PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Seboreik Dermatitte Humoral İmmünite ve Akut Faz Reaktanları

Yıl 2010, Sayı: 1, 23 - 28, 01.04.2010

Öz

Seboreik dermatitte humoral immunitenin rolü, serum akut faz reaktanları, immunglobulinler ve nitrik oksitdüzeylerinin tespiti ve kontrol grupları ile karşılaştırılması amaçlanan bu çalışmaya dermatoloji polikliniğimizebaşvuran, 53 seboreik dermatitli hasta (%58.49’u kadın, %41.51’i erkek) ve 71 sağlıklı kontrol (%57.74’ü kadın,%42.26’sı erkek) değerlendirilmeye alındı. Seboreik dermatitli hastaların tanıları klinik olarak tespit edildi. Hastagrubu kendi içinde daha önceden tedavi almış ve almamış olarak iki grupta değerlendirilirken, hastalık süreleride; 1 yıldan az, 1-3 yıl, 3-5 yıl ve 5 yıldan fazla olarak gruplandırıldı. IgG’nin subtiplerinden IgG3 ve IgG4, C3,haptoglobulin, seruloplazmin ve beta 2 mikroglobulin düzeyleri arasında hasta grubu ile kontrol grubu arasındaanlamlı istatistiksel ilişki tespit edildi. Biyokimyasal parametreler açısından iki grup arasında istatistiksel birfark yoktu. Daha önce tedavi uygulanmış ve uygulanmamış gruplar karşılaştırıldığında, tedavi alan gruptaIgG2, IgG3 ve C4 düzeyleri arasında anlamlı istatistiksel fark tespit edildi. Hastalık süreleri ile biyokimyasalparametreler arasındaki ilişkide hastalık yılı 3-5 yıl arasında olan grupta IgG1, IgG2, IgE ve C3 düzeyleriyönünden diğer hastalık sürelerine oranla anlamlı istatistiksel fark tespit edilmiştir (p

Humoral Immunity and Acute Phase Reactants in Seborrheic Dermatitis

Yıl 2010, Sayı: 1, 23 - 28, 01.04.2010

Öz

The aim of the study is to determine the role of humoral immunity and levels of serum acute phase reactants,immunoglobulins and nitric oxide in seborrheic dermatitis compared with the control group.In this study, totally 124 persons were admitted to dermatology policlinic, 53 patients with seborrheic dermatitis(58.49% female, 41.51% male) and 71 healthy controls (57.74% female, 42.26% male), were evaluated. Thediagnosis of seborrheic dermatitis was determined clinically.The patient group was divided in two groups as; previously treated and previously untreated, and diseaseperiods were grouped as under 1 year, 1-3 years, 3-5 years and over 5 years. A statistically significant differencewas determined between the levels of the IgG subtypes IgG3 and IgG4, C3, haptoglobulin, seruloplasminand beta 2 microglobulin in the patient and control groups. When the comparison was made between thebiochemical parameters, there was not a statistically significant difference between these groups (p>0.05).When a comparison was made between treated and untreated groups, a statistically significant differenceamong IgG2, IgG3 and C4 levels was determined in the treated group. According to the disease periods andbiochemical parameters, IgG1, IgG2, IgE and C3 levels in the group in which the disease length was 3-5 yearswas statistically different in comparison with the other disease period groups.Seborrheic dermatitis is an inflammatory dermatosis and in its etiology infectious agents are known to beresponsible, too. Serum level elevations of acute phase reactants and some of the immunoglobulins reveals thenecessity that more comprehensive research be done among the patients with seborrheic dermatitis.

Ayrıntılar

Diğer ID JA34DY95DS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tuncer SAÇAR Bu kişi benim


Handan SAÇAR Bu kişi benim


Ayşe GÖKDUMAN Bu kişi benim


Arzu DURAN Bu kişi benim


Havva EVRENGÜL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
SAÇAR, T., SAÇAR, H., GÖKDUMAN, A., DURAN, A., vd. (2010). Humoral Immunity and Acute Phase Reactants in Seborrheic Dermatitis. Pamukkale Medical Journal(1), 23-28.
MLA
SAÇAR, Tuncer vd. “Humoral Immunity and Acute Phase Reactants in Seborrheic Dermatitis”. Pamukkale Medical Journal, sy. 1, 2010, ss. 23-28.
Chicago
SAÇAR, Tuncer, Handan SAÇAR, Ayşe GÖKDUMAN, Arzu DURAN, ve Havva EVRENGÜL. “Humoral Immunity and Acute Phase Reactants in Seborrheic Dermatitis”. Pamukkale Medical Journal, sy. 1 (Nisan 2010): 23-28.
EndNote
SAÇAR T, SAÇAR H, GÖKDUMAN A, DURAN A, EVRENGÜL H (01 Nisan 2010) Humoral Immunity and Acute Phase Reactants in Seborrheic Dermatitis. Pamukkale Medical Journal 1 23–28.
ISNAD
SAÇAR, Tuncer vd. “Humoral Immunity and Acute Phase Reactants in Seborrheic Dermatitis”. Pamukkale Medical Journal 1 (Nisan 2010), 23-28.
AMA
SAÇAR T, SAÇAR H, GÖKDUMAN A, DURAN A, EVRENGÜL H. Humoral Immunity and Acute Phase Reactants in Seborrheic Dermatitis. Pam Tıp Derg. Nisan 2010;(1):23-28.
Vancouver
SAÇAR T, SAÇAR H, GÖKDUMAN A, DURAN A, EVRENGÜL H. Humoral Immunity and Acute Phase Reactants in Seborrheic Dermatitis. Pam Tıp Derg. 2010(1):23-8.
IEEE
T. SAÇAR, H. SAÇAR, A. GÖKDUMAN, A. DURAN, ve H. EVRENGÜL, “Humoral Immunity and Acute Phase Reactants in Seborrheic Dermatitis”, Pam Tıp Derg, sy. 1, ss. 23–28, Nisan 2010.
JAMA
SAÇAR T, SAÇAR H, GÖKDUMAN A, DURAN A, EVRENGÜL H. Humoral Immunity and Acute Phase Reactants in Seborrheic Dermatitis. Pam Tıp Derg. 2010;:23–28.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır