Sayı: 3

Yıl: 2009

Araştırma Makalesi

6. Mitral kapak replasmanı sonrası renal arterde Tromboemboli

Araştırma Makalesi

10. POLİSPLENİ SENDROMU, İNKOMPLET ANÜLER PANKREAS VE RETROAORTİK RENAL VEN BİRLİKTELİĞİ

Olgu Sunumu

7. Kardiyak pacemaker implantasyonu sonrası gelişen diafragma irritasyonu: vaka sunumu
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır