Sayı: 3, 1.10.2009

Yıl: 2009

Araştırma Makalesi

3. Diagnostic contribution of restore tse sequence in spinal mr Imaging

6. Renal artery thromboembolism after mitral valve replacement

Araştırma Makalesi

10. POLİSPLENİ SENDROMU, İNKOMPLET ANÜLER PANKREAS VE RETROAORTİK RENAL VEN BİRLİKTELİĞİ

Olgu Sunumu

7. Diaphragmatic irritation after cardiac pacemaker implantation: case report
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır