Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

GENERAL INFORMATION ABOUT FINITE ELEMENT METHOD

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 1, 56 - 66, 12.02.2016

Öz

Finite element method is a numerical technique utilized in the solutions of complex engineering problems and engineering approaches in many areas, mainly in medical sciences. In this article, the history of the finite element method, the idea and the structure of this method, advantages and the disadvantages and application to the stress analysis are presented by an extensive literature review.

Kaynakça

 • Liu, G.R., Quek, S.S., The Finite Element Method: a Practical Course, Ed: Liu G.R. and Quek S.S. Butterworth Heinemann, Oxford, 1-11, (2003).
 • Fish, J., Belytschko, T., A First Course in Finite Elements. John Wiley & Sons, Chichester, England, 1-9, (2007).
 • Ledley, R.S., Huang, H.KLinear Model of Tooth Displacement by Applied Forces. J Dent Res., 47, 427-432., (1968).
 • Farah, J.W., Craig, R.G., Finite Element Stress Analysis of a Restored Axisymmetric First Molar. J Dent Res., 53, 859-866, (1974).
 • Cook, R.D., Finite Element Modeling for Stress Analysis. New York, Wiley, 1-15, (1995). [6] Sonugelen, M., Artunç, C., Ağız Protezleri ve Biyomekanik. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları, İzmir, 1-11, (2002).
 • Craig, R.G., Powers, J.M., Restorative Dental Materials, 11th ed. St. Louis, Mosby, 287-327, (2002).
 • Geng, J.P., Tan, K.B., Liu, G.R., Application of Finite Element Analysis in Implant Dentistry: a Review of the Literature. J Prosthet Dent, 85, 585-598, (2001).
 • Güler M.S., Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, (2013), [10] Asmussen, E., Peutzfeldt, A., Class I and Class II Restorations of Resin Composite: an FEM Analysis of the Influence of Modulus of Elasticity on Stresses Generated by Occlusal Loading. Dent Mater., 24, 600-605, (2008).
 • Arıkan M.A.S., Sonlu Elemanlar Metodunun Mühendislikte Uygulamaları, Orta Doğu Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü.
 • Balaban H., Beyaz Eşya Sektöründe Uygulana Düşürme Testlerinin Bilgisayarda Simülasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Tasarım ve İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı, Gebze, (2006).
 • Özdemir N.Ö., Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Yorulma Mekaniği ve Uygulamaları, KTÜ, Mühendislik Fakültesi, Bitirme Çalışması, Trabzon, (2009).
 • İren M., Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Bu Yöntemin Sınır Değer Problemlerine Uygulanması.
 • Çayıroğlu İ., Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (Ansys), Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Karabük.

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 1, 56 - 66, 12.02.2016

Öz

Sonlu elemanlar yöntemi karmaşık mühendislik problemlerinin çözümüne ayrıca,tıp ve diş hekimliği başta olmak üzere birçok alanlarda mühendislik yaklaşımlarına sonuç arayan sayısal bir metoddur. Bu derlemede sonlu elemanlar yönteminin tarihçesi, yöntemin yapısı ve mantığı, avantaj ve dezavantajları, gerilme analizi için uygulanması geniş bir literatür özeti ile sunulmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Liu, G.R., Quek, S.S., The Finite Element Method: a Practical Course, Ed: Liu G.R. and Quek S.S. Butterworth Heinemann, Oxford, 1-11, (2003).
 • Fish, J., Belytschko, T., A First Course in Finite Elements. John Wiley & Sons, Chichester, England, 1-9, (2007).
 • Ledley, R.S., Huang, H.KLinear Model of Tooth Displacement by Applied Forces. J Dent Res., 47, 427-432., (1968).
 • Farah, J.W., Craig, R.G., Finite Element Stress Analysis of a Restored Axisymmetric First Molar. J Dent Res., 53, 859-866, (1974).
 • Cook, R.D., Finite Element Modeling for Stress Analysis. New York, Wiley, 1-15, (1995). [6] Sonugelen, M., Artunç, C., Ağız Protezleri ve Biyomekanik. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları, İzmir, 1-11, (2002).
 • Craig, R.G., Powers, J.M., Restorative Dental Materials, 11th ed. St. Louis, Mosby, 287-327, (2002).
 • Geng, J.P., Tan, K.B., Liu, G.R., Application of Finite Element Analysis in Implant Dentistry: a Review of the Literature. J Prosthet Dent, 85, 585-598, (2001).
 • Güler M.S., Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, (2013), [10] Asmussen, E., Peutzfeldt, A., Class I and Class II Restorations of Resin Composite: an FEM Analysis of the Influence of Modulus of Elasticity on Stresses Generated by Occlusal Loading. Dent Mater., 24, 600-605, (2008).
 • Arıkan M.A.S., Sonlu Elemanlar Metodunun Mühendislikte Uygulamaları, Orta Doğu Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü.
 • Balaban H., Beyaz Eşya Sektöründe Uygulana Düşürme Testlerinin Bilgisayarda Simülasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Tasarım ve İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı, Gebze, (2006).
 • Özdemir N.Ö., Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Yorulma Mekaniği ve Uygulamaları, KTÜ, Mühendislik Fakültesi, Bitirme Çalışması, Trabzon, (2009).
 • İren M., Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Bu Yöntemin Sınır Değer Problemlerine Uygulanması.
 • Çayıroğlu İ., Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (Ansys), Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Karabük.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Mehmet Güler

Sadri Şen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 12 Şubat 2016
Gönderilme Tarihi 12 Şubat 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güler, M., & Şen, S. (2016). SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5(1), 56-66.