Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Mısır Bitkisinde (Zea mays L.) Yabancı Otla Mücadele Yöntemlerinin Bazı Bitkisel Özellikler ve Kalite Üzerine Etkileri

Yıl 2021, Cilt: 11 Sayı: 1, 1 - 12, 30.06.2021

Öz

2019 yılında Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi uygulama arazisinde mısır bitkisinde, yabancı otla mücadele yöntemlerinin bazı bitkisel özelliklere ve kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışma, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Yabancı otla mücadele yöntemi olarak, çapalama, mısır fasülye karışık ekimi, çıkış öncesi 330 g/l pendimethalin uygulaması, çıkış öncesi %47.5 linuron uygulaması, çıkış sonrası 75 g/lt mesotrione + 30 g/lt nicosülfüron uygulaması, çıkış sonrası %40 nicosülfüron uygulaması, çıkış öncesi 330 g/lt pendimethalin ve çıkış sonrası 75 g/lt mesotrione +30 g/lt nicosülfüron uygulaması, çıkış öncesi %47.5 linuron ve çıkış sonrası %40 nicosülfüron uygulaması faktörleri ele alınmıştır. Çalışmada bitki boyu 143.67-252.33 cm koçan yüksekliği 53.33-98.67 cm ve yaprak alanı 153.18-476.27 cm2 arasında değişmiş olup, uygulamalar arasında istatiksel olarak çok önemli (p<0.01) fark olduğu belirlenmiştir. Yaprak sayısı 11.00-12.33 adet, hektolitre ağırlığı 68.24-73.33 kg, yağ oranı %2.94-%5.25, ham protein oranı %9.29-% 10.16 arasında değişmiş ve uygulamalar arasında istatiksel olarak önemli bir fark olmadığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Anonim (2020). T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. Retrieved Kasım 18, 2020, from Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü Web Sitesi: https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/Belgeler/M%C4%B0LL%C4%B0%20TARIM/MISIR%20KASIM%20B%C3%9CLTEN%C4%B0.pdf
 • Çam E & Yılmaz G (2008). Ordu – Gürgentepe Koşullarında Patates-Mısır-Fasulye Karışık Yetiştirme Sistemleri Üzerinde Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 01-09. Retrieved from http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/11/11
 • Çelik N (2000). T.C. Cumhurbaşkanlığı. Retrieved Kasım 18, 2020, from Strateji ve Bütçe Başkanlığı Web Sitesi: https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/NebiCelik.pdf Doğan M N, Boz Ö, Ünay A, & Albay F (2004). Aydın ili mısır ekim alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi ve yabancı otlarla mücadelede en uygun dönemin (Kritik periyot) saptanması. Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu, ZRF-02009, 1.1.2002 -1.1.2004.
 • Gökgöz Ş (2010). Samsun Kosullarinda Atdişi Misirda (Zea Mays Indentata Sturt.) Yabanci Ot Kontrol Yöntemlerinin Verim ve Verim Unsurlarina Etkisi. T.C. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Güngör M (2005). Adana İli Misir Ekim Alanlarinda Yabanci Otlara Karşi Uygulanan Kimyasal Mücadelenin Önemi Ve Ortaya Çikan Sorunlarin Araştirilmasi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Filimleri Enstitüsü.
 • Hall M R, Swanton C J, & Glenn W A (1992). The critical period of weed control in grain. In Weed Science (pp. 40: 441-447).
 • Klein R N, Wicks-Alex G A, Martin R, Moomaw S, Roeth F W, Wilson R G & Jasa P J (1994). Ridge Plant Systems: Weed Control. Advantages and disadvantages of the ridge plant system, weed control before and at planting and economics of the system are discussed. Universty of Nembraska.
 • Öktem A, Ülger A, & Coşkun Y (2003). Harran Ovası Koşullarında Bazı Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Mısır Bitkisinde (Zea Mays L.) Tane Verimi Ve Verim Unsurlarına Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 51-57. Retrieved from https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TmpBME5BPT0
 • Öz A, Kapar H, & Dok M (2017). T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. Retrieved Kasım 18, 2020, from Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Web Sitesi: https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ktae/Belgeler/brosurler/M%C4%B1s%C4%B1r%20Tar%C4%B1m%C4%B1.pdf
 • Özer Z (1993). Niçin Yabancı Ot Bilimi (Herboloji). Türkiye 57. Herboloji Kongresi Bildirileri (3-5 Şubat 1993), (pp. 1-7). Adana.
 • Pannacci E, & Covarelli G (2009). Efficacy of Mesotrione Used at Reduced Doses For Post-Emergence Weed Control In Maize (Zea mays L.). 28, 57-61.
 • Thonke K E (1991). Political and practical approaches in Scandinavia to reduce herbicide inputs. Brighton Crop Protection Conference, (pp. 1183 – 1190.). Brighton.
 • Tursun N, Sakınmaz M S, & Kantarcı Z (2015). Mısır Varyetelerinde Yabancı Ot Kontrolü için Kritik Periyotların Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Araştırma Makalesi (Research Article) 2016, 25 (Özel sayı-1):58-63.
 • Vartanlı S (2006). Ankara koşullarında hibrit mısır çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, 70s.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nuri Yılmaz 0000-0002-0597-6884

Olgun Aydın 0000-0002-8519-972X

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 26 Mayıs 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yılmaz, N., & Aydın, O. (2021). Mısır Bitkisinde (Zea mays L.) Yabancı Otla Mücadele Yöntemlerinin Bazı Bitkisel Özellikler ve Kalite Üzerine Etkileri. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 11(1), 1-12.