PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Atopik Dermatitli Hastalardan İzole Edilen Staphylococcus aureus Kökenlerinde Mupirosin ve Fusidik Asit Direncinin Araştırılması

Yıl 2010, Sayı: 1, 29 - 31, 01.04.2010

Öz

Atopik dermatit, kaşıntılı, kronik olarak tekrarlayan, sıklıkla çocukluk döneminde gözlenen, inflamatuvar bir derihastalığıdır. Mupirosin ve fusidik asit, atopik dermatitli hastalarda Staphylococcus aureus kolonizasyonunuazaltmak ve alevlenmeleri kontrol altına almak amacıyla kullanılan ajanlardır. Bu çalışmamızda, atopik dermatittanılı hastalarda mupirosin ve fusidik asit dirençli S.aureus varlığının araştırılmasını amaçladık. Atopik dermatittanısı alan 55 hasta (24 erkek, 31 kız, yaş: 11-18) çalışma grubunu oluşturdu. Hastaların sol antekubitalbölgelerinden, burun boşluğundan ve lezyon saptanan hastalarda lezyon bölgesinden eküvyon ile sürüntü alındı.Örnekler mannitol-tuz agar besiyerine, sub-MIK konsantrasyonlarda mupirosin ve fusidik asit içeren koyun kanlıtripton soy agar besiyerlerine ekildi. Tüm örnekler 37°C’da aerobik şartlarda 48 saat inkübe edildi. ÜreyenS.aureus kökenlerinde mupirosin ve fusidik asit direnci buyyon dilüsyon yöntemi ile belirlendi. Çalışmaya alınan55 hastanın 9’unda (%16.4) deride lezyon saptandı. Hastalardan alınan örneklerden 18 S.aureus kökeni (7antekubital, 11 burun) izole edildi. S.aureus kökenlerinin mupirosin ve fusidik asit direnç oranları sırasıyla %17.6ve %5.9 bulundu. Bu oran atopik dermatitli hastalarda sırasıyla %5.5 ve %1.8’dir. Tedavi ve izlemdeki atopikdermatitli hastalarda antibiyotik dirençli S.aureus kökenleri bulunabilir ya da zamanla dirençli suşlar ortayaçıkabilir.

Investigation of Mupirocin and Fusidic Acid Resistance on Staphylococcus aureus Strains Isolated from Atopic Dermatitis Patients

Yıl 2010, Sayı: 1, 29 - 31, 01.04.2010

Öz

Atopic dermatitis, is primarily an inflammatory skin disease of children with chronic relapsing pruritic dermatitis.Mupirocin and fusidic acid, are used in atopic dermatitis in order to reduce the Staphylococcus aureus colonizationand to control the flares of the disease. In this study, we aimed to investigate the presence of mupirocin andfusidic acid resistant S.aureus in patients with the diagnosis of atopic dermatitis. Fifty-five patients (24 boys, 31girls between the ages 11 and 18) with the diagnosis of atopic dermatitis formed the study group. The swabswere taken from left antecubital fossa, anterior nares and from skin lesions. Samples were cultured on mannitolsaltagar and sheep blood-triptone soy agar containing sub-MIC concentrations of mupirosin and fucidic acid at37°C for 48 hours aerobically. The mupirocin and fusidic acid resistance of the S.aureus strains was detected bybuyyon dilution method. Of the 55 patients enrolled in this study 9 (16.4%) had skin lesions. Eighteen S.aureusstrains (7 from the antecubital fossa, 11 from the nares) were isolated. Mupirocin and fusidic acid resistanceof the S.aureus strains was detected as 17.6% and 5.9%, respectively. This rate was 5.5% and 1.8% in atopicdermatitis patients, respectively. Antibiotic resistant S.aureus strains may be present or may arise in patientswith atopic dermatitis either in the treatment or follow-up period.

Ayrıntılar

Diğer ID JA77PP67MN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şeniz ERGİN Bu kişi benim


Nida KAÇAR Bu kişi benim


Çağrı ERGİN Bu kişi benim


İlknur KALELİ Bu kişi benim


Soner TİKVEŞLİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ERGİN, Ş., KAÇAR, N., ERGİN, Ç., KALELİ, İ., vd. (2010). Investigation of Mupirocin and Fusidic Acid Resistance on Staphylococcus aureus Strains Isolated from Atopic Dermatitis Patients. Pamukkale Medical Journal(1), 29-31.
MLA
ERGİN, Şeniz vd. “Investigation of Mupirocin and Fusidic Acid Resistance on Staphylococcus Aureus Strains Isolated from Atopic Dermatitis Patients”. Pamukkale Medical Journal, sy. 1, 2010, ss. 29-31.
Chicago
ERGİN, Şeniz, Nida KAÇAR, Çağrı ERGİN, İlknur KALELİ, ve Soner TİKVEŞLİ. “Investigation of Mupirocin and Fusidic Acid Resistance on Staphylococcus Aureus Strains Isolated from Atopic Dermatitis Patients”. Pamukkale Medical Journal, sy. 1 (Nisan 2010): 29-31.
EndNote
ERGİN Ş, KAÇAR N, ERGİN Ç, KALELİ İ, TİKVEŞLİ S (01 Nisan 2010) Investigation of Mupirocin and Fusidic Acid Resistance on Staphylococcus aureus Strains Isolated from Atopic Dermatitis Patients. Pamukkale Medical Journal 1 29–31.
ISNAD
ERGİN, Şeniz vd. “Investigation of Mupirocin and Fusidic Acid Resistance on Staphylococcus Aureus Strains Isolated from Atopic Dermatitis Patients”. Pamukkale Medical Journal 1 (Nisan 2010), 29-31.
AMA
ERGİN Ş, KAÇAR N, ERGİN Ç, KALELİ İ, TİKVEŞLİ S. Investigation of Mupirocin and Fusidic Acid Resistance on Staphylococcus aureus Strains Isolated from Atopic Dermatitis Patients. Pam Tıp Derg. Nisan 2010;(1):29-31.
Vancouver
ERGİN Ş, KAÇAR N, ERGİN Ç, KALELİ İ, TİKVEŞLİ S. Investigation of Mupirocin and Fusidic Acid Resistance on Staphylococcus aureus Strains Isolated from Atopic Dermatitis Patients. Pam Tıp Derg. 2010(1):29-31.
IEEE
Ş. ERGİN, N. KAÇAR, Ç. ERGİN, İ. KALELİ, ve S. TİKVEŞLİ, “Investigation of Mupirocin and Fusidic Acid Resistance on Staphylococcus aureus Strains Isolated from Atopic Dermatitis Patients”, Pam Tıp Derg, sy. 1, ss. 29–31, Nisan 2010.
JAMA
ERGİN Ş, KAÇAR N, ERGİN Ç, KALELİ İ, TİKVEŞLİ S. Investigation of Mupirocin and Fusidic Acid Resistance on Staphylococcus aureus Strains Isolated from Atopic Dermatitis Patients. Pam Tıp Derg. 2010;:29–31.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır