Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

CHEESE CONSUMPTION HABITS OF CONSUMERS IN ORDU CITY

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 2, 55 - 62, 12.02.2016

Öz

This study was carried out to determine cheese and cheese types consumption habits of the 120 people living in the city of Ordu. SPSS software was used for the evaluation of the data. As a result, it was determined that consume 88.3% of individuals white cheese, kashar cheese for 86.7%, 60.8% of tulum cheese, 50.0% lor cheese and 57.5% of cream cheese. Individuals, cheese most preferred drink tea they consumed next to the types (85.8%), respectively. Individuals, as most drinks tea with cheese (85.8%) have preferred. While most individuals purchase cheese, expiration dates (47.5%) were paying attention. Furthermore, the proportion of normal cheese rate found was 50%.

Kaynakça

 • İncekara A.,. (1992) Süt ve süt ürünleri sanayii sektörü Gıda Sanayii, 6, 17-20.
 • Kurdal E., (1990).Civil peynir üretimi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,7, 115-118.
 • Tekinşen OC.,. (1983).Türkiye’de salamura beyaz peynir üretimi teknolojisinin başlıca sorunları, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30, 54-62.
 • Tekinşen KK.,. (2001) Maraş Peyniri Üretiminde Baskılama Ağırlığı ve Haşlama Suyu Sıcaklığının Standardizasyonu Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Tekinşen OC., Tekinşen KK.,. (2005). Süt ve Süt Ürünleri: Temel Bilgiler, Teknoloji, Kalite Kontrolü. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya,
 • Hayaloğlu A.A., Türkiye’nin peynirleri; Genel bir perspektif, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Malatya
 • Üçüncü M. (2004). A’dan Z’ye Peynir Teknolojisi. Cilt: I, Meta Basım, Bornova/İzmir,
 • Tarakçı, Z., Küçüköner, E.. (2006). Changes on physicochemical, lipolysis and proteolysis of vacuum-packed Turkish Kashar cheese during ripening, Journal of Central European Agriculture, 7(3): 459-464.
 • Tarakçı Z., Ekici K., Sağdıç O. Küçüköner E. (2005).The effect of black cumin on ripening of Tulum cheese, Archiv Für Lebensmittelhygiene, 56, 135-139.
 • Tekinsen O.C., Nizamlıoğlu M., (1993).Yeni bir peynir tipi: Selçuklu tulum peyniri, Türk Veteriner Hakimler Dergisi, 5(5), 34-40.
 • Bakırcı İ., (1998) Tarakçı Z. Coşkun H. Van ve yöresinde üretilen otlu lorlar üzerinde bir araştırma, Geleneksel Süt Ürünleri. V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-22 Mayıs 1998, Bildiri kitabı, Tekirdağ, 195-204.
 • Demirci M., Şimşek O., Süt İşleme Teknolojisi Hasad yayıncılık ltd şti, İstanbul.
 • Yüzbaşı, N., Erkuş, A., Sezgin, E.. (1999). Keçiören Şefkat Mahallesinde Çeşitli Gelir Gruplarındaki Ailelerde Süt ve Süt Ürünlerinin Tüketimi, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara.
 • Şahin K., Andiç S., Koç Ş., (2001). Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(2): 67–73.
 • Andiç S., Şahin K., Koç, Ş. (2002). Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi, Tarım Bilimleri Dergisi, 12(2): 33–38.
 • Tarakçı Z., Selçuk Ş., Şahin K. ve Coşkun H.. (2003).Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma, Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1), 15–31.
 • Uzunöz M. ve Gülsen, M.. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, (3), 15–21.
 • Çetinkaya A., (2010). Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 5 (2), 73-84,
 • Şimşek B., Açıkgöz İ., (2011). Üniversite Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2), 57-62.

ORDU İLİNDE TÜKETİCİLERİN PEYNİR TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 2, 55 - 62, 12.02.2016

Öz

Bu çalışma, Ordu il merkezindeki bireylerin peynir ve peynir çeşitleri tüketim alışkanlıklarının tespiti amacı ile tesadüfi olarak seçilen 120 kişi ile yürütülmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS paket programı kullanılmıştır. Sonuç olarak bireylerin % 88.3'ü beyaz peynir, % 86.7'si kaşar peynir, %60.8'i tulum peyniri, % 57.5'i lor peyniri ve % 50.0'si krem peyniri tükettikleri belirlenmiştir. Bireylerin, peynir ile birlikte en fazla içecek olarak çayı (% 85.8) tercih etmekteler. Bireyler peynir satın alırken en fazla, son kullanma tarihine (% 47.5) dikkat etmişlerdir. Ayrıca, peynir fiyatı normal bulanların oranı % 50 olmuştur.

Kaynakça

 • İncekara A.,. (1992) Süt ve süt ürünleri sanayii sektörü Gıda Sanayii, 6, 17-20.
 • Kurdal E., (1990).Civil peynir üretimi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,7, 115-118.
 • Tekinşen OC.,. (1983).Türkiye’de salamura beyaz peynir üretimi teknolojisinin başlıca sorunları, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30, 54-62.
 • Tekinşen KK.,. (2001) Maraş Peyniri Üretiminde Baskılama Ağırlığı ve Haşlama Suyu Sıcaklığının Standardizasyonu Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Tekinşen OC., Tekinşen KK.,. (2005). Süt ve Süt Ürünleri: Temel Bilgiler, Teknoloji, Kalite Kontrolü. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya,
 • Hayaloğlu A.A., Türkiye’nin peynirleri; Genel bir perspektif, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Malatya
 • Üçüncü M. (2004). A’dan Z’ye Peynir Teknolojisi. Cilt: I, Meta Basım, Bornova/İzmir,
 • Tarakçı, Z., Küçüköner, E.. (2006). Changes on physicochemical, lipolysis and proteolysis of vacuum-packed Turkish Kashar cheese during ripening, Journal of Central European Agriculture, 7(3): 459-464.
 • Tarakçı Z., Ekici K., Sağdıç O. Küçüköner E. (2005).The effect of black cumin on ripening of Tulum cheese, Archiv Für Lebensmittelhygiene, 56, 135-139.
 • Tekinsen O.C., Nizamlıoğlu M., (1993).Yeni bir peynir tipi: Selçuklu tulum peyniri, Türk Veteriner Hakimler Dergisi, 5(5), 34-40.
 • Bakırcı İ., (1998) Tarakçı Z. Coşkun H. Van ve yöresinde üretilen otlu lorlar üzerinde bir araştırma, Geleneksel Süt Ürünleri. V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-22 Mayıs 1998, Bildiri kitabı, Tekirdağ, 195-204.
 • Demirci M., Şimşek O., Süt İşleme Teknolojisi Hasad yayıncılık ltd şti, İstanbul.
 • Yüzbaşı, N., Erkuş, A., Sezgin, E.. (1999). Keçiören Şefkat Mahallesinde Çeşitli Gelir Gruplarındaki Ailelerde Süt ve Süt Ürünlerinin Tüketimi, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara.
 • Şahin K., Andiç S., Koç Ş., (2001). Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(2): 67–73.
 • Andiç S., Şahin K., Koç, Ş. (2002). Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi, Tarım Bilimleri Dergisi, 12(2): 33–38.
 • Tarakçı Z., Selçuk Ş., Şahin K. ve Coşkun H.. (2003).Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma, Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1), 15–31.
 • Uzunöz M. ve Gülsen, M.. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, (3), 15–21.
 • Çetinkaya A., (2010). Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 5 (2), 73-84,
 • Şimşek B., Açıkgöz İ., (2011). Üniversite Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2), 57-62.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Zekai Tarakçı Bu kişi benim

Mehmet Bölük Bu kişi benim

Muhammet Karaağaç Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 12 Şubat 2016
Gönderilme Tarihi 12 Şubat 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Tarakçı, Z., Bölük, M., & Karaağaç, M. (2016). ORDU İLİNDE TÜKETİCİLERİN PEYNİR TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5(2), 55-62.