Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Seleksiyonun Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) bazı verim özelliklerine etkilerinin belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 45 - 52, 30.06.2021

Öz

Bu çalışmada, 15 jenerasyon seleksiyon uygulanan Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) bazı verim özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Hayvan materyali olarak yüksek canlı ağırlık ve düşük canlı ağırlık yönünde seleksiyon uygulanan genotipler ile kontrol genotipi (K) kullanılmıştır. Araştırmada, canlı ağırlık, toplam yumurta ağırlığı, toplam yumurta sayısı, ortalama yumurta ağırlığı, günlük yem tüketimi, toplam yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı belirlenmiştir. Toplam yumurta sayısı hariç, diğer özellikler bakımından genotipler arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, yüksek canlı ağırlık, düşük canlı ağırlık ve kontrol genotiplerinin canlı ağırlıkları sırasıyla 350.20±4.34 g, 166.19±1.98 g ve 237.10±3.26 g olarak bulunmuştur. En yüksek yumurta ağırlığı (10.61±0.23 g) yüksek canlı ağırlık genotipinde, en düşük yumurta ağırlığı ise (7.25±0.14 g) düşük canlı ağırlık genotipinde belirlenmiştir. En iyi yemden yararlanma oranı ( 3.23±0.16) düşük canlı ağırlık grubunda elde edilmiştir.

Kaynakça

 • Alkan S, Karabağ K, Galiç A, Balcıoğlu M S, Yolcu Hİ & Karslı T (2008a). Yaz Mevsiminde Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlığın Yumurta Verimine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21(1): 35-40
 • Alkan S, Karabağ K, Galiç A & Karslı T (2008b). Antalya Yöresinde Kış Mevsiminde Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Genotip ve Canlı Ağırlığın Yumurta Verimi ve Yem Tüketimine etkileri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 48(2): 73-79
 • Altan Ö, Oğuz İ & Akbaş Y (1998). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık Yönünde Yapılan Seleksiyonun ve Yaşın Yumurta Özelliklerine Etkisi. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 22(6): 467-473
 • Balcıoğlu M S, Karabağ K, Yolcu H İ & Şahin H (2005). Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlığa Göre İki Yönlü Seleksiyonun Eşeysel Olgunluk Yaşı ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi. GAP IV Tarım Kongresi, s. 1727-1730
 • Camcı Ö, Erensayın C & Aktan S (2002). Relations Between Age at Sexual Maturity and Some Production Characteristics in Quails. Archive Geflugelkunde 66(6): 280-282
 • Di Masso R J, Dottavio A M, Canet I E & Font M T (1998). Body Weight and Egg Weight Dynamics in Layers. Poultry Science 77: 791-796
 • İnal Ş, Tekeş M A, İnal F & Dere S (1996). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlığa Göre Yapılan Seleksiyonun Canlı Ağırlık, Canlı Ağırlık Artışı, Yem Tüketimi ve Yemden Yararlanma Üzerine Etkileri. Veteriner Bilimleri Dergisi 12(1): 5-14
 • Gezen Ş Ş & Petek M (2003). Farklı Enerji ve Protein İçeren Rasyonların Pharaoh Bıldırcınlarının Besi Performansları Üzerine Etkisi. Uludağ University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine 22(1):57-63
 • Güler T, Ertaş O N, Çiftçi M & Dalkılıç B (2006). Effect of Feeding Coriander (Coriandrum sativum, L.) on Egg Production Performance and Nutrient Retention in Laying Japanese Quails. Journal of Applied Animal Research 30: 181-184
 • Karabağ K, Balcıoğlu M S, Yolcu H İ, Şahin E & Alkan S (2005). Farklı Verim Yönlerinde Selekte Edilmiş Japon Bıldırcınlarında Clutch Büyüklüğünün Yumurta Verimi Üzerindeki Etkileri. GAP IV Tarım Kongresi s. 1746-1749.
 • Kılıç H M (2005) Bıldırcınlarda Büyütme Dönemi Sınırlı Yemleme Uygulamasının Yumurtlama Dönemi Verim Özelliklerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Koçak Ç, Altan Ö & Akbaş Y (1995). Japon Bıldırcınlarının Çeşitli Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi 19: 65-71
 • Koçak Ç & Özkan S (2000). Bıldırcın, Sülün ve Keklik Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:538.
 • Leeson S, Coston L & Summers J D (1991). Significance of Physiological Age of Leghorn Pullets in Terms of Subsequent Reproductive Characteristics and Economic Analysis. Poultry Science 70: 37-43
 • Marks H L (1980). Reverse Selection in a Japanese Quail Line Previously Selected for Four Week Body Weight. Poultry Science 59: 1149-1154
 • Marks H L (1993). Genetics of Growth and Meat Production in Other Galliformes. Ed. Crawford, R.D. Poultry Breeding and Genetics, Elsevier, Amsterdam, pp: 677-690
 • Midilli M, Bayram İ, Erol H, Çetingül S, Çakır S, Çalıkoğlu E & Kıralan M (2009). The Effects of Dietary Poppy Seed Oil and Sunflower Oil on Performance, Reproduction and Egg Quality Parameters and Fatty Acid Profile of Egg Yolk in the Japanese Quail. Journal of Animal and Veterinary Advances 8: 379-384
 • Nacar H, Uluocak A N, Baylan M & Ayaşan T (1997). Bıldırcınlarda 5. Hafta Canlı Ağırlığa Göre Seleksiyonun Yumurta Verimi ve Yumurta Ağırlığındaki Etkileri. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, 9-10 Ocak, Tekirdağ, s. 280-284
 • NRC (1994). National Research Council, Nutrient Requirement of Poultry (9th Ed.) National Academy Press, Washington, D.C.
 • Özdemir A & Azman M A (2013). Bıldırcın Karma Yemlerine Zeytin Yaprağı Özütü Katılmasının Verim Performansı Üzerine Etkileri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 27(3): 141-147
 • SPSS (2008). SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. Chicago: SPSS Inc.
 • Şengül Y & Yıldız A (1997). Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Farklı Yetiştirme Sistemlerinin Bazı Verim Özelliklerine Etkileri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1(2): 49-58
 • Toelle V D, Havenstein G B, Nestor K E & Harvey W R (1991). Genetic and Phenotypic Relationships in Japanese Quail. 1. Body weight, carcass, and organ measurement. Poultry Science 70: 1679-1688
 • Yıldırım İ & Yetişir R (1998). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Ebeveyn Yaşının Civciv Çıkış Ağırlığı ve 6. Hafta Canlı Ağırlığı Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 22: 315-319

