Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ADOMIAN AYRIŞTIRMA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI ÜZERİNE SONUÇLAR

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 2, 1 - 9, 03.02.2016

Öz

Bu çalışmada, Adomian ayrıştırma yöntemi, başlangıç koşulları ile tanımlı,
doğrusal ve doğrusal olmayan, parabolik ve hiperbolik kısmi diferansiyel
denklemleri çözmek için dikkate alınmıştır. Ele alınan bu iki tip kısmi diferansiyel
denklemlere başlangıç koşullarının bağlı olduğu fonksiyonlarına göre dikkate
alınan yöntem uygulanmıştır. Daha sonra, bu yöntem uygulanarak oluşan sonlu
terimli serilere ait sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçları vurgulamak için bazı
örneklere yer verilmiştir.

RESULTS ON ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 2, 1 - 9, 03.02.2016

Öz

In this work, the Adomian decomposition method has been considered for solving linear and non-linear parabolic and hyperbolic type partial differential equation with initial conditions. The both of two type’s partial differential equations have been applied for the considered method according to the functions of the initial conditions. Then, it has been obtained that the solution is finite term series. It has been taken into some examples to emphasize their results.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Seval Çatal

Yayımlanma Tarihi 3 Şubat 2016
Gönderilme Tarihi 3 Şubat 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çatal, S. (2016). ADOMIAN AYRIŞTIRMA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI ÜZERİNE SONUÇLAR. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 4(2), 1-9.