Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

India and Pakistan Relations: The Effects of Regional Competition on Nuclear Armament Strategies

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 40, 2744 - 2774, 01.08.2021
https://doi.org/10.26466/opus.857115

Öz

In this article, will examine the nuclear actions and policies of India and Pakistan. India and Pakistan have different reasons in order to developing nuclear power technology and obtaining nuclear weapons with the help of this technology. India started its works to acquire nuclear weapons after China's first nuclear explosion in 1964. Pakistan, on the other hand, started nuclear weapons works in order to protect its own security and create a nuclear balance after India’s first nuclear explosion in 1974. The parties developed military and economic relations with non-regional countries such as China, Russia and the USA in order to maintain its presence and stability in the regional balance of power. This caused the India-Pakistan conflict and the Kashmir issue to turn into an international problem. Increasing regional tensions over these problems and the possibility of the issue turning into a nuclear conflict resulted in unbearable economic and military costs for both sides. In this study, we examine why do India and Pakistan wish to obtain nuclear weapons? How did they get nuclear weapons? In this paper, analysed the effects of the nuclear power obtaintment of India and Pakistan based on domestic, regional and international politics.

Kaynakça

 • Akçağ, E. (2014). Yükselen güç Hindistan, (28.09.2018) tarihinde http://www.bilgesam.org/incele/84/-yukselen-guc-hindistan/#.VCgqSWd_uYs adresinden erişildi.
 • Arı, T. (2000). Global politika ve güney asya: Keşmir sorunu ve nükleer yarış, 2 b., Bursa: AlfaYayınları
 • Arı, T. (2004). Irak, İran ve ABD, Bursa: Alfa Yayınları
 • Arı, T. (2008). Uluslararası ilişkiler ve dış politika, 7b., Bursa: MKM Yayıncılık
 • Arnett, E. (1998). Nuclear weapons and arms control in South Asia after the test ban, New York: Oxford University Press
 • Badrulalam, M. (2019), India and Pakistan’s nuclear doctrines: A coparative analysis, (01.10.2019) tarihinde http://www.sspconline.org/opinion/India_Pakistans_NuclearDoctrines_11042012 adresinden erişildi.
 • Balachandran G. and Patil, K. (2014). Revisiting India’s nuclear doctrine, (05.11.2018) tarihinde http://idsa.in/idsacomments/RevisitingIndiasNuclearDoctrine_gbalachandran_200614.html adresinden erişildi.
 • Balbay, M. (2006). İran raporu. İstanbul : Cumhuriyet Kitapları
 • Bali, E. (2006), Hindistan ve Pakistan’ın dış politika tercihlerinin Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası yansımaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara
 • Bektaş, M.H.M. ve Gündoğdu, A.Y. (2019), IŞİD’in hibrit savaş stratejileri: Hibrit savaş konsepti perspektifinden analizi, International Journal of Politics and Security, IJPS, 2019, 1(1), 25-56.
 • Birdişli, F. (2011). Ulusal güvenlik kavramının tarihsel ve düşünsel temelleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31(2), 149-169.
 • Chandra, S. (2019), Revisiting India’s nuclear doctrine: Is ıt necessary? (29.10.2019) http://idsa.in/issuebrief/RevisitingIndiasNuclearDoctrine_schandra_300414.html adresinden erişildi.
 • Charnysh, V. (2019). India’s Nuclear Program, (02.11.2019) tarihinde http://charnysh.net/Documents/charnysh_india_analysis.pdf adresinden erişildi.
 • Climbala, S. J. (2010). Nuclear weapons and cooperative security in the 21st century, New York: Routledge Global Security Studies
 • Climbala, S. J. (2010). Nuclear weapons and cooperative security in the 21st century, Routledge Global Security Studies
 • Cohen S. P. (2001). India: EmergingPower, Washington, D.C.: Brookings Institution Press
 • Cohen S. P. and Dasgupta. S. (2010). India’s Military modernization, Washington D.C.: Brooking Institution Press
 • Collıns, A. (1997). The Security Dilemma and the end of the Cold War . Edinburgh: Keele University
 • Crompton, S. W. (2007). Pakistan, 2th New York: Chelsea House Publishers
 • Çevik, S. (2013). Pakistan siyasetini anlama klavuzu, Seta Rapor
 • Dixit, J. N. (2002). India and Pakistan in War and peace, New York: Routledge
 • Erkin, E. (2011). Çin ‘in Orta Asya politikaları, Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi Yayınları, No:4
 • Hook, S. W. ve Spainer, J. (2014). Amerikan Dış Politikası: İkinci Dünya Savaşından Günümüze, İstanbul: İnkılap Kitabevi
 • Hussain, T. (2019). Pakistan Tests Nuclear Capable Missle in Burgeoning Asia Weapons Race, (15.04.2019) tarihiden http://www.mcclatchydc.com/2015/03/09/259107/pakistan-tests-nuclear-capable.html adresinden erişildi.