Determination of the effects of selection on some yield traits in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 45 - 52, 30.06.2021

Öz

In this study, some production traits were determined in selected Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) for 15 generations. The material used in the research was obtained from 15 selected generations for three lines: high body weight line, low body weight line and a random bred control line. In the study, body weight, total egg weight, total egg number, average egg weight, daily feed intake, total feed intake and feed efficiency values were determined. In terms of the traits other than the total number of eggs, a significant difference was determined among the genotypes. According to the obtained results, body weight values were found as 350.20±4.34 g, 166.19±1.98 g and 237.10±3.26 g for high body weight line, low body weight line and the control line, respectively. The highest average egg weight (10.61±0.23 g) was determined in the high body weight line while the average lowest egg weight (7.25±0.14 g) being determined in the low body weight line. The best feed efficiency ratio (3.23±0.16) was obtained in low body weight line.

Kaynakça

 • Alkan S, Karabağ K, Galiç A, Balcıoğlu M S, Yolcu Hİ & Karslı T (2008a). Yaz Mevsiminde Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlığın Yumurta Verimine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21(1): 35-40
 • Alkan S, Karabağ K, Galiç A & Karslı T (2008b). Antalya Yöresinde Kış Mevsiminde Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Genotip ve Canlı Ağırlığın Yumurta Verimi ve Yem Tüketimine etkileri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 48(2): 73-79
 • Altan Ö, Oğuz İ & Akbaş Y (1998). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlık Yönünde Yapılan Seleksiyonun ve Yaşın Yumurta Özelliklerine Etkisi. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 22(6): 467-473
 • Balcıoğlu M S, Karabağ K, Yolcu H İ & Şahin H (2005). Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlığa Göre İki Yönlü Seleksiyonun Eşeysel Olgunluk Yaşı ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi. GAP IV Tarım Kongresi, s. 1727-1730
 • Camcı Ö, Erensayın C & Aktan S (2002). Relations Between Age at Sexual Maturity and Some Production Characteristics in Quails. Archive Geflugelkunde 66(6): 280-282
 • Di Masso R J, Dottavio A M, Canet I E & Font M T (1998). Body Weight and Egg Weight Dynamics in Layers. Poultry Science 77: 791-796
 • İnal Ş, Tekeş M A, İnal F & Dere S (1996). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Canlı Ağırlığa Göre Yapılan Seleksiyonun Canlı Ağırlık, Canlı Ağırlık Artışı, Yem Tüketimi ve Yemden Yararlanma Üzerine Etkileri. Veteriner Bilimleri Dergisi 12(1): 5-14
 • Gezen Ş Ş & Petek M (2003). Farklı Enerji ve Protein İçeren Rasyonların Pharaoh Bıldırcınlarının Besi Performansları Üzerine Etkisi. Uludağ University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine 22(1):57-63
 • Güler T, Ertaş O N, Çiftçi M & Dalkılıç B (2006). Effect of Feeding Coriander (Coriandrum sativum, L.) on Egg Production Performance and Nutrient Retention in Laying Japanese Quails. Journal of Applied Animal Research 30: 181-184
 • Karabağ K, Balcıoğlu M S, Yolcu H İ, Şahin E & Alkan S (2005). Farklı Verim Yönlerinde Selekte Edilmiş Japon Bıldırcınlarında Clutch Büyüklüğünün Yumurta Verimi Üzerindeki Etkileri. GAP IV Tarım Kongresi s. 1746-1749.
 • Kılıç H M (2005) Bıldırcınlarda Büyütme Dönemi Sınırlı Yemleme Uygulamasının Yumurtlama Dönemi Verim Özelliklerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Koçak Ç, Altan Ö & Akbaş Y (1995). Japon Bıldırcınlarının Çeşitli Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi 19: 65-71
 • Koçak Ç & Özkan S (2000). Bıldırcın, Sülün ve Keklik Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:538.
 • Leeson S, Coston L & Summers J D (1991). Significance of Physiological Age of Leghorn Pullets in Terms of Subsequent Reproductive Characteristics and Economic Analysis. Poultry Science 70: 37-43
 • Marks H L (1980). Reverse Selection in a Japanese Quail Line Previously Selected for Four Week Body Weight. Poultry Science 59: 1149-1154
 • Marks H L (1993). Genetics of Growth and Meat Production in Other Galliformes. Ed. Crawford, R.D. Poultry Breeding and Genetics, Elsevier, Amsterdam, pp: 677-690
 • Midilli M, Bayram İ, Erol H, Çetingül S, Çakır S, Çalıkoğlu E & Kıralan M (2009). The Effects of Dietary Poppy Seed Oil and Sunflower Oil on Performance, Reproduction and Egg Quality Parameters and Fatty Acid Profile of Egg Yolk in the Japanese Quail. Journal of Animal and Veterinary Advances 8: 379-384
 • Nacar H, Uluocak A N, Baylan M & Ayaşan T (1997). Bıldırcınlarda 5. Hafta Canlı Ağırlığa Göre Seleksiyonun Yumurta Verimi ve Yumurta Ağırlığındaki Etkileri. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, 9-10 Ocak, Tekirdağ, s. 280-284
 • NRC (1994). National Research Council, Nutrient Requirement of Poultry (9th Ed.) National Academy Press, Washington, D.C.
 • Özdemir A & Azman M A (2013). Bıldırcın Karma Yemlerine Zeytin Yaprağı Özütü Katılmasının Verim Performansı Üzerine Etkileri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 27(3): 141-147
 • SPSS (2008). SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. Chicago: SPSS Inc.
 • Şengül Y & Yıldız A (1997). Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Farklı Yetiştirme Sistemlerinin Bazı Verim Özelliklerine Etkileri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1(2): 49-58
 • Toelle V D, Havenstein G B, Nestor K E & Harvey W R (1991). Genetic and Phenotypic Relationships in Japanese Quail. 1. Body weight, carcass, and organ measurement. Poultry Science 70: 1679-1688
 • Yıldırım İ & Yetişir R (1998). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Ebeveyn Yaşının Civciv Çıkış Ağırlığı ve 6. Hafta Canlı Ağırlığı Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 22: 315-319

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sezai ALKAN> (Sorumlu Yazar)
Ordu Üniversitesi
0000-0003-0601-0122
Türkiye


Kemal KARABAĞ>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4516-6480
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Alkan, S. & Karabağ, K. (2021). Seleksiyonun Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) bazı verim özelliklerine etkilerinin belirlenmesi . Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 11 (1) , 45-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ordubtd/issue/63218/881329