Cilt: 1 Sayı: 1, 1.06.2011

Yıl: 2011

Derleme Makaleler

 

5. Laktik Asit Fermentasyonunda Fenolik Bileşikler ve Önemi