Sayı: 1

Yıl: 2010

Araştırma Makalesi

3. Ağrı Kliniğimizin Bir Yıllık Olgu Analizi

4. Seboreik Dermatitte Humoral İmmünite ve Akut Faz Reaktanları

7. Sağ Koroner Arterin Devamı Şeklinde Seyreden Sirkumfleks Arter

Olgu Sunumu

8. Perikardiyal Tamponad ile Prezente olan bir Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu

9. Yenidoğanda Prenatal Saptanan Dev Soliter Nonparazitik Hepatik Kist: Olgu Sunumu

10. Primer İntraventriküler Hemoraji
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır