavesinin yonca silajlarının fermantasyon özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve aerobik stabilitesi üzerine etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi , 34 (3) , 406-412 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/49343/531137
MLA KOC, F . "Sodyum diasetat ilavesinin yonca silajlarının fermantasyon özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve aerobik stabilitesi üzerine etkisi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019 ): 406-412 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/49343/531137>
Chicago KOC, F . "Sodyum diasetat ilavesinin yonca silajlarının fermantasyon özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve aerobik stabilitesi üzerine etkisi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019 ): 406-412
RIS TY - JOUR T1 - Sodyum diasetat ilavesinin yonca silajlarının fermantasyon özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve aerobik stabilitesi üzerine etkisi AU - Fisun KOC Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 406 EP - 412 VL - 34 IS - 3 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Sodyum diasetat ilavesinin yonca silajlarının fermantasyon özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve aerobik stabilitesi üzerine etkisi %A Fisun KOC %T Sodyum diasetat ilavesinin yonca silajlarının fermantasyon özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve aerobik stabilitesi üzerine etkisi %D 2019 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 34 %N 3 %R %U
ISNAD KOC, Fisun . "Sodyum diasetat ilavesinin yonca silajlarının fermantasyon özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve aerobik stabilitesi üzerine etkisi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 / 3 (Ekim 2019): 406-412 .
AMA KOC F . Sodyum diasetat ilavesinin yonca silajlarının fermantasyon özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve aerobik stabilitesi üzerine etkisi. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 2019; 34(3): 406-412.
Vancouver KOC F . Sodyum diasetat ilavesinin yonca silajlarının fermantasyon özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve aerobik stabilitesi üzerine etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 34(3): 412-406.