Sayı: 3

Yıl: 2008

Araştırma Makalesi

2. Keratoakantom ayırıcı tanısında β-katenin ve siklin d1 Ekspresyonunun rolü

3. Primer amenore araştırmasında manyetik rezonans Görüntülemenin yeri

5. ANTERİOR TİBİAL ARTER PSÖDOANEVRİZMASI VE CERRAHİ YAKLAŞIM
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır