Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Batarya Tipi Kafeslerde Işığın Geliş Açısının Yumurta Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2, 152 - 158, 31.12.2021
https://doi.org/10.54370/ordubtd.1004176

Öz

Araştırma yumurta tavuğu kafes sistemlerinde ışığın geliş açısının tavukların bazı verim özellikleri üzerine etkisini belirlemek üzere yürütülmüştür. Her bir kafes katında tavuk göz seviyesinde ışığın geliş açısı 1050, 1100 ve 1200 olacak şekilde üç deneme grubu oluşturulmuştur. Araştırmada üç katlı batarya tip bireysel kafes sistemi bulunan bir kümeste, her grupta bireysel olarak barındırılan 30 tavuk olmak üzere 52 haftalık yaşta 90 adet Atak-S ticari kahverengi yumurtacı tavuğu kullanılmıştır. Araştırma tesadüf parselleri deneme desenine uygun olarak 30 tekerrür ile yürütülmüştür. Tavukların 5 haftalık verim süresince yumurta verimi, yumurta ağırlığı, şekil indeksi, kabuk kalınlığı, kabuk kırılma direnci, ak yüksekliği, sarı yüksekliği ve haugh birimi özellikleri tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi neticesinde yumurta verimi ve sarı yüksekliği özellikleri üzerine ışığın geliş açısının önemli bir etkiye sahip olduğu (P<0,05), yumurta ağırlığı, şekil indeksi, kabuk kalınlığı, kabuk kırılma direnci, ak yüksekliği ve haugh birimi özellikleri üzerine etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir (P>0,05). Sonuç olarak, ışığın geliş açısının yüksek olması ile sarı yüksekliğinin düştüğü belirlenmiş, fakat yumurta verimi ile ışık geliş açısının doğrusal olarak ilişkilendirilemeyeceği kanaatine varılmıştır.

Kaynakça

 • Bougon, M., Protais, J. ve Menec, M. (1986). Variation in laying performance and egg quality as a function of cage tier in the battery. Bullettin D’information Station Experimentale d’Aviculture de Ploufragen, 26(1), 17-18. https://2efa0c5cc9999d30115bf9a8d336ac32ce0c5788.vetisonline.com/cabdirect/abstract/19860100415?q=().+Variation+in+laying+performance+and+egg+quality+as+a+function+of+cage+tier+in+the+battery)
 • Christmas, R. B., Harms, R. H. ve Sloan, D. R. (1996). Effect of light stimulation on pullets. Journal of Applied Poultry Research, 5,173–179. https://doi.org/10.1093/japr/5.2.173
 • Darre, M. J. ve Rock, J. S. (1995). Compact fluorescent lamps under commercial poultry house conditions. Journal of Applied Poultry Research, 4, 105-108. https://doi.org/10.1093/japr/4.1.105
 • Durmuş, İ., Karaçay, N. ve Kamanlı, S. (2004). Yumurta tavuklarında ışığın fizyolojik etkisi ve aydınlatma programları. Ziraat Mühendisliği Dergisi, 342, 28-31. https://docplayer.biz.tr/11452818-Yumurta-tavuklarinda-isigin-fizyolojik-etkisi-ve-aydinlatma-programlari.html
 • Durmuş, İ. ve Kamanlı, S. (2012). Yumurtacı tavuklarda kafes katlarının bazı verim özelliklerine etkisi ile verimler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 1(2), 77-82. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/114472
 • Hemsworth, P. H. ve Barnett, J. L. (1989). Relationships between fear of humans, productivity an cage position of laying hens. British Poultry Science, 30(3), 505-508. https://doi.org/10.1080/00071668908417175
 • Jackson, M. E. ve Waldroup, P. W. (1987). Effect of cage level (tier) on performance of white leghorn chickens. Poultry Science, 66(5), 907-909. https://doi.org/10.3382/ps.0660907
 • Kılıç, İ. ve Şimşek, E. (2006). Bursa bölgesinde bir yumurta tavuğu kümesinin yapı içi iklimsel çevre koşullarının yumurta iç ve dış kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 31-38. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ziraatuludag/issue/16750/174146
 • Leeson, S. ve Lewis, P. D. (2004). Changes in light intensity during the rearing period can influence egg production in domestic fowl. British Poultry Science, 45(3), 316–319. https://doi.org/10.1080/00071660410001730806
 • Lewis, P. D., Morris, T. R. ve Perry, G. C. (1999). Light intensity and age at first egg in pullets. Poultry Science, 78(8), 1227-1231. https://doi.org/10.1093/ps/78.8.1227
 • Morris, T. R. (1994). Lighting for Layers: What we know and what we need to know. World’s Poultry Science Journal, 50(3), 83-287. https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=GB19960072744
 • Vits, A., Weitzenburger, D., Hamann, H. ve Distl, O. (2006). Influence of different tiers in furnished cages and small group system on production traits, mortality, egg quality, bone strength claw length and keel bone deformities. Archiv fur Geflügelkunde, 70(4), 145-154. https://doi.org/10.1080/00071660500303206
 • Yetişir, R. ve Sarıca, M. (2004). Türkoğlu, M. ve Sarıca, M. (Ed.), Tavukçuluk bilimi yetiştirme, besleme ve hastalıklar (279-329) içinde. Bey Ofset Matbaacılık, 2. Baskı.
 • Yıldırım, İ., Parlat, S. S., Aygün, A. ve Yetişir, R. (2008). Apartman tipi kafeste uygulanan askılı aydınlatma sisteminin kahverengi yumurtacı hibritlerin performans, yumurta kalite özellikleri ve stres düzeyine etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(44), 7-11. http://sjafs.selcuk.edu.tr/sjafs/article/view/288

