Yıl 2019, Cilt 34 , Sayı 3, Sayfalar 296 - 303 2019-10-15

Effects of drying methods on physcal properties of hazelnut
Kurutma yöntemlerinin fındığın fiziksel özellikleri üzerine etkisi

Ali Turan [1]


This study was conducted in 2015 and aimed to determine the effects of hazelnut drying machine (DM) and traditional–drying (concrete and grass ground; CG and GG, respectively) methods on the physical properties of Tombul, Palaz, and Ordu Levant cultivars. For this purpose, namely nut lenght, nut width, nut depth, kernel lenght, kernel width, kernel depth, nut size, shape index, shell thickness, kernel cavity, shrivel kernel ratio, nut weight, kernel weight, kernel percentage, good kernel (GK), defect kernel (DK), and blanching ability were analyzed. At the end of the study, the GK value was found higher in DM method than on CG and GG methods. Therefore, DM is suitable method for hazelnut drying.

Bu çalışma geleneksel (beton ve çimen harman; BH, ÇH, sırasıyla) ve suni kurutma (kurutma makinesi, KM) yöntemlerinin Tombul, Palaz ve Ordu Levant fındıklarının fiziksel özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla 2015 yılında yürütülmüştür. Bu amaçla, çalışmada meyve uzunluğu, meyve genişliği, meyve kalınlığı, iç uzunluğu, iç genişliği, iç kalınlığı, meyve büyüklüğü, meyve şekil indeksi, kabuk kalınlığı, göbek boşluğu, buruşuk iç oranı, meyve ağırlığı, iç ağırlığı, iç oranı, sağlam iç oranı (SİO), kusurlu iç oranı (KİO) ve beyazlama oranı gibi fiziksel özellikler incelenmiştir. Çalışma sonucunda, KM metodunda SİO değeri BH ve ÇH metotlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca KİO değeri en düşük olarak yine KM metodunda tespit edilmiştir. Bu yüzden KM metodunun fındık kurutma için uygun olduğu söylenebilir.


 • 1) Aydin, C., 2002. Physical properties of hazel nuts. Biosystems Engineering, 82 (3): 297–303. doi:10.1006/bioe.2002.0065.
 • 2) Bostan, S.Z., 1999. Farklı ortamlarda kurutulan fındıklarda bazı önemli kalite özellikleri üzerine bir araştırma. Bahçe, 28: 73–78.
 • 3) Delprete, C., Sesana R., 2004. Mechanical characterization of kernel and shell of hazelnuts: Proposal of an experimental procedure. Journal of Food Engineering, 124: 28–34. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2013.09.027.
 • 4) Ercisli, S., Öztürk, I., Kara, M., Kalkan, F., Seker, H., Duyar, O., Ertürk, Y., 2011. Physical properties of hazelnuts. International Agrophysics, 25: 115–121.
 • 5) Hosseinpour, A., Seifi, E., Javadi, D., Ramezanpour, S.S., Molnar T.J., 2013. Nut and kernel characteristics of twelve hazelnut cultivars grown in İran. Scientia Horticulturea, 150: 410–413. doi: 10.1016/j.scienta.2012.11.028.6) İslam, A. 2000. Ordu ilinde yetişen Türk fındık çeşitlerinde klon seleksiyonu. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 192s, Adana.
 • 7) İslam, A., Turan A., Kurt, H., 2005. Effect of ocak and single trunk training systems on yield and nut quality. Sixth International Congress on Hazelnut, Book of Proceeding, 259–262, 14–18 June, Tarragona–Reus, Spain. doi: 10.17660/ActaHortic.2005.686.35.
 • 8) Kafkas, S., Doğan, Y., Sabır, A., Turan, A., Seker, H., 2009. Genetic characterization of hazelnut (Corylus avellana L.) cultivars from Turkey using molecular markers. Hort Science, 44(6): 1557-1561.
 • 9) Kalkişim, O., Turan A., Okcu, Z., Özdeş, D., 2016. Evaluation of the effect of different harvest time on the fruit quality of foşa nut. Erwerbs-Obstbau, 58: 89–92. doi:10.1007/s10341-015-0259-1.
 • 10) Karam, M.C., Petit J, Zimmer, D., Djantou E.B., 2016. Effect of drying grinding in production of fruit and vegetable powders: A review. Journal of Food Engineering, 188: 32–49. doi:10.1016/j.jfoodeng.2016.05.001.
 • 11) Karaosmanoğlu, H., Üstün N.Ş., 2017. Organik ve konvansiyonel fındıkların (Corylus avellana L.) bazı fiziksel özellikleri. Akademik Gıda 15(4): 377–385. doi:10.24323/akademik-gida.370107.
 • 12) Köksal, A.İ., 2002. Türk Fındık Çeşitleri. Fındık tanıtım Grubu, 136s, Ankara.
 • 13)Keleş, C.Ö., Sacılık, K., 2019. Basınçlı hava kullanılan infrared ısıtıcılı kurutucuda kabuklu fındık kurutulması. Anadolu tarım Bilimleri Dergisi, 34: 65–72. doi:10.7161/omuanajas.434531.
 • 14) Maisnam, D., Rasane, P., Dey, A., Kaur, S., Sarma, C., 2017. Recent advances in conventional drying of foods. J Food Technol Pres, 1: 25–34.
 • 15) Özdemir, F., Akinci, I., 2004. Physical and nutritional properties of four major commercial Turkish hazelnut varieties. Journal of Food Engineering, 63: 341–347. doi:10.1016/j.jfoodeng.2003.08.006.
 • 16) Pliestic, S., Dobricevic, N., Filipoviç, D., Gospodaric, Z., 2006. Physical Properties of Filbert Nut and Kernel. Biosystems Engineering 93(2): 173–178. doi:10.1016/j.biosystemseng.2005.11.008.
 • 17) TSE, 2001. İç Fındık Standardı. Türk Standartları Enstitüsü, TS 2075.
 • 18) Turan, A., Beyhan, N., 2009. Investigation of the pomological characteristics of selected Tombul hazelnut clones in the Bulancak area of Giresun province. Seventh International Congress on Hazelnut, Book of Proceeding, 61–66, 23–27 June, Viterbo, Italy. doi:10.17660/ActaHortic.2009.845.4.
 • 19) Turan, A., Ruşen, M., İslam, A., Kurt, H., Ak, K., Sezer, A., Sarıoğlu, M., Kalyoncu, İ.H., Kalkışım, Ö., 2010. Giresun koşullarında organik fındık üretim imkanlarının araştırılması. Türkiye 4. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 123–129, 28 Haziran–1 Temmuz, Erzurum.
 • 20) Turan, A., 2017. Fındıkta Kurutma Yöntemlerinin Meyve Kalitesi ve Muhafazası Üzerine Etkileri. Doktora Tezi. Ordu Üniveristesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 231s, Ordu.
 • 21) Turan, A., İslam, A., 2018. Postharvest differences between ‘Tombul’ and ‘Palaz’. IX International Congress on Hazelnut, pp: 351–358, 15–18 August, Samsun. doi:10.17660/ActaHortic.2018.1226.53.
 • 22) Turan, A., 2018. Effect of Drying Methods on Fatty Acid Profile and Oil Oxidation of Hazelnut Oil During Storage. European Food Research and Technology, 12: 2181–2190. doi:10.1007/s00217-018-3128-y.
 • 23) Wang, W., Jung, J., McGorrin, R.J., Traber, M.G., Leonard, G.C., Zhao, Y., 2018. Investigation of drying conditions on bioactive compounds, lipid oxidation, and enzyme activity of Oregon hazelnuts (Corylus avellana L.). LWT–Food Science and Technology, 90: 526–534. doi:10.1016/j.lwt.2018.01.002.
 • 24) Yao, Q., Mehlenbacher, S.A., 2000. Heritability, variance components and correlation of morphological and phenological traits in hazelnut. Plant Breeding, 119: 369–381. doi:10.1046/j.1439-0523.2000.00524.x.
 • 25) Yıldız, T., 2016. Labor requirements and work efficiencies of hazelnut harvesting using traditional and mechanical pick-up methods. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 40:301-310. doi:10.3906/tar-1508-114.
 • 26) Zhou, X., Wang, S., 2018. Recent developments in radio frequency drying of food and agricultural products: A review. Drying Technology, doi:10.1080/07373937.2018. 1452255.
 • 27) Xu, Y. X., Hanna, M.A., 2010. Evaluation of Nebraska hybrid hazelnuts: Nut/kernel characteristics, kernel proximate composition, and oil and protein properties. Industrial Crops and Products, 31: 84–91. doi:10.1016/j.indcrop.2009.09.005.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Tarım Makineleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2961-6605
Yazar: Ali Turan (Sorumlu Yazar)
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { omuanajas536346, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {34}, pages = {296 - 303}, doi = {10.7161/omuanajas.536346}, title = {Kurutma yöntemlerinin fındığın fiziksel özellikleri üzerine etkisi}, key = {cite}, author = {Turan, Ali} }
APA Turan, A . (2019). Kurutma yöntemlerinin fındığın fiziksel özellikleri üzerine etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi , 34 (3) , 296-303 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/49343/536346
MLA Turan, A . "Kurutma yöntemlerinin fındığın fiziksel özellikleri üzerine etkisi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019 ): 296-303 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/49343/536346>
Chicago Turan, A . "Kurutma yöntemlerinin fındığın fiziksel özellikleri üzerine etkisi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019 ): 296-303
RIS TY - JOUR T1 - Kurutma yöntemlerinin fındığın fiziksel özellikleri üzerine etkisi AU - Ali Turan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 296 EP - 303 VL - 34 IS - 3 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Kurutma yöntemlerinin fındığın fiziksel özellikleri üzerine etkisi %A Ali Turan %T Kurutma yöntemlerinin fındığın fiziksel özellikleri üzerine etkisi %D 2019 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 34 %N 3 %R %U
ISNAD Turan, Ali . "Kurutma yöntemlerinin fındığın fiziksel özellikleri üzerine etkisi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 / 3 (Ekim 2019): 296-303 .
AMA Turan A . Kurutma yöntemlerinin fındığın fiziksel özellikleri üzerine etkisi. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 2019; 34(3): 296-303.
Vancouver Turan A . Kurutma yöntemlerinin fındığın fiziksel özellikleri üzerine etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 34(3): 303-296.