Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 24 - 30 2019-04-19

ANALYSIS OF THE SUCCESS LEVELS OF ELITE MALE AND FEMALE WEIGHTLIFTERS IN COMPETITION ATTEMPTS OF WORLD AND EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
ELİT ERKEK VE KADIN HALTERCİLERİN DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONALARI YARIŞMA KALDIRIŞLARINDAKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN ANALİZİ

İzzet İNCE [1]


The aim of this study was to compare the success levels of male and female weightlifters in competition attempts. The secondary aim was to examine the effect of the success of the competition attempts on the team rankings. After obtaining permission from Turkey Weightlifting Federation, the results of 8 World and 2 European Championship results, ,in which elite male and female weightlifters participated as a full team and received no team ranking, a total of 2184 snatch and clean and jerk lifts were used as data. Chi-square test was applied in the statistical analysis. According to the results of the analysis, there was no significant difference in the frequency of success in total snatch attempts of male and female athletes (p=0.453) and total clean and jerk attempts (p=0.570). In addition, the difference in the snatch and the clean and jerk total was not significant (p=0.522). The success rates in the total snatch of Turkish female athletes (p=0.001) and male athletes (p=0.034), were found to differ significantly from the top 3 ranked teams in European and World Championships. In team comparisons of clean and jerk attempts, significant difference was found in the attempts of Turkish male weightlifters (p=0,002) and female weightlifters (p=0,001). In the comparison of total snatch and clean and jerks attempts, significant difference was found in Turkish female weightlifters (p=0,001) and male weightlifters (p=0,001). The results of this study showed that the success levels of elite male and female weightlifters were similar in competitions attempts; however, they were found to be less successful in competition attempts when compared with the top 3 ranked teams in European and World Championships. For this reason, it can be said that the success of attempts in a competition affects the team rankings in weightlifting. 

Bu çalışmanın amacı, elit erkek ve kadın haltercilerin bir kural olarak altı denemeyle sınırlanan yarışma kaldırışlarındaki başarı düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. İkincil bir amaç ise, halterde yarışma kaldırışlarındaki başarının takım sıralamasına etkisinin incelenmesidir. Çalışmada, internet erişimine açık kaynaklar ve Türkiye Halter Federasyonundan gerekli izin alınarak büyük erkek ve kadın Milli Takım haltercilerinin tam takım olarak katıldığı, takım sıralamasına giremediği 8 Dünya Şampiyonası ve 4 Avrupa Şampiyonası sonuçları, toplam 2184 koparma ve silkme kaldırışı veri olarak kullanılmıştır. Verilerin istatistiki analizinde Ki-kare testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, erkek ve kadın haltercilerin koparma (p=0,453) ve silkme (p=0,570) kaldırışlarındaki başarı sıklıklarında anlamlı bir fark görülmemiştir.  Koparma ve silkme toplamındaki farklılığın da anlamlı olmadığı görülmüştür (p=0,522). Türk kadın haltercilerin (p=0,001) ve erkek haltercilerin (p=0,034) toplam koparma kaldırışlarındaki başarı sıklıkları, Dünya ve Avrupa şampiyonaları takım sıralamasındaki en iyi üç ülkeye göre anlamlı bir fark göstermiştir. Silkme kaldırışları için yapılan takım karşılaştırmalarda ise Türk erkek haltercilerin (p=0,002) ve kadın haltercilerin (p=0,001) kaldırışlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Koparma ve silkme kaldırışlarının toplamı üzerinden yapılan karşılaştırmada ise Türk kadın haltercilerin (p=0,001) ve erkek haltercilerin (p=0,001) olmak üzere anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu araştırmanın bulguları, elit erkek ve kadın haltercilerin yarışma kaldırışlarındaki başarı düzeylerinin benzer olduğunu, fakat Dünya ve Avrupa şampiyonaları takım sıralamasına giren en iyi üç ülkeye göre yarışma haklarında daha başarısız olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, halterde yarışma kaldırışları başarısının takım sıralamasını etkilediği söylenebilir.

 • Nideffer RM, Sagal M-S, Lowry M, Bond J. Identifying and developing world class performers, The practice of sport psychology, 2001: 129-44.
 • Hopkins WG, Hewson DJ. Variability of competitive performance of distance runners, Medicine and Science in Sports and Exercise, 2001; 33 (9): 1588-92.
 • McGuigan MR, Kane MK. Reliability of performance of elite Olympic weightlifters, The Journal of Strength & Conditioning Research, 2004; 18 (3): 650-53.
 • Pyne DB, Trewin CB, Hopkins WG. Progression and variability of competitive performance of Olympic swimmers, Journal of sports sciences, 2004; 22 (7): 613-20.
 • Mendez-Villanueva A, Mujika I, Bishop D. Variability of competitive performance assessment of elite surfboard riders, The Journal of Strength & Conditioning Research, 2010; 24 (1): 135-39.
 • Paton CD, Hopkins WG. Variation in performance of elite cyclists from race to race, European Journal of Sport Science, 2006; 6 (01): 25-31.
 • İnce İ, Akkuş H. Posture analysis of Turkish National Weightlifting Team, Journal of Human Sciences, 2018; 15 (2): 739-46.
 • Malcata RM, Hopkins WG. Variability of Competitive Performance of Elite Athletes: A Systematic Review, Sports Medicine, 2014; 44 (12): 1763-74. doi: 10.1007/s40279-014-0239-x.
 • Szabó AS. Some special biomechanical questions of olympic weightlifting, Int. Quarterly of Sport Science,(2). 2009: 57-60.
 • İnce İ, Şentürk A. Türk Milli Erkek Halter Takımı'nın Müsabaka Kaldırışlarındaki Başarı Oranlarının İlk Üç Dereceye Giren Ülkelerle Karşılaştırılması, Sportif Performans Araştırmaları Dergisi, 2017; 1 (1): 26-34.
 • Koruç Z. Olimpik Halterde Yarışma Sendromuna Psikolojik Yaklaşımlar. 5. Antrenman Bilimi Kongresi Kitabı Du & Se Ajans, 2013: 52. doi: 10.1080/14763141.2012.724703.
 • Chiu LZ, Schilling BK. A primer on weightlifting: From sport to sports training, Strength and Conditioning journal, 2005; 27 (1): 42.
 • Daniel TM, Constantin MD. Concentration Time in 53 kg Women's Weightlifting, Clean and Jerk Style, Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014; 117: 352-56.
 • Ho LK, Lorenzen C, Wilson CJ, Saunders JE, Williams MD. Reviewing current knowledge in snatch performance and technique: the need for future directions in applied research, The Journal of Strength & Conditioning Research, 2014; 28 (2): 574-86.
 • İnce İ. Geleneksel Halter Antrenmanıyla Kombine Edilen Pliometrik ve Çekiş Antrenmanlarının Kuvvet ve Performans Üzerine Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya, 2018.
 • Fry AC, Stone MH, Thrush JT, Fleck SJ. Precompetition Training Sessions Enhance Competitive Performance of High Anxiety Junior Weightlifters, The Journal of Strength & Conditioning Research, 1995; 9 (1): 37-42.
 • El Emiri A, Ahmet A. Mental toughness and its relationship to the achievement level of the weightlifters in Egypt, Turkish Journal of Sport and Exercise, 2014; 16 (2): 63-69.
 • Roman R. The training of the weightlifter. A. Charniga, Trans.) Livonia, MI: Sportivny Press.(Original Work published in 1986, Moscow, Russia: Fizkultura i Spovt). 1988.
 • Storey A, Smith HK. Unique aspects of competitive weightlifting, Sports medicine, 2012; 42 (9): 769-90.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Hareket ve Antrenman Bilimleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6566-5201
Yazar: İzzet İNCE (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Mayıs 2018
Kabul Tarihi : 15 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 19 Nisan 2019

APA İnce, İ . (2019). ELİT ERKEK VE KADIN HALTERCİLERİN DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONALARI YARIŞMA KALDIRIŞLARINDAKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN ANALİZİ . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 24-30 . DOI: 10.17155/omuspd.428231