Sayı: 2

Yıl: 2009

Araştırma Makalesi

2. SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

3. ADET ÖNCESİ DİSFORİK BOZUKLUKTA MİZAÇ VE KARAKTER ÖZELLİKLERİ

7. Genç bir olguda hemoptizi ve anemi birlikteliği

Olgu Sunumu

10. Olgu sunumu: pleomorfik ksantoastrositom
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır