Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 2, 74 - 89, 31.12.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı kişi-iş uyumu ile duygusal emek arasındaki ilişkide özyeterliliğin aracı etkisinin tespit edilmesidir. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak 79 otel çalışanından anket yöntemi ile veri elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kişi-iş uyumunun özyeterlilik ile duygusal emek arasındaki ilişkide tam aracı etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kaynakça

 • Aypay, Ayşe. "General self-efficacy (gse) scale to Turkish." İnönü University Journal of The Faculty of Education, 11:2, 2010, 113-131
 • Bandura, Albert Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior, 4, 1994, 71-81.
 • Basım, H. Nejat, ve Memduh Beğenirbaş. "Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19:1, 2012), 77-90.
 • Bıyık, Yunus ve Enver Aydoğan. "Duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: bir araştırma." İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16:3, 2015, 159-180.
 • Diefendorff, James M., Meredith H. Croyle, & Robin H. Gosserand. "The dimensionality and antecedents of emotional labor strategies." Journal of Vocational Behavior, 66:2, 2005, 339-357.
 • Grogan, Erin, & Peter Youngs "Fitting in: Person-Organization, Person-Job, and Person-Group Fit as Drivers of Teacher Mobility. Working Paper# 21."Education Policy Center, Michigan State University, 2011.
 • Hochschild, Arlie. "R. " The managed heart: Commercialization of human feeling” 1983.
 • Lapointe, Émilie, et al. "Workplace affective commitment, emotional labor and burnout: A multiple mediator model." International Journal of Business and Management, 7:1, 2011, 3-21.
 • Newnham, Michael Paul. Comparing the experience of emotional labour between hotel workers in the Philippines and Australia, and implications for human resource development. PhD Thesis. University of Leicester, 2011.
 • Peng, Yuwen, and Chao Mao. "The impact of person–job fit on job satisfaction: the mediator role of Self efficacy." Social Indicators Research, 121:3, 2015, 805- 813.
 • Ru, Yu. "Mediating roles of intrinsic motivation and self-efficacy in the relationships between perceived person-job fit and work outcomes." African Journal of Business Management, 6:7, 2012, 2616-2625.
 • Tang, Chaoying, et al. "Emotional labor: The role of employee acting strategies on customer emotional experience and subsequent buying decisions." International Review of Management and Marketing, 3:2, 2013), 50-57.
 • Tomoki, Sekiguchi The role of person-organization fit and person-job fit in managers’ hiring decisions: the effect of work status and occupational characteristics of job openings, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Washington, 2003.
 • Uçanok, Başak (2008), The Effects of Work Values, Work Centrality And PersonJob Fit On Organizational Citizenship Behavior. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

EXAMINING THE MEDIATING EFFECT OF PERSON-JOB FIT ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-EFFICACY AND EMOTIONAL LABOUR: AN INVESTIGATION ON HOTEL EMPLOYEES

Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 2, 74 - 89, 31.12.2018

Öz

The aim of this study is to determine the mediating effect of self-efficacy between person job fit and emotional labor. In order to realize this aim, data were collected from 79 hotel employees by questionnaire method. These data were analyzed using SPSS and AMOS programs. As a result of the analyzes made, it has been found that there is fully mediating effect of person job fit on the relationship between self-efficacy and emotional labor.

Kaynakça

 • Aypay, Ayşe. "General self-efficacy (gse) scale to Turkish." İnönü University Journal of The Faculty of Education, 11:2, 2010, 113-131
 • Bandura, Albert Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior, 4, 1994, 71-81.
 • Basım, H. Nejat, ve Memduh Beğenirbaş. "Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19:1, 2012), 77-90.
 • Bıyık, Yunus ve Enver Aydoğan. "Duygusal emek ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: bir araştırma." İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16:3, 2015, 159-180.
 • Diefendorff, James M., Meredith H. Croyle, & Robin H. Gosserand. "The dimensionality and antecedents of emotional labor strategies." Journal of Vocational Behavior, 66:2, 2005, 339-357.
 • Grogan, Erin, & Peter Youngs "Fitting in: Person-Organization, Person-Job, and Person-Group Fit as Drivers of Teacher Mobility. Working Paper# 21."Education Policy Center, Michigan State University, 2011.
 • Hochschild, Arlie. "R. " The managed heart: Commercialization of human feeling” 1983.
 • Lapointe, Émilie, et al. "Workplace affective commitment, emotional labor and burnout: A multiple mediator model." International Journal of Business and Management, 7:1, 2011, 3-21.
 • Newnham, Michael Paul. Comparing the experience of emotional labour between hotel workers in the Philippines and Australia, and implications for human resource development. PhD Thesis. University of Leicester, 2011.
 • Peng, Yuwen, and Chao Mao. "The impact of person–job fit on job satisfaction: the mediator role of Self efficacy." Social Indicators Research, 121:3, 2015, 805- 813.
 • Ru, Yu. "Mediating roles of intrinsic motivation and self-efficacy in the relationships between perceived person-job fit and work outcomes." African Journal of Business Management, 6:7, 2012, 2616-2625.
 • Tang, Chaoying, et al. "Emotional labor: The role of employee acting strategies on customer emotional experience and subsequent buying decisions." International Review of Management and Marketing, 3:2, 2013), 50-57.
 • Tomoki, Sekiguchi The role of person-organization fit and person-job fit in managers’ hiring decisions: the effect of work status and occupational characteristics of job openings, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Washington, 2003.
 • Uçanok, Başak (2008), The Effects of Work Values, Work Centrality And PersonJob Fit On Organizational Citizenship Behavior. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İlhami YÜCEL


Daimi KOÇAK

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { oybd558653, journal = {Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-8039}, eissn = {1309-8039}, address = {}, publisher = {Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {74 - 89}, doi = {}, title = {ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Yücel, İlhami and Koçak, Daimi} }
APA Yücel, İ. & Koçak, D. (2018). ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA . Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 10 (2) , 74-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/oybd/issue/44990/558653
MLA Yücel, İ. , Koçak, D. "ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA" . Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 10 (2018 ): 74-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/oybd/issue/44990/558653>
Chicago Yücel, İ. , Koçak, D. "ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 10 (2018 ): 74-89
RIS TY - JOUR T1 - ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA AU - İlhami Yücel , Daimi Koçak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 89 VL - 10 IS - 2 SN - 1309-8039-1309-8039 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA %A İlhami Yücel , Daimi Koçak %T ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA %D 2018 %J Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi %P 1309-8039-1309-8039 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Yücel, İlhami , Koçak, Daimi . "ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 10 / 2 (Aralık 2018): 74-89 .
AMA Yücel İ. , Koçak D. ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 10(2): 74-89.
Vancouver Yücel İ. , Koçak D. ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 10(2): 74-89.
IEEE İ. Yücel ve D. Koçak , "ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 74-89, Ara. 2018