Yıl 2015, Cilt 37 , Sayı 3, Sayfalar 1 - 6 2016-01-19

Afetler insanların hayatlarını ve mallarını yok eden, hayatta kalmayı başaran insanlara da büyük acılar yaşatan olaylardır. Günümüze kadar afet öncesi hazırlık ve planlamanın eksikliği ve sınırlı imkanlar nedeniyle, afetler şehirleri yok etmeye kadar giden sonuçlar doğurmuşlardır. Afetlerin verdiği bu kayıpları en aza indirilebilmek için afetlere daima hazırlıklı olmak ve afet anını ve sonrasını iyi bir şekilde yönetmek gerekmektedir. Afet Lojistiği tam bu noktada önem kazanmaktadır. Afet lojistiği, zarar görmüş insanların ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla malların, eşyaların ve ilgili bilginin ilk üretim noktasından son tüketim noktasına kadar verimli ve maliyet etkin bir şekilde akışı, depolanması, planlanması, uygulanması ve kontrolü olarak tarif edilmektedir. Afet lojistiğinin aşamaları afet öncesi hazırlık, afet müdahale süreci ve müdahale sonrası lojistik faaliyetler şeklindedir. Afet lojistiğinin olay bazlı ve dinamik olması gerekmektedir. Çünkü her afet, türü, şiddeti, meydana geldiği zaman ve coğrafya ile o yerin hassasiyetine bağlı olarak çok farklı özelliklere sahip olduğundan afet lojistiği, günümüzde üzerinde sürekli çalışılan bir alan olup, yeni yaklaşımların geliştirilmesi gereken bir konudur. Bu nedenle riskin sürekli ölçümü ve afet yönetim planlarının revizyonu gerekmektedir.
Afet, lojistik, afet yönetimi, afet lojistiği
 • Van Wassenhove, L.N. (2006). Blackett memorial lecture. Humanitarian aid logistics: Supply chain management in high gear. Journal of the Operational Research Society, 57(5), 475-489.
 • Nikbakhsh, E., Farahani, R.Z. (2011). Logistics Operations Elsevier. London:
 • Tanyaş, M., Günalay, Y., Aksoy, L., Küçük, B. (2013). İstanbul İli Afet Lojistik Planı Kılavuzu. İstanbul Kalkınma Ajansı Raporu DFD-39. İstanbul.
 • Giddens, A. (1998). Modern Law Review. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pektaş, P. (2012). İlçe Bazında Afet Lojistiği: Başakşehir Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Yayınlanmamış
 • Işık, Ö., Aydınlıoğlu, H. M., Koç, S., Gündoğdu, O., Korkmaz, G., Ay, A. (2012). Afet yönetimi ve afet odaklı sağlık hizmetleri. Okmeydanı Tıp Dergisi, 28(Ek sayı 2), 82-123.
 • Keskin, H. (2008). Tedarik Zinciri Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Demir, V. (2008). Lojistik yönetim sisteminde maliyet hesaplaması. Nobel Yayıncılık: İstanbul.
 • Philippe, H., Scheuren, J.M., Below, R., Guha- Sapir, D. (2007). Annual disaster statistical review: numbers and trends 2006. Jacoffset Printers, Melin: Brussels.
 • Ağdaş, M., Bali, Ö., Ballı, H. (2014). Afet lojistiği kapsamında dağıtım merkezi için yer seçimi: SMAA-2 tekniği ile bir uygulama. Beykoz Akademi Dergisi, 2(1), 75-95.
 • T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Uluslararası Acil Durum Yönetimi. Ankara.
 • Akdağ, S.E. (2001). Afet Yönetimi (Marmara ve Düzce Depremleri ışığında). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • DPT. (2000). Doğal Afetler Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara.
 • Shaluf, I.M. (2007). An overview on the technological disasters. Disaster Prevention and Management, 16(3), 380-390.
 • Thomas, A., Kopczak, L. (2005). From logistics to supply chain management: The path forward in the humanitarian sector, white paper. San Francisco.
 • Börühan, G., Ersoy, P., Tek, Ö.B. (2012). Afet yönetiminde lojistik planlama ve kontrol listesi yönetiminin önemi. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Konya.
 • Ciottone, G.R. (2006). Disaster Medicine. Elsevier Health Sciences, Philadelphia.
 • Tanyaş, M. (2012). Lojistik Yönetimi Ders Notları. İstanbul.
Birincil Dil en
Bölüm DERLEMELER / REVIEWS
Yazarlar

Yazar: Muhammed Önsüz

Yazar: Burcu Atalay

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Ocak 2016

Bibtex @ { otd217999, journal = {Osmangazi Tıp Dergisi}, issn = {1305-4953}, eissn = {2587-1579}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {37}, pages = {1 - 6}, doi = {10.20515/otd.45606}, title = {Afet Lojistiği}, key = {cite}, author = {Önsüz, Muhammed and Atalay, Burcu} }
APA Önsüz, M , Atalay, B . (2016). Afet Lojistiği . Osmangazi Tıp Dergisi , 37 (3) , 1-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/otd/issue/20470/217999
MLA Önsüz, M , Atalay, B . "Afet Lojistiği" . Osmangazi Tıp Dergisi 37 (2016 ): 1-6 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/otd/issue/20470/217999>
Chicago Önsüz, M , Atalay, B . "Afet Lojistiği". Osmangazi Tıp Dergisi 37 (2016 ): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Afet Lojistiği AU - Muhammed Önsüz , Burcu Atalay Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Osmangazi Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 37 IS - 3 SN - 1305-4953-2587-1579 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Osmangazi Tıp Dergisi Afet Lojistiği %A Muhammed Önsüz , Burcu Atalay %T Afet Lojistiği %D 2016 %J Osmangazi Tıp Dergisi %P 1305-4953-2587-1579 %V 37 %N 3 %R %U
ISNAD Önsüz, Muhammed , Atalay, Burcu . "Afet Lojistiği". Osmangazi Tıp Dergisi 37 / 3 (Ocak 2016): 1-6 .
AMA Önsüz M , Atalay B . Afet Lojistiği. Osmangazi Tıp Dergisi. 2016; 37(3): 1-6.
Vancouver Önsüz M , Atalay B . Afet Lojistiği. Osmangazi Tıp Dergisi. 2016; 37(3): 1-6.
IEEE M. Önsüz ve B. Atalay , "Afet Lojistiği", Osmangazi Tıp Dergisi, c. 37, sayı. 3, ss. 1-6, Oca. 2016, doi:10.20515/otd.45606