The Effect of Light Incidence Angle on Egg Production and Quality in Battery Type Cages

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2, 152 - 158, 31.12.2021
https://doi.org/10.54370/ordubtd.1004176

Öz

The research was carried out to determine the effect of the light incidence angle on some characteristics of hens in laying cage systems. In each cage, 3 groups of 1050, 1100, and 1200 were formed according to the light incidence angle at the chicken eye level. In the study, a total of 90 Atak-S commercial brown layer hens at 52 weeks of age (30 hens in each group) were used individually in a three-floor battery-type individual cage system. The research was carried out in a completely randomized design with 30 replications. Egg production, egg weight, shape index, shell thickness, shell break strength, white height, yolk height, and haugh unit characteristics were determined during the 5-week laying period. As a result of the evaluation of the data obtained in the research, it was determined that the light incidence angle had a significant effect on egg production and egg yolk height (P<0.05). However, there was no significant effect on egg weight, shape index, shell thickness, shell break strength, white height, and haugh unit characteristics (P>0.05). As a result, it was concluded that the height of the yolk decreased with the high angle of light incidence, and the egg production and light incidence angle could not be correlated linearly.

Kaynakça

 • Bougon, M., Protais, J. ve Menec, M. (1986). Variation in laying performance and egg quality as a function of cage tier in the battery. Bullettin D’information Station Experimentale d’Aviculture de Ploufragen, 26(1), 17-18. https://2efa0c5cc9999d30115bf9a8d336ac32ce0c5788.vetisonline.com/cabdirect/abstract/19860100415?q=().+Variation+in+laying+performance+and+egg+quality+as+a+function+of+cage+tier+in+the+battery)
 • Christmas, R. B., Harms, R. H. ve Sloan, D. R. (1996). Effect of light stimulation on pullets. Journal of Applied Poultry Research, 5,173–179. https://doi.org/10.1093/japr/5.2.173
 • Darre, M. J. ve Rock, J. S. (1995). Compact fluorescent lamps under commercial poultry house conditions. Journal of Applied Poultry Research, 4, 105-108. https://doi.org/10.1093/japr/4.1.105
 • Durmuş, İ., Karaçay, N. ve Kamanlı, S. (2004). Yumurta tavuklarında ışığın fizyolojik etkisi ve aydınlatma programları. Ziraat Mühendisliği Dergisi, 342, 28-31. https://docplayer.biz.tr/11452818-Yumurta-tavuklarinda-isigin-fizyolojik-etkisi-ve-aydinlatma-programlari.html
 • Durmuş, İ. ve Kamanlı, S. (2012). Yumurtacı tavuklarda kafes katlarının bazı verim özelliklerine etkisi ile verimler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 1(2), 77-82. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/114472
 • Hemsworth, P. H. ve Barnett, J. L. (1989). Relationships between fear of humans, productivity an cage position of laying hens. British Poultry Science, 30(3), 505-508. https://doi.org/10.1080/00071668908417175
 • Jackson, M. E. ve Waldroup, P. W. (1987). Effect of cage level (tier) on performance of white leghorn chickens. Poultry Science, 66(5), 907-909. https://doi.org/10.3382/ps.0660907
 • Kılıç, İ. ve Şimşek, E. (2006). Bursa bölgesinde bir yumurta tavuğu kümesinin yapı içi iklimsel çevre koşullarının yumurta iç ve dış kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 31-38. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ziraatuludag/issue/16750/174146
 • Leeson, S. ve Lewis, P. D. (2004). Changes in light intensity during the rearing period can influence egg production in domestic fowl. British Poultry Science, 45(3), 316–319. https://doi.org/10.1080/00071660410001730806
 • Lewis, P. D., Morris, T. R. ve Perry, G. C. (1999). Light intensity and age at first egg in pullets. Poultry Science, 78(8), 1227-1231. https://doi.org/10.1093/ps/78.8.1227
 • Morris, T. R. (1994). Lighting for Layers: What we know and what we need to know. World’s Poultry Science Journal, 50(3), 83-287. https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=GB19960072744
 • Vits, A., Weitzenburger, D., Hamann, H. ve Distl, O. (2006). Influence of different tiers in furnished cages and small group system on production traits, mortality, egg quality, bone strength claw length and keel bone deformities. Archiv fur Geflügelkunde, 70(4), 145-154. https://doi.org/10.1080/00071660500303206
 • Yetişir, R. ve Sarıca, M. (2004). Türkoğlu, M. ve Sarıca, M. (Ed.), Tavukçuluk bilimi yetiştirme, besleme ve hastalıklar (279-329) içinde. Bey Ofset Matbaacılık, 2. Baskı.
 • Yıldırım, İ., Parlat, S. S., Aygün, A. ve Yetişir, R. (2008). Apartman tipi kafeste uygulanan askılı aydınlatma sisteminin kahverengi yumurtacı hibritlerin performans, yumurta kalite özellikleri ve stres düzeyine etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(44), 7-11. http://sjafs.selcuk.edu.tr/sjafs/article/view/288

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İsmail TÜRKER (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ, ZOOTEKNİ PR.
0000-0003-3125-6810
Türkiye


Serdar KAMANLI
Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü
0000-0003-1936-7550
Türkiye


Mehmet Fatih ÇELEN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ, ZOOTEKNİ PR.
0000-0002-2513-3980
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Türker, İ. , Kamanlı, S. & Çelen, M. F. (2021). Batarya Tipi Kafeslerde Işığın Geliş Açısının Yumurta Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi . Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 11 (2) , 152-158 . DOI: 10.54370/ordubtd.1004176