PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Ege Bölgesindeki Üniversitelerin 2004-2008 Yılları Arasındaki Bilimsel Üretkenliğinin Değerlendirilmesi

Yıl 2010, Cilt , Sayı 1, 1 - 7, 01.04.2010

Öz

Bu çalışmada Ege bölgesinde aktif tıp fakültesi olan 6 üniversitenin 2004-2008 yılları arasındaki yayın ve atıfsayısının belirlenmesi ve atıf sayısını etkileyen makale türü, öğretim üye sayısı, uluslararası ortak yayınlar vekendi kendine atıflar (self-citations) gibi faktörlerin etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.Thomson Reuters tarafından geliştirilen Web of Science tabanında 2004-2008 aralığında Pamukkale, Ege,Dokuz Eylül, Celal Bayar, Adnan Menderes ve Kocatepe üniversitelerinin yayın ve atıfları tarandı. Ayrıcayazılımdaki "analyze" fonksiyonunu kullanarak her bir üniversite tarafından üretilen yayın sayısı ve yayınlananmakale türleri bulundu. Alınan atıfların yayın sayısına oranı hesaplandı.Tarama yapılan periyotta altı üniversitede toplam 11969 yayın (özgün araştırmalar, kongre özetleri, derlemeler,tam metinli kongre bildirileri, mektuplar ve diğer yayınlar dahil) yapılmış ve bu yayınlar Web of Science tabanındataranan dergilerde 37797 atıf almıştır (ortalama 2.93±0.55 atıf/yayın). Üniversitelerin öğretim üye sayısı ile yayınve atıf sayısı arasında güçlü bir korelasyon vardır (sırasıyla r=0.988 p=0.001, r=0.980 p=0.001). Uluslararasıortak yayınlar ve özgün araştırma makaleleri ‘original article’ diğer yayınlara göre iki kat fazla atıf almaktadır(sırasıyla p=0,013, p=0,001). Atıfların ortalama %18’i kendi kendilerine yapılan atıflardan oluşmuştur. En çok atıfderleme tarzı yazılara yapılmıştır. Ege üniversitesi Ege bölgesinde en çok yayın yapan ve atıf alan üniversitedir.Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı ve atıf sayısı sıralamasında ikinci sıradadır.Üniversitelerin atıf sayısında öğretim üye sayısı, uluslararası ortak yayınlar, makale türü ve kendi kendine atıflarıbelirleyici rol oynamaktadır.

Factors Affecting the Scientific Publication Productivity in Aegean Region Universities: Evaluation of 2004-2008 Period

Yıl 2010, Cilt , Sayı 1, 1 - 7, 01.04.2010

Öz

This study aimed to describe the publications and citations produced by six universities harboring school ofmedicine in the Aegean region in the period between 2004-2008. We also investigated the factors affectingcitations such as article types, number of faculty members, international collaboration, and self citations.The publications and citations produced by Pamukkale, Ege, Dokuz Eylül, Celal Bayar, Adnan Menderesand Kocatepe Universites in the period between 2004-2008 were searched on the Web of Science databaseprovided by Thomson Reuters. Using "analyze" function of the software, we also investigated the number ofpublications produced by each institution and the type of papers. We also calculated total number of citations topublished scientific papers using citation report function.In the screened period, the six universities generated 11969 publications (including articles, abstracts, reviews,proceedings papers, letters, and others) which obtained 37797 citations in the journals covered by Web ofScience (mean, = 2.93 ± 0.55 citations/publication). The number of faculty members strongly correlated withnumber of publications and citations (r = 0988 p = 0.001, and r = 0980 p = 0.001, respectively). Internationalcollaboration and original articles received twice more citations than other type of publications (p = 0.013, andp = 0.001 respectively). Self citations accounted for about 18% of the total citations. Review articles receivedmuch higher citations. Aegean university ranked first in Aegean region with respect to number of publications andcitations received. Pamukkale university ranked second after Aegean university when the ratios of publicationper faculty member and citations per faculty member were considered.The number of faculty members, international collaborations, article type, and self-citations play determiningrole in the obtained citations in universities.

Ayrıntılar

Diğer ID JA74KV99BY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Levent TAŞLI Bu kişi benim


Pınar TAŞLI Bu kişi benim


Aysun KARABULUT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt , Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { patd392600, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2010}, number = {1}, pages = {1 - 7}, title = {Ege Bölgesindeki Üniversitelerin 2004-2008 Yılları Arasındaki Bilimsel Üretkenliğinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Taşlı, Levent and Taşlı, Pınar and Karabulut, Aysun} }
APA Taşlı, L. , Taşlı, P. & Karabulut, A. (2010). Ege Bölgesindeki Üniversitelerin 2004-2008 Yılları Arasındaki Bilimsel Üretkenliğinin Değerlendirilmesi . Pamukkale Tıp Dergisi , (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35362/392600
MLA Taşlı, L. , Taşlı, P. , Karabulut, A. "Ege Bölgesindeki Üniversitelerin 2004-2008 Yılları Arasındaki Bilimsel Üretkenliğinin Değerlendirilmesi" . Pamukkale Tıp Dergisi (2010 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35362/392600>
Chicago Taşlı, L. , Taşlı, P. , Karabulut, A. "Ege Bölgesindeki Üniversitelerin 2004-2008 Yılları Arasındaki Bilimsel Üretkenliğinin Değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2010 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Ege Bölgesindeki Üniversitelerin 2004-2008 Yılları Arasındaki Bilimsel Üretkenliğinin Değerlendirilmesi AU - Levent Taşlı , Pınar Taşlı , Aysun Karabulut Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Ege Bölgesindeki Üniversitelerin 2004-2008 Yılları Arasındaki Bilimsel Üretkenliğinin Değerlendirilmesi %A Levent Taşlı , Pınar Taşlı , Aysun Karabulut %T Ege Bölgesindeki Üniversitelerin 2004-2008 Yılları Arasındaki Bilimsel Üretkenliğinin Değerlendirilmesi %D 2010 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Taşlı, Levent , Taşlı, Pınar , Karabulut, Aysun . "Ege Bölgesindeki Üniversitelerin 2004-2008 Yılları Arasındaki Bilimsel Üretkenliğinin Değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2010): 1-7 .
AMA Taşlı L. , Taşlı P. , Karabulut A. Ege Bölgesindeki Üniversitelerin 2004-2008 Yılları Arasındaki Bilimsel Üretkenliğinin Değerlendirilmesi. Pam Tıp Derg. 2010; (1): 1-7.
Vancouver Taşlı L. , Taşlı P. , Karabulut A. Ege Bölgesindeki Üniversitelerin 2004-2008 Yılları Arasındaki Bilimsel Üretkenliğinin Değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2010; (1): 1-7.
IEEE L. Taşlı , P. Taşlı ve A. Karabulut , "Ege Bölgesindeki Üniversitelerin 2004-2008 Yılları Arasındaki Bilimsel Üretkenliğinin Değerlendirilmesi", Pamukkale Tıp Dergisi, sayı. 1, ss. 1-7, Nis. 2010
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır