PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2009, Cilt , Sayı 2, 62 - 67, 01.07.2009

Öz

Hepatit C Virüsü (HCV), kronik karaciğer hastalığının en büyük nedenidir ve intravenöz uyuşturucu madde kullanıcılarında yaygındır. Bu çalışmada sivil yaşamında yurt dışında yaşayan ve yurt içinde yaşayan HCV enfeksiyonu saptanan askerlerde HCV yönünden risk faktörlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bir yıllık sürede GATA Haydarpaşa Eğitim hastanesine başvuran ve HCV enfeksiyonu tespit edilen hastalar çalışmaya alındı. Olguların demografik özellikleri ve HCV enfeksiyonu ile ilişkili risk faktörleri yarı yapılandırılmış klinik görüşme formu kullanılarak sorgulandı. Hastalar, en az on yıldır bir Avrupa ülkesinde yaşayanlar (grup 1, n=48) ve halen Türkiye’de yaşayanlar (grup 2, n=37) olmak üzere iki gruptan oluşmaktaydı. Olguların %56,5’i Avrupa ülkelerine göç etmiş ve halen orada yaşayanlardı. Göç etmiş olanlarda cezaevi öyküsü, riskli cinsel aktivite, dövme ve yaşam boyu intravenöz ve diğer madde kötüye kullanımının daha yaygın olduğu (p<0,001) ve bu risk faktörleri ile göç etmiş olma arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki olduğu saptandı. Bununla birlikte, kan tranfüzyonu öyküsü Türkiye’de yaşamakta olan grupta daha fazla bulundu (p<0,01). Bu çalışmada, sivil yaşamında Türkiye’de yaşamakta olan askerlere oranla daha fazla HCV yönünden riskli davranış görüldüğü sonucuna varılmıştır.

COMPARISON OF RISK FACTORS FOR HEPATITIS C VIRUS INFECTION AMONG TURKISH PRIVATES LIVING IN TURKEY AND ABROAD BEFORE RECRUITMENT

Yıl 2009, Cilt , Sayı 2, 62 - 67, 01.07.2009

Öz

Hepatitis C Virüs (HCV) is the major cause of chronic liver diseases and it is common in intravenousdrug abusers. The aim of this study is to compare HCV risk factors between the HCV infected privatesliving abroad and in the motherland before recruitment. The patients, that were admitted HaydarpaşaEducation Hospital and diagnosed HCV infection in one year period of time, were included in thestudy. Semi-structured clinical interview was used to assess the demgraphic properties andassosciated risk factors. The patients were grouped as “GROUP 1: The patients living in Europe atleast ten years (n=48), GROUP 2: The patients still living in Turkey (n=37). %56,5 of cases weremigrated to Europe and have been still living there.Among emigrants, history of confinement, hazardous sexual activity, tattoos, substance abuse especially intravenous route were more common (p<0.001) and there was statistically significant relationship between those risk factors and being emigrant. Meanwhile history of blood transfusion were more frequent in the group living in Turkey(p<0,01). In this study it can be concluded that in terms of HCV infection, risk taking behavior can be observed more frequently in patients living abroad than the patients living in Turkey

Ayrıntılar

Diğer ID JA95SV62GS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayhan ALGÜL Bu kişi benim


Alpay ATEŞ Bu kişi benim


Vedat TURHAN Bu kişi benim


Ümit Başar SEMİZ Bu kişi benim


Murat GÜLSÜN Bu kişi benim


Cengiz BAŞOĞLU Bu kişi benim


Servet EBRINC Bu kişi benim


Ömer GEÇİCİ Bu kişi benim


Onur DURMAZ Bu kişi benim


Mesut ÇETİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { patd392576, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2009}, number = {2}, pages = {62 - 67}, title = {SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Algül, Ayhan and Ateş, Alpay and Turhan, Vedat and Semiz, Ümit Başar and Gülsün, Murat and Başoğlu, Cengiz and Ebrınc, Servet and Geçici, Ömer and Durmaz, Onur and Çetin, Mesut} }
APA Algül, A. , Ateş, A. , Turhan, V. , Semiz, Ü. B. , Gülsün, M. , Başoğlu, C. , Ebrınc, S. , Geçici, Ö. , Durmaz, O. & Çetin, M. (2009). SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Pamukkale Tıp Dergisi , (2) , 62-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35360/392576
MLA Algül, A. , Ateş, A. , Turhan, V. , Semiz, Ü. B. , Gülsün, M. , Başoğlu, C. , Ebrınc, S. , Geçici, Ö. , Durmaz, O. , Çetin, M. "SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" . Pamukkale Tıp Dergisi (2009 ): 62-67 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35360/392576>
Chicago Algül, A. , Ateş, A. , Turhan, V. , Semiz, Ü. B. , Gülsün, M. , Başoğlu, C. , Ebrınc, S. , Geçici, Ö. , Durmaz, O. , Çetin, M. "SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Pamukkale Tıp Dergisi (2009 ): 62-67
RIS TY - JOUR T1 - SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Ayhan Algül , Alpay Ateş , Vedat Turhan , Ümit Başar Semiz , Murat Gülsün , Cengiz Başoğlu , Servet Ebrınc , Ömer Geçici , Onur Durmaz , Mesut Çetin Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 67 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Ayhan Algül , Alpay Ateş , Vedat Turhan , Ümit Başar Semiz , Murat Gülsün , Cengiz Başoğlu , Servet Ebrınc , Ömer Geçici , Onur Durmaz , Mesut Çetin %T SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2009 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Algül, Ayhan , Ateş, Alpay , Turhan, Vedat , Semiz, Ümit Başar , Gülsün, Murat , Başoğlu, Cengiz , Ebrınc, Servet , Geçici, Ömer , Durmaz, Onur , Çetin, Mesut . "SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2009): 62-67 .
AMA Algül A. , Ateş A. , Turhan V. , Semiz Ü. B. , Gülsün M. , Başoğlu C. , Ebrınc S. , Geçici Ö. , Durmaz O. , Çetin M. SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Pam Tıp Derg. 2009; (2): 62-67.
Vancouver Algül A. , Ateş A. , Turhan V. , Semiz Ü. B. , Gülsün M. , Başoğlu C. , Ebrınc S. , Geçici Ö. , Durmaz O. , Çetin M. SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Pamukkale Tıp Dergisi. 2009; (2): 62-67.
IEEE A. Algül , A. Ateş , V. Turhan , Ü. B. Semiz , M. Gülsün , C. Başoğlu , S. Ebrınc , Ö. Geçici , O. Durmaz ve M. Çetin , "SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Pamukkale Tıp Dergisi, sayı. 2, ss. 62-67, Tem. 2009
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır