PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Normal Basınçlı Hidrosefali ve Atrofik Ventrikülomegali Ayırıcı Tanısında Beyin Omurilik Sıvısı Akım Çalışmasının Etkinliği

Yıl 2010, Sayı: 1, 9 - 15, 01.04.2010

Öz

Bu çalışmada normal basınçlı hidrosefali (NBH) ve atrofik ventrikülomegalinin ayırıcı tanısında faz kontrastmanyetik rezonans görüntülemenin (MRG) etkinliği incelenmiştir. MRG ile serebral akuaduktustan elde edilensine faz görüntüleri, kantitatif beyin omurilik sıvısı (BOS) akım ve debi ölçümleri ile akım ve debinin kardiyaksiklus boyunca zamana karşı değişimini gösteren grafikler değerlendiridi. Ventriküler dilatasyonu olan 14 hastave kontrol grubu olarak 6 normal olgu çalışmaya alındı. Hastaların 6’sında NBH ile uyumlu klinik ve radyolojikbulgular mevcuttu. Sekiz hastada atrofik ventrikülomegali saptandı. NBH tanısı alan hastaların beşindehidrosefali bulguları, kalan birinde ise yaygın serebral enfarktlar vardı. Bir olguda BOS akım paterni normaldi.Sine incelemede iki olguda akuaduktus ve komşu ventriküllerde antegrad BOS akımı belirgindi. Olguların 5’indesistolik BOS akım hızının dirence karşı arttığı gözlendi. Atrofik ventrikülomegali ile izlenen 8 hastanın 4’ündeNBH’de de görülen demans, idrar inkontinansı ya da dengesizlik semptomlarından en az ikisi mevcuttu. Dörtolguda normal akım paterni izlenirken, diğerlerinde multifazik yavaş diyastolik akım saptandı.Sonuç olarak faz kontrast MRG ve BOS akım paterni klinik olarak benzer semptomlara neden olabilen NBHve atrofik ventrikülomegali olgularının ayırıcı tanısında ve BOS hemodinamiğini bozan kafa içi patolojilerindeğerlendirilmesinde yararlı olabilecek bir radyolojik yöntemdir.

Cerebrospinal Fluid Flow Study in Differential Diagnosis of Normal Pressure Hydrocephaly and Atrophic Ventriculomegaly

Yıl 2010, Sayı: 1, 9 - 15, 01.04.2010

Öz

In this study we investigated value of phase contrast magnetic resonance imaging (MRI) in the differentiationof normal pressure hydrocephaly (NPH) and atrophic ventriculomegaly. We obtained cine MRI images fromcerebral aqueduct, and analyzed quantitative cerebrospinal fluid (CSF) flow and output values and graphicsthat demonstrate variation of CSF flow and output against time during a cardiac cycle. Fourteen patientswith ventriculomegaly and 6 normal cases were included into the study. There were hydrocephaly findingsin 5 of NPH patients and diffuse cerebral infarcts in one. CSF flow pattern was normal in one case. CSFflow was pronounced on cerebral aqueduct and neighboring ventricles in 2 cases. Systolic CSF flow velocitywas increased against resistance in 5 cases of NPH. At least two of characteristic signs of NPH which weredementia, urinary incontinence and ataxia were seen in half of 8 ventriculomegaly patients. CSF flow patternwas normal in 4 cases, whereas multiphasic and slow flow pattern was seen in the remaining patients.In conclusion, phase contrast MRI and CSF flow pattern are radiologic diagnostic methods which may beuseful in the differential diagnosis of NPH and atrophic ventriculomegaly and in the evaluation of intracranialpathologies disturbing CSF hemodynamics.

Ayrıntılar

Diğer ID JA22DN45PR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cengiz EROL Bu kişi benim


Ayşenur CİLA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
EROL, C., & CİLA, A. (2010). Cerebrospinal Fluid Flow Study in Differential Diagnosis of Normal Pressure Hydrocephaly and Atrophic Ventriculomegaly. Pamukkale Medical Journal(1), 9-15.
MLA
EROL, Cengiz ve Ayşenur CİLA. “Cerebrospinal Fluid Flow Study in Differential Diagnosis of Normal Pressure Hydrocephaly and Atrophic Ventriculomegaly”. Pamukkale Medical Journal, sy. 1, 2010, ss. 9-15.
Chicago
EROL, Cengiz, ve Ayşenur CİLA. “Cerebrospinal Fluid Flow Study in Differential Diagnosis of Normal Pressure Hydrocephaly and Atrophic Ventriculomegaly”. Pamukkale Medical Journal, sy. 1 (Nisan 2010): 9-15.
EndNote
EROL C, CİLA A (01 Nisan 2010) Cerebrospinal Fluid Flow Study in Differential Diagnosis of Normal Pressure Hydrocephaly and Atrophic Ventriculomegaly. Pamukkale Medical Journal 1 9–15.
ISNAD
EROL, Cengiz - CİLA, Ayşenur. “Cerebrospinal Fluid Flow Study in Differential Diagnosis of Normal Pressure Hydrocephaly and Atrophic Ventriculomegaly”. Pamukkale Medical Journal 1 (Nisan 2010), 9-15.
AMA
EROL C, CİLA A. Cerebrospinal Fluid Flow Study in Differential Diagnosis of Normal Pressure Hydrocephaly and Atrophic Ventriculomegaly. Pam Tıp Derg. Nisan 2010;(1):9-15.
Vancouver
EROL C, CİLA A. Cerebrospinal Fluid Flow Study in Differential Diagnosis of Normal Pressure Hydrocephaly and Atrophic Ventriculomegaly. Pam Tıp Derg. 2010(1):9-15.
IEEE
C. EROL ve A. CİLA, “Cerebrospinal Fluid Flow Study in Differential Diagnosis of Normal Pressure Hydrocephaly and Atrophic Ventriculomegaly”, Pam Tıp Derg, sy. 1, ss. 9–15, Nisan 2010.
JAMA
EROL C, CİLA A. Cerebrospinal Fluid Flow Study in Differential Diagnosis of Normal Pressure Hydrocephaly and Atrophic Ventriculomegaly. Pam Tıp Derg. 2010;:9–15.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır