İletişim Bilgileri

Başeditör

Hamiyet SEZER FEYZİOĞLU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
hsezer@humanity.ankara.edu.tr

Başeditör

Hamiyet SEZER FEYZİOĞLU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
hamisezer@yahoo.com

Dergi İletişim

Merve Cemile Sönmez
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
mervekeyvanoglu@gmail.com