PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ekrandan okumanın 8. sınıf öğrencilerinde anlamaya etkisi / The effect of reading on screen on comprehension of 8th grade students.

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 11, 01.07.2014

Öz

Bu araştırmanın amacı, ekrandan okumanın 8. sınıf öğrencilerinde anlamaya etkisinin belirlenmesidir. Araştırma betimsel tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada çalışma grubunu, Uşak ili Eşme ilçesi Öğretmen Ali Baykal Ortaokulu ve Şehit Alibey Ortaokulunda 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasından rastgele örneklemle seçilen 74 gönüllü öğrenci oluşturmuştur.          Uygulama için, 2013-2014 eğitim öğretim yılında okutulmak üzere MEB’in belirlediği Türkçe ders kitabından 10 farklı metin seçilmiştir.  Metinler öyküleyici türdedir.  10 farklı metinden biçim ve içerik olarak birbirine en yakın 6 metin, uygulamada kullanılmak üzere, Türkçe öğretmenleri ile yapılan grup çalışması ve alan uzmanları ile belirlenmiştir. Her metinle ilgili basit ve derin anlamaya dayalı 4 ucu açık anlama soruları oluşturulmuştur.  Öğrencilerden 3 metni doğrudan basılı materyal üzerinden, diğer 3 metni ise 17 inch LCD ekran üzerinden sessiz okumaları istenmiştir. Metin okutulduktan sonra öğrencilere metinle ilgili hazırlanan anlama soruları verilmiş ve onlardan bu soruları yazılı olarak cevaplamaları istenmiştir.

            Araştırmada; öğrencilerin ekrandan okuduğunu anlama puanları, basılı materyalden okuduğunu anlama puanlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bunun yanında, kız öğrencilerin hem ekrandan okuduğunu anlama puanları hem de basılı metinden okuduğunu anlama puanları erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksektir. Yine, kız öğrencilerin ekrandan okuduğunu anlama puan ortalamalarının, basılı materyalden okuduğunu anlama puan ortalamalarından yüksek olduğu ve bunun da istatistiksel olarak ekrandan okuma lehine anlamlı olduğu görülmektedir. Ancak bu durum erkek öğrenciler için farklıdır. Erkek öğrencilerin ekrandan okuduğunu anlama puan ortalamaları, basılı materyalden okuduğunu anlama puan ortalamalarından yüksek olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Kaynakça

  • Doç. Dr. Kasım Yıldırım
  • Yrd. Doç. Dr. Seyit Ateş

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 11, 01.07.2014

Öz

Kaynakça

  • Doç. Dr. Kasım Yıldırım
  • Yrd. Doç. Dr. Seyit Ateş

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erol Duran>


Ozan Alevli>

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2014
Gönderilme Tarihi 12 Mart 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Duran, E. & Alevli, O. (2014). Ekrandan okumanın 8. sınıf öğrencilerinde anlamaya etkisi / The effect of reading on screen on comprehension of 8th grade students. . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 2 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/oyea/issue/20481/218134


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.