 • Izuyama M. and Ogawa, S. (2003) The nuclear policy of India and Pakistan, NIDS Security Reports, No.4
 • İşbilen, E. (2009). Nükleer satranç: İran’ın Nükleer politikası, İstanbul: Ozan Yayıncılık
 • İşyar, Ö. G. (2009). Karşılaştırmalı dış politikalar, Bursa: Dora Yayınları
 • Kadercan, B. (2014). Güç, ed. Şaban Kardaş ve Ali Balcı, Uluslararası ilişkilere giriş, 3b., İstanbul: Küre Yayınları
 • Kanwal, G. (2020). Pakistan’s Nuclear threshold and India’s Options, (10.03.2020 ) tarihindehttp://observerindia.com/cms/export/orfonline/modules/analysis/attachments/A355_1199862929995.pdf p.4. adresinden erişildi.
 • Karaağaçlı, A. (2014). Pakistan’da uluslaşma ve kimlik sorunu, (26.09.2014) tarihinde http://www.bilgesam.org/incele/82/-pakistan%E2%80%99da-uluslasma-ve-kimlik-sorunu/#.VCgqPWd_uYs adresinden erişildi.
 • Kazi, R. (2014). Why India Should Retain Its No First Use Policy, (05.11.2014) tarihinde http://idsa.in/idsacomments/WhyIndiashouldretainitsNoFirstUsepolicy_rkazi_110411.html adresinden erişildi.
 • Kibaroğlu, M. (2006). Kitle imha silahları ile terör: Kıyametin eşiği mi?, Avrasya Dosyası, 12(3), 119-137
 • Kissinger, H. (2005). Çin, Çev. Nalan Işık Çeper, İstanbul: Kaknüs Yayınları
 • Krepon, M. (2014). Pakistan’s Nuclear Strategy and Deterrence Stability, (22.11.2014) tarihinde http://www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/Krepon_-_Pakistan_Nuclear_Strategy_and_Deterrence_Stability.pdf p.7. adresinden erişildi.
 • Lodi, S. (2014). Pakistan’s Nuclear Doctrine, (10.10.2014) tarihinde http://www.defencejournal.com/apr99/pak-nuclear-doctrine.htm adresinden erişildi.
 • MİSHRA, R. K. (2014). Nuclear and Missile Threats to India: China-Pakistan Nexus in South Asia, (10.10.2014 tarihinde http://www.southasiaanalysis.org/paper296) adresinden erişildi.
 • Miş, N. (2016). Keşmir: Bağımsızlık mücadelesinde bitmeyen savaş, Dünya Çatışmaları, Çatışma Bölgeleri ve Konuları, Ed. Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Muhittin Ataman, Ankara: Nobel Yayınları
 • Mohan, R. (2014). India and Nuclear Powers, (02.11.2014) tarihinde http://library.fes.de/pdf-files/ipg/ipg-1998-4/artmohan.pdf s.337. adresinden erişildi.
 • Mustafin, R. (2007). Hindistan’ın Nükleer Politikası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara
 • Narang, V. (2009). Posturing for Peace? Pakistan's Nuclear Postures and South Asian Stability. International Security, 34(3), 38-78.
 • Nayyar, A. H. (2008). A Pakistani perspektive on nuclear disarmament and non proliferation, FES BriefingPaper, No: 9
 • Özey, R. (2007). Küresel silahlanma Dünya’nın silah depoları, İstanbul: Aktif Yayıncılık
 • Özkan, G. (2014). Pakistan- ABD ilişkilerini düzeltmek neden (25.09.2014) zor?,http://www.usakanalist.com/detail.php?id=138 adresinden erişildi.
 • Panday, A. (2014). The Stability-Instability paradox: the case of the kargil war, (09.11.2014) tarihinde, http://psujia.files.wordpress.com/2012/04/the-stability-instability-paradox-the-case-of-the-kargil-war.pdf p.7. adresinden erişildi.
 • Pirinçci, F.(2010). Silahlanma ve savaş, Bursa. Dora Yayıncılık
 • Polk W. (2007). Irak’ı anlamak, Çev.Nurettin Elhüseyni, İstanbul: NTV Yayınları, 2.b.
 • Quinlan, M. (2009). Thinking about Nuclear Weapons: Principles, problems, prospects, New York: Oxford University Press
 • Riedel, B. (2014). Kıyametin eşiğinde Amerika, Hindistan ve Pakistan sarmalı, Çev.Arzu Birkan, İstanbul: Matbuat Yayınları
 • Sagan, S. D. (1996).Why do states build nuclear weapons?: Theree Models in Search of a Bomb. International Security, 21(3), 54-86.
 • Sönmezoğlu, F. Güneş, H. ve Keleşoğlu, E. (2015). Uluslararası ilişkilere giriş, 6b., İstanbul: Der Yayınları
 • Swami, P. (2007). India, Pakistan and The Secret Jihad The Covert War in Kashmir:1947-2004, Asian Security Studies Routledge
 • Temizel, S. (2019). Kağıt Kaplan- Zayıf bir pakt Olarak Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı (SEATO) ve bölgesel siyasi etkileri, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Ekonomi-Politik Özel Sayısı, 285-302.
 • Waltz, K. (1981). The spread of nuclearweapons: More may better, Adelphi Papers, Number 171, 1981, (01.11.2020) tarihinde http://polsci.colorado.edu/sites/default/files/10B_Waltz.pdf adresinden erişildi.
 • Wohlstetter, A. (1958) The delicate balance of terror, Rand (10.12.2020) tarihinde https://www.rand.org/pubs/papers/P1472.html. adresinden erişildi.
 • Yılmaz M. E. (2013). Savaş ve uluslararası sistem, Bursa: Dora Yayınları,2b.

Hindistan ve Pakistan İlişkileri: Bölgesel Rekabetin Nükleer Silahlanma Stratejilerine Etkileri

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 40, 2744 - 2774, 01.08.2021
https://doi.org/10.26466/opus.857115

Öz

Bu makalede Hindistan ve Pakistan’ın nükleer faaliyetleri ve politikaları değerlendirilecektir. Hindistan ve Pakistan nükleer teknoloji geliştirme konusunda ve bu teknoloji yardımı ile silah elde etmede birbirlerinden farklı nedenlere sahiptir. Hindistan, 1964 yılında Çin’in nükleer patlama gerçekleştirmesinden sonra nükleer silah sahibi olmak için çalışmalarını başlattı. Pakistan ise, Hindistan’ın 1974 yılında nükleer silah elde etmesi sonrası kendi güvenliğini korumak ve nükleer denge oluşturmak için nükleer silah çalışmalarını başlattı. Taraflar, bölgesel güç dengesinde varlığını ve istikrarını koruması için Çin, Rusya ve ABD gibi bölge dışı ülkeler ile askeri ve ekonomik ilişkilerini geliştirdi. Bu da Hindistan-Pakistan uyuşmazlığını ve Keşmir sorununun uluslararası bir probleme dönüşmesine sebep oldu. Bu sorunlar üzerinden bölgesel tansiyonun giderek yükselmesi ve meselenin nükleer bir çatışmaya dönüşmesi ihtimalinin olması her iki taraf açısından katlanılamaz büyük ekonomik ve askeri maliyetleri ortaya çıkardı. Bu çalışmada, Hindistan ve Pakistan’ın neden nükleer silah elde etmek istediklerini. Nasıl nükleer silah elde ettiklerini. Nükleer silah elde ettikten sonra iç politikada, bölgesel politikada ve küresel politikada ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığı analiz edilmiştir.

