Sayı: 3

Yıl: 2010

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

1. Expression profi les of PIK3CA, RUNX3, COX-2 and DMBT1 genes in brain tumor prognosis: a preliminary study

2. Omurilik yaralanmalı hastalarda temiz aralıklı kateterizasyona uyum ile ilişkili faktörler

3. Bir grup eczacının mesleki bağlılık algılarının incelenmesi

4. Yanık olgularında kültür ve antibiyogram sonuçlarının incelenmesi

5. Staphylococcus aureus'un üremesine karahayıt termal sularının in-vitro etkisi

8. Koroner arter hastalığına eşlik eden izole sol ventrikül hipertrabekülasyonu

9. Hepatik portal venöz hava ve pnömatozis intestinalis

10. Prenatal olarak tanısı konmuş Cantrell pentalojisi olgusu
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır