Yıl 2021, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 31 - 49 2021-04-15

CONTENT ANALYSIS OF THE EXPLANATIONS OF FOOTBALL CLUB MANAGERS ABOUT CLUB MANAGEMENT
PROFESYONEL FUTBOL KULÜP YÖNETİCİLERİNİN KULÜP YÖNETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARININ İÇERİK ANALİZİ

Hacı Şükrü TAŞTAN [1]


The aim of the study is to determine the concepts used in the expressions of professional football club managers in their explanations about the reasons for their sports and financial failures and to analyze the frequency of these concepts. It is observed that Turkish professional football clubs have debt, loss economies and sporting failures in the international arena. The source of the problem was investigated by examining the meeting records regarding the statements of the managers. The research was carried out on club managers who made statements at sports events such as congresses and forums. Content analysis method, one of the qualitative research methods, was used in the study. The most frequently mentioned concepts and the frequencies of these concepts were determined in the explanations of the managers in sports events such as national and international Congresses and Forum. Within the scope of the research, 6 international and national congresses held between 2016 and 2019 were examined and the statements of 14 administrators were discussed. In the research, the findings were reached by taking the questions asked to the club managers in the media environment and the answers received. As a result, it was found that the reasons for the sportive and financial failures of professional football clubs were reported as club managers by 26.52% of the participants, as economic management of the clubs by 23.48%, as need for infrastructure and training players from the infrastructure by 16.67%, as financial audits of the clubs expected to be done by TFF by 14.39%, as expensive transfers by 12.12% and as state support by 5.30%. It is considered that this is due to the importance the state recently attached to sports, athletes and facilities and investments.
Araştırmanın amacı; profesyonel futbol kulüplerinin sportif ve finansal başarısızlıklarının nedenleri ile ilgili yaptıkları açıklamalarda kullandıkları ifadelerde geçen kavramları ve bu kavramların sıklıklarını analiz etmektir. Türkiye’de profesyonel futbol kulüp ekonomileri borçlu ve zarar veren bir ekonomik durumda olduğu ve uluslararası alanda sportif başarısızlıkları gözlemlenmektedir. Profesyonel futbol kulüplerinin yönetimi ile ilgili kulüp yöneticilerinin görüş ve düşünceleri incelenmiştir. Bu anlamda sorunun kaynağının ne olduğu araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırma kongre, forum gibi spor toplantılarına katılan ve açıklama yapan kulüp yöneticileri ve spor otoriterleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Profesyonel kulüp yöneticilerinin, düzenlenen ulusal ve uluslararası Kongre, Forum gibi sportif toplantılarda yapılan açıklamalarının içerik analizi ile açıklamalarında en çok geçen kavramlar ve sıklıkları tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında 2016-2019 yıllarında gerçekleştirilen 6 uluslararası ve ulusal düzeyde kongre içerikleri incelenmiştir. Araştırmada 14 yöneticinin açıklamaları ele alınmıştır. Araştırma içerisinde kulüp yöneticilerine medya ortamında moderatörlerden sorulan sorular ve alınan cevaplardan yola çıkılarak bulgulara ulaşılmıştır. Sonuç olarak; Çalışmada ulaşılan açıklama içerikleri incelendiğinde katılımcılar, profesyonel futbol kulüplerinin futbol kulüplerinin sportif ve finansal başarısızlıklarının nedenlerini sırasıyla % 26,52 ile kulüp yöneticilerini, % 23,48 ile Kulüplerin ekonomik yönetimlerini, % 16,67 ile altyapı ihtiyacını ve altyapıdan oyuncu yetiştirmeyi, %14,39 ile TFF tarafından yapılması beklene ekonomik tedbirleri ve kulüplerin mali denetimlerini, % 12,12 ile Transferler ile yaşlı ve pahalı transferler, % 5,30 ile sonuncu sırada Devlet desteği görmektedir. Bununda devletin son zamanlarda spora, sporcuya ve tesisleşmeye verdiği önem ve yatırımlardan kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
 • Akkoyun, S. (2014). Türkiye’deki futbol kulüplerinin alt yapılarının yapılanması, yönetim biçimleri, idari yapısı ve Avrupa’daki örneklerle kıyaslanması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akşar, T. & Merih, K. (2006). Futbol Ekonomisi (1.Basım). İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Akşar, T. & Merih, K. (2008). Futbol Yönetimi (1.Basım). İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (7. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Apaydın, F. (2009). Kurumsal teori ve işletmelerin kurumsallaşması. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(1), 1-22.
 • Argan, M. (2004). Spor Sponsorluğu Yönetimi (1.Basım). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7.Basım). Ankara: PegemAkademi.
 • Dağlı Ekmekçi, Y. A. (2015). Türkiye profesyonel futbol kulüplerinin kurumsallaşması. Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Dağlı Ekmekçi̇, Y. & Sönmezoğlu, U. (2019). Türkiye Süper Liginde üç büyük futbol kulübünün başkanlarının söylem analizi: 2015-2016 sezonu. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (1) , 62-74. doi: 10.25307/jssr.571047
 • Ege Ekonomik Forum. (2017). Ege Bölgesi ve Spor Ekonomisi https://www.youtube.com/watch?v=5L8hBpT_gOU&t=26s. Erişim tarihi: 03.07.2020.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (5.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Koç, A. & Orman, F. (2018). Sermaye Piyasası Kurulu Kongresi (Modaratör: Düzen, E.). İstanbul.
 • https://www.youtube.com/watch?v=DzmeinJUO4E. Erişim Tarihi: 03.07.2020.
 • Nakip, M. & Yaraş, E. (2017). Pazarlamada Araştırma Teknikleri ve SPSS Uygulamalar (4. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Patton, Q. M. (1987). How to Use Qualitative Methods İn Evaluation. Newsbury Park, London, New Dehli: Sage Publications.
 • Saatçioğlu, C. (2013). Spor Ekonomisi (1.Basım). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sevim, A., & Bülbül, S. (2017). UEFA finansal fair play (FFP) kriterleri kapsamında Türk futbolunda finansal raporlamanın önemi ve bir sistem gerekliliği. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 27(2), 187-212. ISSN (Basılı) : 1302-2741 ISSN (Online): 2148-4945
 • Soygüden, A. (2016). Profesyonel futbol kulüplerinin gelir kaynaklarının incelenmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4) 21-35.
 • Şahin, S, Doğan, M., Doğan, A. (2019). 2013-2018 sezonlarında Türkiye futbol süper liginde oynayan yabancı uyruklu futbolculara yönelik bir çalışma. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13 (3), 210-229.
 • Taştan, H.Ş. (2019). Spor yönetiminde kurumsallaşmanın, kurumsal yönetişimin ve denetimin, örgüt performansı üzerine etkisi; Türkiye profesyonel futbol takımları üzerine analitik bir araştırma, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Terci̇, M. (2019). Futbol kulüplerinin UEFA finansal fair play mali kriterleri kapsamında denk hesap şartı ve mali yapılarının rasyo analizi yöntemiyle incelenmesi: Fenerbahçe A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş. örneği. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2 (2) , 81-93. doi: 10.32951/mufider.573510
 • TFF. (2017). Türkiye Futbol Federasyonu. Türkiye Futbol Federasyonu: adresinden https://www.tff.org/default.aspx?pageID=285&ftxtID=28468. Erişim tarihi: 14.02.2021.
 • TFF. (2017). 2. Futbol Zirvesi Sona Erdi. https://www.tffistanbul.org/haber/2-futbol-zirvesi-sona-erdi/2631. Erişim tarihi: 21.05.2020.
 • TSPK. (2018). Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi- Sporun Geleceği Aydınlık Mı? https://www.youtube.com/watch?v=DzmeinJUO4E. Erişim tarihi: 03.07.2020.
 • UEFA. (2020). UEFA Raporu Açıkladı! Avrupa’nın En Fazla Zarar Eden Ligi Süper Lig. https://skor.sozcu.com.tr/2020/01/17/uefa-raporu-acikladi-avrupanin-en-zarar-eden-ligi-super-lig-1439573/ Erişim Tarihi:05.07.2020
 • UFEF. (2018). Fikret Orman Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu https://www.sabah.com.tr/video/spor/fikret-orman-uluslararasi-futbol-ekonomi-forumunda-konustu. Erişim tarihi: 03.07.2020
 • UFEF. (2019). Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) 2019 gerçekleştirildi. https://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/36/uluslararasi-futbol-ekonomi-forumu-ufef-2019-gerceklestirildi. Erişim tarihi:21.11.2019.
 • UFEF, Aydın. (2019) Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı - Hüseyin Aydın https://www.youtube.com/watch?v=BmtktVpGNEI&feature=youtu.be Erişim tarihi: 04.07.2019.
 • UFEF, Kasapoğlu. (2019). Muharrem Kasapoğlu - Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu https://www.youtube.com/watch?v=LDwALldISHw. Erişim tarihi: 03.07.2020.
 • UFEF, Özdemir. (2019). Nihat Özdemir - Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu https://www.youtube.com/watch?v=0RknC99c2WQ&t=9s. Erişim tarihi: 03.07.2020.
 • Uluslararası Futbol Zirvesi 1. (2016). Futbolun Zirvesinde Kulüp Başkanlarından Önemli Açıklamaları. https://www.youtube.com/watch?v=YbKKHjhhr5I. Erişim tarihi: 03.07.2020.
 • Uluslararası Futbol Zirvesi 2. (2017). 2. Futbol Zirvesi Fikret Orman ve Dursun Özbek açıklamaları https://www.youtube.com/watch?v=_dQmS05Q5I0. Erişim tarihi: 03.07.2020.
 • Yüce, A., Katırcı, H., Kuzu, C. (2017). Türk futbolunda yabancı futbolcu sınırlaması ve Türk futbolcuların görüşleri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 12(2), 24-39.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5082-4698
Yazar: Hacı Şükrü TAŞTAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 8 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2021

APA Taştan, H . (2021). PROFESYONEL FUTBOL KULÜP YÖNETİCİLERİNİN KULÜP YÖNETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARININ İÇERİK ANALİZİ . Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi , 12 (1) , 31-49 . DOI: 10.17155/omuspd.804034