Yıl 2008, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 127 - 131 2008-10-01

Β -catenin and cyclin d1 expression in the differential diagnosis of Keratoacanthoma
Keratoakantom ayırıcı tanısında β-katenin ve siklin d1 Ekspresyonunun rolü

Ayşegül Aksoy ALTINBOĞA [1] , Neşe Çallı DEMİRKAN [2] , Metin AKBULUT [3] , Ferda BİR [4] , Nilay Şen TÜRK [5] , Nagihan YALÇIN [6] , İnci Gökalan KARA [7]


Keratoacanthoma is a benign cutaneous tumour which has rapid growth phase. Keratoacanthoma andsquamous cell carcinoma are sometimes difficult to be distinguished by histopathological examination.The purpose of this study was to evaluate the reliability of some of the histopathological criteria usedto make a distinction between squamous cell carcinoma and keratoacanthoma and to determine theimmunohistochemical expression pattern of β-catenin and cyclin D1 between these tumours. Weexamined the histopathological features with the immunohistochemical findings of sevenkeratoacanthomas, seven squamous cell carcinoma resembling keratoacanthomas and 16 cases ofwell differentiated superficial spreading squamous cell carcinoma. We evaluated tumourcharacteristics (duration of the lesions, diameter, ulceration, symmetricity, and microscopicalproperties), and β-catenin, and cyclin D1 expression. In conclusion; presence of ulceration is moreimportant in squamous cell carcinoma, the presence of symmetricity is in favour of keratoacanthoma.Additionally the loss of membranous expression of β-catenin expression at the deeper part of lesionwas found in squamous cell carcinoma resembling keratoacanthoma.
Keratoakantom, hızlı büyüme gösteren benign kutanöz bir tümördür. Keratoakantom, skuamöz hücrelikarsinomdan her zaman histopatolojik inceleme ile kolay ayırt edilemez. Bu çalışmada, keratoakantomve skuamöz hücreli karsinomları ayırmada yardımcı olabilecek histopatolojik kriterleri belirlemeyi veimmunohistokimyasal yöntemlerle β-katenin ve siklin D1 ekspresyonlarının ayırıcı tanıdaki yararınısaptamayı amaçladık. Olgular yedi keratoakantom, yedi keratoakantom benzeri skuamöz hücrelikarsinom ve on altı skuamöz hücreli karsinom olmak üzere üç grup olarak incelendi. Klinik özellikleri,lezyon süresi, çapı, ülserasyon varlığı, simetrisite gibi makroskopik bulgular ve mikroskopik bulgularaek olarak β -katenin, siklin D1 ekspresyonu değerlendirildi. Sonuç olarak; ülser varlığı skuamöz hücrelikarsinom lehine, simetrisite ise keratoakantom lehine bir bulgu olarak saptandı. Ek olarak;keratoakantom benzeri skuamöz hücreli karsinom olgularının invazyon alanında; β-katenindemembranöz ekspresyon kaybı görüldü.
Diğer ID JA59GP95VF
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ayşegül Aksoy ALTINBOĞA

Yazar: Neşe Çallı DEMİRKAN

Yazar: Metin AKBULUT

Yazar: Ferda BİR

Yazar: Nilay Şen TÜRK

Yazar: Nagihan YALÇIN

Yazar: İnci Gökalan KARA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2008

Bibtex @ { patd392559, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {}, pages = {127 - 131}, doi = {}, title = {Keratoakantom ayırıcı tanısında β-katenin ve siklin d1 Ekspresyonunun rolü}, key = {cite}, author = {Altınboğa, Ayşegül Aksoy and Demirkan, Neşe Çallı and Akbulut, Metin and Bir, Ferda and Türk, Nilay Şen and Yalçın, Nagihan and Kara, İnci Gökalan} }
APA Altınboğa, A , Demirkan, N , Akbulut, M , Bir, F , Türk, N , Yalçın, N , Kara, İ . (2008). Keratoakantom ayırıcı tanısında β-katenin ve siklin d1 Ekspresyonunun rolü . Pamukkale Tıp Dergisi , (3) , 127-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35358/392559
MLA Altınboğa, A , Demirkan, N , Akbulut, M , Bir, F , Türk, N , Yalçın, N , Kara, İ . "Keratoakantom ayırıcı tanısında β-katenin ve siklin d1 Ekspresyonunun rolü" . Pamukkale Tıp Dergisi (2008 ): 127-131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35358/392559>
Chicago Altınboğa, A , Demirkan, N , Akbulut, M , Bir, F , Türk, N , Yalçın, N , Kara, İ . "Keratoakantom ayırıcı tanısında β-katenin ve siklin d1 Ekspresyonunun rolü". Pamukkale Tıp Dergisi (2008 ): 127-131
RIS TY - JOUR T1 - Keratoakantom ayırıcı tanısında β-katenin ve siklin d1 Ekspresyonunun rolü AU - Ayşegül Aksoy Altınboğa , Neşe Çallı Demirkan , Metin Akbulut , Ferda Bir , Nilay Şen Türk , Nagihan Yalçın , İnci Gökalan Kara Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 131 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Keratoakantom ayırıcı tanısında β-katenin ve siklin d1 Ekspresyonunun rolü %A Ayşegül Aksoy Altınboğa , Neşe Çallı Demirkan , Metin Akbulut , Ferda Bir , Nilay Şen Türk , Nagihan Yalçın , İnci Gökalan Kara %T Keratoakantom ayırıcı tanısında β-katenin ve siklin d1 Ekspresyonunun rolü %D 2008 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Altınboğa, Ayşegül Aksoy , Demirkan, Neşe Çallı , Akbulut, Metin , Bir, Ferda , Türk, Nilay Şen , Yalçın, Nagihan , Kara, İnci Gökalan . "Keratoakantom ayırıcı tanısında β-katenin ve siklin d1 Ekspresyonunun rolü". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2008): 127-131 .
AMA Altınboğa A , Demirkan N , Akbulut M , Bir F , Türk N , Yalçın N , Kara İ . Keratoakantom ayırıcı tanısında β-katenin ve siklin d1 Ekspresyonunun rolü. Pam Tıp Derg. 2008; (3): 127-131.
Vancouver Altınboğa A , Demirkan N , Akbulut M , Bir F , Türk N , Yalçın N , Kara İ . Keratoakantom ayırıcı tanısında β-katenin ve siklin d1 Ekspresyonunun rolü. Pamukkale Tıp Dergisi. 2008; (3): 127-131.
IEEE A. Altınboğa , N. Demirkan , M. Akbulut , F. Bir , N. Türk , N. Yalçın ve İ. Kara , "Keratoakantom ayırıcı tanısında β-katenin ve siklin d1 Ekspresyonunun rolü", Pamukkale Tıp Dergisi, sayı. 3, ss. 127-131, Eki. 2008