Kaynakça

 • Akçağ, E. (2014). Yükselen güç Hindistan, (28.09.2018) tarihinde http://www.bilgesam.org/incele/84/-yukselen-guc-hindistan/#.VCgqSWd_uYs adresinden erişildi.
 • Arı, T. (2000). Global politika ve güney asya: Keşmir sorunu ve nükleer yarış, 2 b., Bursa: AlfaYayınları
 • Arı, T. (2004). Irak, İran ve ABD, Bursa: Alfa Yayınları
 • Arı, T. (2008). Uluslararası ilişkiler ve dış politika, 7b., Bursa: MKM Yayıncılık
 • Arnett, E. (1998). Nuclear weapons and arms control in South Asia after the test ban, New York: Oxford University Press
 • Badrulalam, M. (2019), India and Pakistan’s nuclear doctrines: A coparative analysis, (01.10.2019) tarihinde http://www.sspconline.org/opinion/India_Pakistans_NuclearDoctrines_11042012 adresinden erişildi.
 • Balachandran G. and Patil, K. (2014). Revisiting India’s nuclear doctrine, (05.11.2018) tarihinde http://idsa.in/idsacomments/RevisitingIndiasNuclearDoctrine_gbalachandran_200614.html adresinden erişildi.
 • Balbay, M. (2006). İran raporu. İstanbul : Cumhuriyet Kitapları
 • Bali, E. (2006), Hindistan ve Pakistan’ın dış politika tercihlerinin Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası yansımaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara
 • Bektaş, M.H.M. ve Gündoğdu, A.Y. (2019), IŞİD’in hibrit savaş stratejileri: Hibrit savaş konsepti perspektifinden analizi, International Journal of Politics and Security, IJPS, 2019, 1(1), 25-56.
 • Birdişli, F. (2011). Ulusal güvenlik kavramının tarihsel ve düşünsel temelleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31(2), 149-169.
 • Chandra, S. (2019), Revisiting India’s nuclear doctrine: Is ıt necessary? (29.10.2019) http://idsa.in/issuebrief/RevisitingIndiasNuclearDoctrine_schandra_300414.html adresinden erişildi.
 • Charnysh, V. (2019). India’s Nuclear Program, (02.11.2019) tarihinde http://charnysh.net/Documents/charnysh_india_analysis.pdf adresinden erişildi.
 • Climbala, S. J. (2010). Nuclear weapons and cooperative security in the 21st century, New York: Routledge Global Security Studies
 • Climbala, S. J. (2010). Nuclear weapons and cooperative security in the 21st century, Routledge Global Security Studies
 • Cohen S. P. (2001). India: EmergingPower, Washington, D.C.: Brookings Institution Press
 • Cohen S. P. and Dasgupta. S. (2010). India’s Military modernization, Washington D.C.: Brooking Institution Press
 • Collıns, A. (1997). The Security Dilemma and the end of the Cold War . Edinburgh: Keele University
 • Crompton, S. W. (2007). Pakistan, 2th New York: Chelsea House Publishers
 • Çevik, S. (2013). Pakistan siyasetini anlama klavuzu, Seta Rapor
 • Dixit, J. N. (2002). India and Pakistan in War and peace, New York: Routledge
 • Erkin, E. (2011). Çin ‘in Orta Asya politikaları, Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi Yayınları, No:4
 • Hook, S. W. ve Spainer, J. (2014). Amerikan Dış Politikası: İkinci Dünya Savaşından Günümüze, İstanbul: İnkılap Kitabevi
 • Hussain, T. (2019). Pakistan Tests Nuclear Capable Missle in Burgeoning Asia Weapons Race, (15.04.2019) tarihiden http://www.mcclatchydc.com/2015/03/09/259107/pakistan-tests-nuclear-capable.html adresinden erişildi.
 • Izuyama M. and Ogawa, S. (2003) The nuclear policy of India and Pakistan, NIDS Security Reports, No.4
 • İşbilen, E. (2009). Nükleer satranç: İran’ın Nükleer politikası, İstanbul: Ozan Yayıncılık
 • İşyar, Ö. G. (2009). Karşılaştırmalı dış politikalar, Bursa: Dora Yayınları
 • Kadercan, B. (2014). Güç, ed. Şaban Kardaş ve Ali Balcı, Uluslararası ilişkilere giriş, 3b., İstanbul: Küre Yayınları
 • Kanwal, G. (2020). Pakistan’s Nuclear threshold and India’s Options, (10.03.2020 ) tarihindehttp://observerindia.com/cms/export/orfonline/modules/analysis/attachments/A355_1199862929995.pdf p.4. adresinden erişildi.
 • Karaağaçlı, A. (2014). Pakistan’da uluslaşma ve kimlik sorunu, (26.09.2014) tarihinde http://www.bilgesam.org/incele/82/-pakistan%E2%80%99da-uluslasma-ve-kimlik-sorunu/#.VCgqPWd_uYs adresinden erişildi.
 • Kazi, R. (2014). Why India Should Retain Its No First Use Policy, (05.11.2014) tarihinde http://idsa.in/idsacomments/WhyIndiashouldretainitsNoFirstUsepolicy_rkazi_110411.html adresinden erişildi.
 • Kibaroğlu, M. (2006). Kitle imha silahları ile terör: Kıyametin eşiği mi?, Avrasya Dosyası, 12(3), 119-137
 • Kissinger, H. (2005). Çin, Çev. Nalan Işık Çeper, İstanbul: Kaknüs Yayınları
 • Krepon, M. (2014). Pakistan’s Nuclear Strategy and Deterrence Stability, (22.11.2014) tarihinde http://www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/Krepon_-_Pakistan_Nuclear_Strategy_and_Deterrence_Stability.pdf p.7. adresinden erişildi.
 • Lodi, S. (2014). Pakistan’s Nuclear Doctrine, (10.10.2014) tarihinde http://www.defencejournal.com/apr99/pak-nuclear-doctrine.htm adresinden erişildi.
 • MİSHRA, R. K. (2014). Nuclear and Missile Threats to India: China-Pakistan Nexus in South Asia, (10.10.2014 tarihinde http://www.southasiaanalysis.org/paper296) adresinden erişildi.
 • Miş, N. (2016). Keşmir: Bağımsızlık mücadelesinde bitmeyen savaş, Dünya Çatışmaları, Çatışma Bölgeleri ve Konuları, Ed. Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Muhittin Ataman, Ankara: Nobel Yayınları
 • Mohan, R. (2014). India and Nuclear Powers, (02.11.2014) tarihinde http://library.fes.de/pdf-files/ipg/ipg-1998-4/artmohan.pdf s.337. adresinden erişildi.
 • Mustafin, R. (2007). Hindistan’ın Nükleer Politikası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara
 • Narang, V. (2009). Posturing for Peace? Pakistan's Nuclear Postures and South Asian Stability. International Security, 34(3), 38-78.
 • Nayyar, A. H. (2008). A Pakistani perspektive on nuclear disarmament and non proliferation, FES BriefingPaper, No: 9
 • Özey, R. (2007). Küresel silahlanma Dünya’nın silah depoları, İstanbul: Aktif Yayıncılık
 • Özkan, G. (2014). Pakistan- ABD ilişkilerini düzeltmek neden (25.09.2014) zor?,http://www.usakanalist.com/detail.php?id=138 adresinden erişildi.
 • Panday, A. (2014). The Stability-Instability paradox: the case of the kargil war, (09.11.2014) tarihinde, http://psujia.files.wordpress.com/2012/04/the-stability-instability-paradox-the-case-of-the-kargil-war.pdf p.7. adresinden erişildi.
 • Pirinçci, F.(2010). Silahlanma ve savaş, Bursa. Dora Yayıncılık
 • Polk W. (2007). Irak’ı anlamak, Çev.Nurettin Elhüseyni, İstanbul: NTV Yayınları, 2.b.
 • Quinlan, M. (2009). Thinking about Nuclear Weapons: Principles, problems, prospects, New York: Oxford University Press
 • Riedel, B. (2014). Kıyametin eşiğinde Amerika, Hindistan ve Pakistan sarmalı, Çev.Arzu Birkan, İstanbul: Matbuat Yayınları
 • Sagan, S. D. (1996).Why do states build nuclear weapons?: Theree Models in Search of a Bomb. International Security, 21(3), 54-86.
 • Sönmezoğlu, F. Güneş, H. ve Keleşoğlu, E. (2015). Uluslararası ilişkilere giriş, 6b., İstanbul: Der Yayınları
 • Swami, P. (2007). India, Pakistan and The Secret Jihad The Covert War in Kashmir:1947-2004, Asian Security Studies Routledge
 • Temizel, S. (2019). Kağıt Kaplan- Zayıf bir pakt Olarak Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı (SEATO) ve bölgesel siyasi etkileri, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Ekonomi-Politik Özel Sayısı, 285-302.
 • Waltz, K. (1981). The spread of nuclearweapons: More may better, Adelphi Papers, Number 171, 1981, (01.11.2020) tarihinde http://polsci.colorado.edu/sites/default/files/10B_Waltz.pdf adresinden erişildi.
 • Wohlstetter, A. (1958) The delicate balance of terror, Rand (10.12.2020) tarihinde https://www.rand.org/pubs/papers/P1472.html. adresinden erişildi.
 • Yılmaz M. E. (2013). Savaş ve uluslararası sistem, Bursa: Dora Yayınları,2b.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Çalışma
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Engin KOÇ (Sorumlu Yazar)
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-3682-8718
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 40

Kaynak Göster

APA Koç, E. (2021). Hindistan ve Pakistan İlişkileri: Bölgesel Rekabetin Nükleer Silahlanma Stratejilerine Etkileri . OPUS International Journal of Society Researches , 18 (40) , 2744-2774 . DOI: 10.26466/opus.857115