Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Gebe Kadınları Nasıl Etkiler?

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 3, 453 - 458, 05.12.2022
https://doi.org/10.38108/ouhcd.923961

Öz

İnternet ve sosyal medya kullanımı dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır. Dünya nüfusunun %59.5’i, ülkemizin ise %79’u internet kullanıcısıdır. Ülkemizde internet ve sosyal medya kullanım oranı dünya ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Yapılan çalışmalarda sağlık bilgisine ulaşmak için en sık kullanılan kaynağın internet olduğu belirlenmiştir. Kullanıcılar gizlilik, kolay ve hızlı ulaşım gibi nedenlere internet ve sosyal medyadan sağlık bilgisi aramaktadır. Kadınlar erkeklerden daha fazla oranda internetten sağlık bilgisi aramaktadır. Gebelik sürecinde bilgi ihtiyacı artan gebelerin hem interneti hem de sosyal medyayı sıkça kullandıkları çalışmalar ile gösterilmiştir. Gebeler internette doğum süreci, doğum şekilleri, fetal gelişim, yenidoğan bakımı, emzirme, gebelikte meydana gelen fizyolojik değişimler gibi konularda bilgi aramaktadır. Gebeler internet ortamlarından aldıkları bilgileri sağlık profesyonelleri ile paylaşmamaktadır. Bu durum gebelerin internet ve sosyal medyanın sebep olduğu, yanlış, eksik veya fazla bilgi ve mahremiyet kaybı gibi konular açısından risk altında olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Yapılan çalışmalar internet ve sosyal medya kullanımı sonucunda gebelerin, doğum korkularının arttığını, doğum deneyimini negatif algıladıklarını ve yanlış kararlar aldığını göstermiştir. Öte yandan internet ve sosyal medya, gebeler tarafından sosyal destek olarak görülmesi nedeniyle olumlu etkilere de sahiptir. İnternet ve sosyal medya kullanımı prenatal bağlanmada olumlu etki gösterebilmektedir. Gebelerin sağlık profesyonelleri tarafından yeterli bilgilendirilmesi ve güvenilir online ortamlara yönlendirilmeleri, yanlış bilgiler edinilmesini engelleyebilir. Aynı zamanda günümüz çağında sağlık profesyonellerinin teknolojik sağlık müdahaleleri oluşturmada da görev alması gerekli olmaktadır. Bu derlemenin amacı gebe kadınların, internet ve sosyal medya kullanımının ve buralardan aldıkları bilgilerden nasıl etkilendiğinin incelenmesidir.

Destekleyen Kurum

Yok

Teşekkür

Yok

Kaynakça

 • Amante DJ, Hogan TP, Pagoto SL, English TM, Lapane KL. (2015). Access to care and use of the ınternet to search for health information: results from the US national health interview survey. Journal of Medical Internet Research, 17(4), e106
 • Baker B, Yang I. (2018). Social media as social support in pregnancy and the postpartum. Sexual & Reproductive Healthcare, 17, 31–34.
 • Bjelke M, Martinsson AK, Lendahls L, Oscarsson M. (2016). Using the Internet as a source of information during pregnancy-A descriptive cross-sectional study in Sweden. Midwifery, 40, 187-191.
 • Bidmon S, Terlutter R. (2015). Gender differences in searching for health information on the internet and the virtual patient-physician relationship in Germany: exploratory results on how men and women differ and why. Journal of Medical Internet Research, 17(6), e156
 • Bryant AG, Narasimhan S, Bryant-Comstock K, Levi EE. (2014). Crisis pregnancy center websites: information, misinformation and disinformation. Contraception, 90(6), 601–605.
 • Chan KL, Chen M. (2019). Effects of social media and mobile health apps on pregnancy care: Meta-analysis. Journal of Medical Internet Research, 7(1), e11836.
 • Chang CC, Huang MH. (2020). Antecedents predicting health information seeking: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Information Management, 54, 102115.
 • Chung JE. (2013). Patient-provider discussion of online health information: results from the 2007 Health Information National Trends Survey (HINTS). Journal of Health Communication, 18(6), 627-648.
 • Daraz L, Morrow AS, Ponce OJ, Farah W, Katabi A, Majzoub A, et al. (2018). Readability of online health information: a meta-narrative systematic review. American Journal of Medical Quality, 106286061775163.
 • Datareportal (2021). Digital 2021, Global digital overwiev. Erişim tarihi: 24.03.2021 https://datareportal.com/ reports/digital-2021-global-overview-report
 • Dilliway G, Maudsley G. (2008). Patients bringing information to primary care consultations: a cross-sectional (questionnaire) study of doctors’ and nurses’ views of its impact. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 14(4), 545–547.
 • Gao LL, Larsson M, Luo SY. (2013). Internet use by Chinese women seeking pregnancy-related information. Midwifery, 29(7), 730-735.
 • Gencer Z, Daşlı Y, Biçer EB. (2019). Sağlık iletişiminde yeni yaklaşımlar: dijital medya kullanımı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 42-52.
 • Gill HK, Gill N, Young SD. (2013). Online technologies for health information and education: a literature review. Journal of Consumer Health on the Internet, 17(2), 139-150.
 • Grimes HA, Forster DA, Newton MS. (2014). Sources of information used by women during pregnancy to meet their information needs. Midwifery, 30(1), e26-33.
 • Harpel T. (2018). Pregnant women sharing pregnancy-related information on facebook: web-based survey study. Journal of Medical Internet Research, 20(3), e115.
 • Hesse BW, Nelson DE, Kreps GL, Croyle RT, Arora NK, Rimer BK, et al. (2005). Trust and sources of health information: the impact of the internet and its implications for health care providers: findings from the first health information national trends survey. Archives of Internal Medicine, 165, 2618-2624.
 • Househ M, Grainger R, Petersen C, Bamidis P, Merolli M. (2018). Balancing between privacy and patient needs for health information in the age of participatory health and social media: a scoping review. Yearbook of Medical Informatics, 27(1), 29-36.
 • Kavlak O, Atan SU, Gulec D, Ozturk R, Atay N. (2012). Pregnant women's use of the internet in relation to their pregnancy in Izmir, Turkey. Informatics for Health and Social Care, 37(4), 253-263.
 • Koyun A, Kesim Sİ. (2018). Gebelikte karar vermeye internetin etkisi: sistematik bir inceleme. 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, S.9
 • Kruse CS, Beane A. (2018). Health information technology continues to show positive effect on medical outcomes: systematic review. Journal of Medical Internet Research, 20(2), e41
 • Moorhead SA, Hazlett DE, Harrison L, Carroll JK, Irwin A, Hoving C. (2013). A new dimension of health care: systematic review of the uses, benefits, and limitations of social media for health communication. Journal of Medical Internet Research, 15(4), e85
 • Norr AM, Capron DW, Schmidt NB. (2014). Medical information seeking: Impact on risk for anxiety psychopathology. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45(3), 402–407.
 • Payton A, Woo BKP. (2021). Instagram content addressing pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy: observational study. Journal of Medical Internet Research Dermatol, 4(1), e26200
 • Sandercombe C. (2020). Women’s experience of traumatic childbirth: An interpretative phenomenological analysis. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the University of the West of England, Bristol for the degree of Professional Doctorate in Health Psychology.
 • Sayakhot P, Carolan-Olah M. (2016). Internet use by pregnant women seeking pregnancy-related information: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth, 16, 65.
 • Serçekuş P, Okumuş H. (2009). Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery, 5(2), 155-62
 • Serçekuş P, Gencer H, Özkan S. (2020). Finding useful cancer information may reduce cancer information overload for internet users. Health Information & Libraries Journal, 37(4), 319-328.
 • Serçekuş P, Değirmenciler B, Özkan S. (2021). Internet use by pregnant women seeking childbirth information. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, 50(8), 102144.
 • Siegmund LA. (2020). Social media in occupational health nursing: helpful or harmful? Workplace Health & Safety, 68(9), 408-414.
 • Smailhodzic E, Hooijsma W, Boonstra A, Langley DJ. (2016). Social media use in healthcare: a systematic review of effects on patients and on their relationship with healthcare professionals. BMC Health Services Research, 16, 442.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Hanehalkı Bilişim Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması. 2020. Erişim tarihi: 24.03.2021 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679
 • Van de Belt TH, Engelen LJ, Berben SA, Teerenstra S, Samsom M, Schoonhoven L. (2013). Internet and social media for health-related information and communication in health care: preferences of the dutch general population. Journal of Medical Internet Research, 15(10), e220
 • Zhu C, Zeng R, Zhang W, Evans R, He R. (2019).Pregnancy-related information seeking and sharing in the social media era among expectant mothers: qualitative study. Journal of Medical Internet Research, 21(12), e13694
 • Wallwiener S, Müller M, Doster A, Laserer W, Reck, C., Pauluschke-Fröhlich J, et al. (2016). Pregnancy eHealth and mHealth: user proportions and characteristics of pregnant women using Web-based information sources—a cross-sectional study. Archives of Gynecology and Obstetrics, 294(5), 937–944.

How Does the Use of the Internet and Social Media Affect Pregnant Women?

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 3, 453 - 458, 05.12.2022
https://doi.org/10.38108/ouhcd.923961

Öz

The usage of the internet and social media is increasing in our country and worldwide. The internet is used by 59.5% of the world's population and 79% of our country. The rates of internet and social media use in our country are higher than the global average. According to the studies, internet is the most utilized source for accessing health information. Internet and social media are used for privacy, expeditious and simple access. According to the studies, women seek health information from the internet more than men. Pregnant women frequently use both the internet and social media. Pregnant women search for birth process, delivery types, fetal development, newborn care, breastfeeding, physiological changes. Pregnant women do not discuss with healthcare professionals the information received by internet. This circumstance demonstrates that pregnant women are vulnerable to incorrect, inaccurate, or excessive information, and loss of privacy caused by the internet and social media. According to studies, using the internet and social media during pregnancy increases childbirth fear, negatively impacts birth experience, and caused incorrect decisions. The internet and social media are seen as social support by pregnant women and have positive effects on prenatal attachment. Receiving sufficient information from healthcare professionals and orient pregnant women to reliable online environments may prevent misinformation. At the same time, healthcare professionals must create technological health interventions. The review aims to examine the use of the internet and social media among pregnant women and how they have been affected by information on it.

Kaynakça

 • Amante DJ, Hogan TP, Pagoto SL, English TM, Lapane KL. (2015). Access to care and use of the ınternet to search for health information: results from the US national health interview survey. Journal of Medical Internet Research, 17(4), e106
 • Baker B, Yang I. (2018). Social media as social support in pregnancy and the postpartum. Sexual & Reproductive Healthcare, 17, 31–34.
 • Bjelke M, Martinsson AK, Lendahls L, Oscarsson M. (2016). Using the Internet as a source of information during pregnancy-A descriptive cross-sectional study in Sweden. Midwifery, 40, 187-191.
 • Bidmon S, Terlutter R. (2015). Gender differences in searching for health information on the internet and the virtual patient-physician relationship in Germany: exploratory results on how men and women differ and why. Journal of Medical Internet Research, 17(6), e156
 • Bryant AG, Narasimhan S, Bryant-Comstock K, Levi EE. (2014). Crisis pregnancy center websites: information, misinformation and disinformation. Contraception, 90(6), 601–605.
 • Chan KL, Chen M. (2019). Effects of social media and mobile health apps on pregnancy care: Meta-analysis. Journal of Medical Internet Research, 7(1), e11836.
 • Chang CC, Huang MH. (2020). Antecedents predicting health information seeking: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Information Management, 54, 102115.
 • Chung JE. (2013). Patient-provider discussion of online health information: results from the 2007 Health Information National Trends Survey (HINTS). Journal of Health Communication, 18(6), 627-648.
 • Daraz L, Morrow AS, Ponce OJ, Farah W, Katabi A, Majzoub A, et al. (2018). Readability of online health information: a meta-narrative systematic review. American Journal of Medical Quality, 106286061775163.
 • Datareportal (2021). Digital 2021, Global digital overwiev. Erişim tarihi: 24.03.2021 https://datareportal.com/ reports/digital-2021-global-overview-report
 • Dilliway G, Maudsley G. (2008). Patients bringing information to primary care consultations: a cross-sectional (questionnaire) study of doctors’ and nurses’ views of its impact. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 14(4), 545–547.
 • Gao LL, Larsson M, Luo SY. (2013). Internet use by Chinese women seeking pregnancy-related information. Midwifery, 29(7), 730-735.
 • Gencer Z, Daşlı Y, Biçer EB. (2019). Sağlık iletişiminde yeni yaklaşımlar: dijital medya kullanımı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 42-52.
 • Gill HK, Gill N, Young SD. (2013). Online technologies for health information and education: a literature review. Journal of Consumer Health on the Internet, 17(2), 139-150.
 • Grimes HA, Forster DA, Newton MS. (2014). Sources of information used by women during pregnancy to meet their information needs. Midwifery, 30(1), e26-33.
 • Harpel T. (2018). Pregnant women sharing pregnancy-related information on facebook: web-based survey study. Journal of Medical Internet Research, 20(3), e115.
 • Hesse BW, Nelson DE, Kreps GL, Croyle RT, Arora NK, Rimer BK, et al. (2005). Trust and sources of health information: the impact of the internet and its implications for health care providers: findings from the first health information national trends survey. Archives of Internal Medicine, 165, 2618-2624.
 • Househ M, Grainger R, Petersen C, Bamidis P, Merolli M. (2018). Balancing between privacy and patient needs for health information in the age of participatory health and social media: a scoping review. Yearbook of Medical Informatics, 27(1), 29-36.
 • Kavlak O, Atan SU, Gulec D, Ozturk R, Atay N. (2012). Pregnant women's use of the internet in relation to their pregnancy in Izmir, Turkey. Informatics for Health and Social Care, 37(4), 253-263.
 • Koyun A, Kesim Sİ. (2018). Gebelikte karar vermeye internetin etkisi: sistematik bir inceleme. 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, S.9
 • Kruse CS, Beane A. (2018). Health information technology continues to show positive effect on medical outcomes: systematic review. Journal of Medical Internet Research, 20(2), e41
 • Moorhead SA, Hazlett DE, Harrison L, Carroll JK, Irwin A, Hoving C. (2013). A new dimension of health care: systematic review of the uses, benefits, and limitations of social media for health communication. Journal of Medical Internet Research, 15(4), e85
 • Norr AM, Capron DW, Schmidt NB. (2014). Medical information seeking: Impact on risk for anxiety psychopathology. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45(3), 402–407.
 • Payton A, Woo BKP. (2021). Instagram content addressing pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy: observational study. Journal of Medical Internet Research Dermatol, 4(1), e26200
 • Sandercombe C. (2020). Women’s experience of traumatic childbirth: An interpretative phenomenological analysis. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the University of the West of England, Bristol for the degree of Professional Doctorate in Health Psychology.
 • Sayakhot P, Carolan-Olah M. (2016). Internet use by pregnant women seeking pregnancy-related information: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth, 16, 65.
 • Serçekuş P, Okumuş H. (2009). Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery, 5(2), 155-62
 • Serçekuş P, Gencer H, Özkan S. (2020). Finding useful cancer information may reduce cancer information overload for internet users. Health Information & Libraries Journal, 37(4), 319-328.
 • Serçekuş P, Değirmenciler B, Özkan S. (2021). Internet use by pregnant women seeking childbirth information. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, 50(8), 102144.
 • Siegmund LA. (2020). Social media in occupational health nursing: helpful or harmful? Workplace Health & Safety, 68(9), 408-414.
 • Smailhodzic E, Hooijsma W, Boonstra A, Langley DJ. (2016). Social media use in healthcare: a systematic review of effects on patients and on their relationship with healthcare professionals. BMC Health Services Research, 16, 442.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Hanehalkı Bilişim Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması. 2020. Erişim tarihi: 24.03.2021 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679
 • Van de Belt TH, Engelen LJ, Berben SA, Teerenstra S, Samsom M, Schoonhoven L. (2013). Internet and social media for health-related information and communication in health care: preferences of the dutch general population. Journal of Medical Internet Research, 15(10), e220
 • Zhu C, Zeng R, Zhang W, Evans R, He R. (2019).Pregnancy-related information seeking and sharing in the social media era among expectant mothers: qualitative study. Journal of Medical Internet Research, 21(12), e13694
 • Wallwiener S, Müller M, Doster A, Laserer W, Reck, C., Pauluschke-Fröhlich J, et al. (2016). Pregnancy eHealth and mHealth: user proportions and characteristics of pregnant women using Web-based information sources—a cross-sectional study. Archives of Gynecology and Obstetrics, 294(5), 937–944.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Derleme
Yazarlar

Büşra DEĞİRMENCİLER Bu kişi benim
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7008-2596
Türkiye


Pınar SERCEKUS
PAMUKKALE UNIVERSITY
0000-0002-9326-3453
Türkiye


Sevgi ÖZKAN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8385-210X
Türkiye

Proje Numarası Yok
Erken Görünüm Tarihi 5 Aralık 2022
Yayımlanma Tarihi 5 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 21 Nisan 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
DEĞİRMENCİLER, B., SERCEKUS, P., & ÖZKAN, S. (2022). İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Gebe Kadınları Nasıl Etkiler?. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 5(3), 453-458. https://doi.org/10.38108/ouhcd.923961