Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ İÇİN BİR ALTERNATİF MALİYETLEME SİSTEMİ: DEĞER AKIŞ MALİYETLEME

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 197 - 208, 31.12.2019

Öz

Rekabet şiddetinin her geçen gün arttığı dünyada,
varlıklarını sürdürebilmek adına işletmeler, verimliliklerini arttırmak ve
maliyetlerini minimize etmek durumundadırlar. İşletmeler, verimliliklerini
artırmak, gereksiz faaliyetleri ortadan kaldırmak ve üretim sistemlerini
sadeleştirmek için yalın üretim sistemlerini benimsemektedirler. Yalın üretim
ile hedeflenen, müşteriler için değer yaratmayan tüm faaliyetleri ortadan
kaldırmak, atıklar, anormal fireler ve boşa geçen zamanların yok edilmesini
sağlamak, dolayısıyla maliyet azalışı ve karlılıkta artış sağlamaktır. Üretimde
yalın düşünceyi benimseyen işletmelerin, yalın üretimin ihtiyaçlarını
karşılayacak ve yalın üretimi tamamlayacak bir maliyetleme sistemine ihtiyaçları
vardır. Bu çalışmada, yalın üretim gerçekleştiren işletmeler için bir
alternatif maliyetleme sitemi olarak düşünülen değer akış maliyetleme sistemi ele
alınmaktadır.

Kaynakça

 • 1. Abuthakeer, S. S., Mohanram, P. V., ve Kumar, G. M. (2010). Activity based costing value stream mapping. International Journal of Lean Thinking, 1(2), 51-64.
 • 2. Aktaş, R., ve Karğın, M. (2011). Yalın Muhasebe: Yalın Üretim Ortamında Yeni Bir Yönetim Muhasebesi Yaklaşımı. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 3, 91-128.
 • 3. BALCI, B. R. (2011). Yalın düşünce ve muhasebe. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 39-58.
 • 4. Deran, A., ve Beller, B. (2014). Hastanelerde Yalın Yönetimin Bir Aracı Olarak Değer Akış Maliyetleme Ve Kamu Hastanesinde Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 161-174.
 • 5. ERTAŞ, F. C. ve ARSLAN, M. C. (2010) Yalın Muhasebe. Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 39-60.
 • 6. Gracanin, D., Buchmeister, B., ve Lalic, B. (2014). Using cost-time profile for value stream optimization. Procedia Engineering, 69, 1225-1231.
 • 7. Karcıoğlu, R., ve Nuray, M. (2010). Yeni Bir Maliyetleme Sistemi Olarak Değer Akış Maliyetleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (47), 69-80.
 • 8. Kennedy, F. A., ve Brewer, P. C. (2005). Lean accounting: what's it all about?. Strategic Finance, 87(5), 26.
 • 9. Kennedy, F. A., ve Brewer, P. C. (2006). The lean enterprise and traditional accounting—Is the honeymoon over?. Journal of Corporate Accounting & Finance, 17(6), 63-74.
 • 10. MARAŞLI, H., ÇOBAN, M. C., ve TOPBAŞ, E. Yalın Muhasebe. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 25-39.
 • 11. Marodin, G., Frank, A. G., Tortorella, G. L., ve Netland, T. (2018). Lean product development and lean manufacturing: Testing moderation effects. International Journal of Production Economics, 203, 301-310.
 • 12. Maskell, B. H., ve Baggaley, B. L. (2006). Lean accounting: What's it all about?. Target, 22(1), 35-43.
 • 13. Maskell, B. H., ve Kennedy, F. A. (2007). Why do we need lean accounting and how does it work?. Journal of Corporate Accounting & Finance, 18(3), 59-73.
 • 14. Medeiros, H. D. S., Santana, A. F. B., ve Guimarães, L. D. S. (2017). The use of costing methods in lean manufacturing industries: a literature review. Gestão & Produção, 24(2), 395-406.
 • 15. Murman, E., Allen, T., Bozdogan, K., Cutcher-Gershenfeld, J., McManus, H., Nightingale, D., ... ve Warmkessel, J. (2002). Lean enterprise value. Insights From Mit's Lean.
 • 16. Özçelik, F., ve Ertürk, H. (2010). Yalın üretim işletmeleri için değer akış yönetimi ve değer akış maliyetlemesi (DAM).
 • 17. Ruiz-de-Arbulo-Lopez, P., Fortuny-Santos, J., ve Cuatrecasas-Arbós, L. (2013). Lean manufacturing: costing the value stream. Industrial Management & Data Systems, 113(5), 647-668.
 • 18. Tanış, V. N. (2005). Teknolojik değişim ve maliyet muhasebesi. Adana: Nobel Kitabevi.
 • 19. TERZİ, S., ve Atmaca, M. (2011). Yalın Üretim Sistemi Açısından Değer Akış Maliyetlemesinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 449-466.
 • 20. Womack, J. P., ve Jones, D. T. (1997). Lean thinking—banish waste and create wealth in your corporation. Journal of the Operational Research Society, 48(11), 1144-1150.
Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 197 - 208, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

 • 1. Abuthakeer, S. S., Mohanram, P. V., ve Kumar, G. M. (2010). Activity based costing value stream mapping. International Journal of Lean Thinking, 1(2), 51-64.
 • 2. Aktaş, R., ve Karğın, M. (2011). Yalın Muhasebe: Yalın Üretim Ortamında Yeni Bir Yönetim Muhasebesi Yaklaşımı. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 3, 91-128.
 • 3. BALCI, B. R. (2011). Yalın düşünce ve muhasebe. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 39-58.
 • 4. Deran, A., ve Beller, B. (2014). Hastanelerde Yalın Yönetimin Bir Aracı Olarak Değer Akış Maliyetleme Ve Kamu Hastanesinde Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 161-174.
 • 5. ERTAŞ, F. C. ve ARSLAN, M. C. (2010) Yalın Muhasebe. Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 39-60.
 • 6. Gracanin, D., Buchmeister, B., ve Lalic, B. (2014). Using cost-time profile for value stream optimization. Procedia Engineering, 69, 1225-1231.
 • 7. Karcıoğlu, R., ve Nuray, M. (2010). Yeni Bir Maliyetleme Sistemi Olarak Değer Akış Maliyetleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (47), 69-80.
 • 8. Kennedy, F. A., ve Brewer, P. C. (2005). Lean accounting: what's it all about?. Strategic Finance, 87(5), 26.
 • 9. Kennedy, F. A., ve Brewer, P. C. (2006). The lean enterprise and traditional accounting—Is the honeymoon over?. Journal of Corporate Accounting & Finance, 17(6), 63-74.
 • 10. MARAŞLI, H., ÇOBAN, M. C., ve TOPBAŞ, E. Yalın Muhasebe. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 25-39.
 • 11. Marodin, G., Frank, A. G., Tortorella, G. L., ve Netland, T. (2018). Lean product development and lean manufacturing: Testing moderation effects. International Journal of Production Economics, 203, 301-310.
 • 12. Maskell, B. H., ve Baggaley, B. L. (2006). Lean accounting: What's it all about?. Target, 22(1), 35-43.
 • 13. Maskell, B. H., ve Kennedy, F. A. (2007). Why do we need lean accounting and how does it work?. Journal of Corporate Accounting & Finance, 18(3), 59-73.
 • 14. Medeiros, H. D. S., Santana, A. F. B., ve Guimarães, L. D. S. (2017). The use of costing methods in lean manufacturing industries: a literature review. Gestão & Produção, 24(2), 395-406.
 • 15. Murman, E., Allen, T., Bozdogan, K., Cutcher-Gershenfeld, J., McManus, H., Nightingale, D., ... ve Warmkessel, J. (2002). Lean enterprise value. Insights From Mit's Lean.
 • 16. Özçelik, F., ve Ertürk, H. (2010). Yalın üretim işletmeleri için değer akış yönetimi ve değer akış maliyetlemesi (DAM).
 • 17. Ruiz-de-Arbulo-Lopez, P., Fortuny-Santos, J., ve Cuatrecasas-Arbós, L. (2013). Lean manufacturing: costing the value stream. Industrial Management & Data Systems, 113(5), 647-668.
 • 18. Tanış, V. N. (2005). Teknolojik değişim ve maliyet muhasebesi. Adana: Nobel Kitabevi.
 • 19. TERZİ, S., ve Atmaca, M. (2011). Yalın Üretim Sistemi Açısından Değer Akış Maliyetlemesinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 449-466.
 • 20. Womack, J. P., ve Jones, D. T. (1997). Lean thinking—banish waste and create wealth in your corporation. Journal of the Operational Research Society, 48(11), 1144-1150.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Faruk KAYGUSUZ

Veyis Naci TANIŞ

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA KAYGUSUZ, F., & TANIŞ, V. N. (2019). YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ İÇİN BİR ALTERNATİF MALİYETLEME SİSTEMİ: DEĞER AKIŞ MALİYETLEME. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 197-208.
AMA KAYGUSUZ F, TANIŞ VN. YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ İÇİN BİR ALTERNATİF MALİYETLEME SİSTEMİ: DEĞER AKIŞ MALİYETLEME. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Aralık 2019;3(2):197-208.
Chicago KAYGUSUZ, Faruk, ve Veyis Naci TANIŞ. “YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ İÇİN BİR ALTERNATİF MALİYETLEME SİSTEMİ: DEĞER AKIŞ MALİYETLEME”. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3, sy. 2 (Aralık 2019): 197-208.
EndNote KAYGUSUZ F, TANIŞ VN (01 Aralık 2019) YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ İÇİN BİR ALTERNATİF MALİYETLEME SİSTEMİ: DEĞER AKIŞ MALİYETLEME. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 2 197–208.
IEEE F. KAYGUSUZ ve V. N. TANIŞ, “YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ İÇİN BİR ALTERNATİF MALİYETLEME SİSTEMİ: DEĞER AKIŞ MALİYETLEME”, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 2, ss. 197–208, 2019.
ISNAD KAYGUSUZ, Faruk - TANIŞ, Veyis Naci. “YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ İÇİN BİR ALTERNATİF MALİYETLEME SİSTEMİ: DEĞER AKIŞ MALİYETLEME”. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3/2 (Aralık 2019), 197-208.
JAMA KAYGUSUZ F, TANIŞ VN. YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ İÇİN BİR ALTERNATİF MALİYETLEME SİSTEMİ: DEĞER AKIŞ MALİYETLEME. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019;3:197–208.
MLA KAYGUSUZ, Faruk ve Veyis Naci TANIŞ. “YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ İÇİN BİR ALTERNATİF MALİYETLEME SİSTEMİ: DEĞER AKIŞ MALİYETLEME”. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 2, 2019, ss. 197-08.
Vancouver KAYGUSUZ F, TANIŞ VN. YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ İÇİN BİR ALTERNATİF MALİYETLEME SİSTEMİ: DEĞER AKIŞ MALİYETLEME. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019;3(2):197-208.