Amaç ve Kapsam

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) 1989 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, Osmanlı tarihi alanında yapılmış bilimsel çalışmaların sonuçlarının bilim dünyasına kazandırıldığı hakemli bir dergidir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.


OTAM Dergisi’nde Osmanlı Tarihi ile ilgili özgün makale, arşiv belgeleri, derleme, çeviri, kitap tanıtımı, sempozyum ve kongre haberleri yayımlanır. Bunun yanında editörler kurulunun uygun gördüğü türde çalışmalar da değerlendirmeye alınır.

Derginin yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış olan makaleler de yayıma kabul edilmektedir.
OTAM Dergisi’ne yayımlanmak üzere yollanan yazılar öncelikle amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk ve dergi yayın politikası açılarından editörler kurulunca ön değerlendirmeye tabi tutulur.
Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlere yollanan yazılarda yazara ait hiç bir tanıtıcı bilgiye yer verilmez. Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır.

Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma, editör incelemesinden sonra yayımlanır.

Hakemlerin değerlendirmeleri sonucu düzeltme gerekli gördükleri durumda hakem görüşleri ve önerileri yazara iletilir. Yazar, makalesine ilişkin hakem taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak yazarın hakem görüşüne karşı haklı gerekçeleri ortaya çıktığında yayın kurulu, yazının farklı hakemler tarafından tekrar değerlendirilmesini sağlayabilir.

İki hakem raporunun da olumsuz olduğu durumda editörler kurulunun da hakem raporlarını onaylaması ile “yayımlanamaz” kararı yazara bildirilir.

Hakem raporlarından birinin olumsuz diğerinin olumlu olması durumunda ise yazı, üçüncü hakeme yollanarak alınacak rapor doğrultusunda yayımlanıp yayımlanmamasına editörler kurulu karar verir.

Editörler kurulu, OTAM Dergisi’nin biçim ve üslup bütünlüğünü sağlamak amacıyla yazılarda yazım kuralları ve biçim açısından küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

Hakem raporları gizlidir.

Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir.
Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmez.
Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı OTAM Dergisi'ne aittir.
Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) 1989 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, Osmanlı tarihi alanında yapılmış bilimsel çalışmaların sonuçlarının bilim dünyasına kazandırıldığı hakemli bir dergidir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.


OTAM Dergisi’nde Osmanlı Tarihi ile ilgili özgün makale, arşiv belgeleri, derleme, çeviri, kitap tanıtımı, sempozyum ve kongre haberleri yayımlanır. Bunun yanında editörler kurulunun uygun gördüğü türde çalışmalar da değerlendirmeye alınır.

Derginin yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış olan makaleler de yayıma kabul edilmektedir.
OTAM Dergisi’ne yayımlanmak üzere yollanan yazılar öncelikle amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk ve dergi yayın politikası açılarından editörler kurulunca ön değerlendirmeye tabi tutulur.
Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlere yollanan yazılarda yazara ait hiç bir tanıtıcı bilgiye yer verilmez. Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır.

Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma, editör incelemesinden sonra yayımlanır.

Hakemlerin değerlendirmeleri sonucu düzeltme gerekli gördükleri durumda hakem görüşleri ve önerileri yazara iletilir. Yazar, makalesine ilişkin hakem taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak yazarın hakem görüşüne karşı haklı gerekçeleri ortaya çıktığında yayın kurulu, yazının farklı hakemler tarafından tekrar değerlendirilmesini sağlayabilir.

İki hakem raporunun da olumsuz olduğu durumda editörler kurulunun da hakem raporlarını onaylaması ile “yayımlanamaz” kararı yazara bildirilir.

Hakem raporlarından birinin olumsuz diğerinin olumlu olması durumunda ise yazı, üçüncü hakeme yollanarak alınacak rapor doğrultusunda yayımlanıp yayımlanmamasına editörler kurulu karar verir.

Editörler kurulu, OTAM Dergisi’nin biçim ve üslup bütünlüğünü sağlamak amacıyla yazılarda yazım kuralları ve biçim açısından küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

Hakem raporları gizlidir.

Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir.
Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmez.
Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı OTAM Dergisi'ne aittir.
Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Yayımlanma Ayları
Mart Eylül