PDF BibTex RIS Kaynak Göster

An investigation on a group of pharmacists’ perceptions of professional committment

Yıl 2010, Sayı: 3, 125 - 130, 01.10.2010

Öz

In this study, it was aimed to assess relations between the pharmacists professional commitment and some demographic characteristics. Study was done in April 2008 with 57 pharmacists who were at Samsun Field Medicine School and Training Center Commandership for the basic course of reserve offi cership and was completed with 55 of the pharmacist because of the two pharmacists’ reluctance to be involved in the study.Questionnaire developed by Blau G. was applied to assess the 57 pharmacists’ perception of professional commitment within this study. It has been observed that 81.8 % of 55 pharmacists, aged between 23-34 yearsold, were single, 44.4 % had their own pharmacy and 46.3 % of them have not served as a pharmacist or worked at academic or other foundations since there has been a very short period after their graduation. It was found that the highest dimension of professional commitment of pharmacist was related to “emotional commitment”, while the second highest dimension was normative commitment. Exalting the professional commitment has to be rendered as an institutional policy.

Bir grup eczacının mesleki bağlılık algılarının incelenmesi

Yıl 2010, Sayı: 3, 125 - 130, 01.10.2010

Öz

Bu araştırmada; eczacıların mesleki bağlılıkları ile bazı demografi k özellikleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına yedek subay temel eğitimi almak için gelen 57 eczacının tamamı üzerinde Nisan 2008 tarihinde yapılmış, iki kişinin katılmak istememesi nedeniyle 55 kişi ile araştırma tamamlanmıştır. Araştırma kapsamına alınan 55 eczacının mesleki bağlılıkalgılarını tespit etmek için Blau G. tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 55 eczacının; 23-34 yaşları arasında, %81,8’inin bekâr, %44,4’ünün kendi eczanesine sahip olduğu, %46,3’ünün ise henüz okullarından yeni mezun oldukları için eczacı olarak görev yapmadıkları, akademik ya da başka bir alanda çalışmadıkları görülmüştür. Eczacıların en yüksek mesleki bağlılıklarının, “duygusal bağlılığa” ilişkin olduğu, ikinci sırada “normatif bağlılığın” yer aldığı tespit edilmiştir. Mesleki bağlılığı güçlendirmek bir kurum politikası haline getirilmelidir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA97JF49UK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet ÇETİN Bu kişi benim


Necmettin CİHANGİROĞLU Bu kişi benim


Yusuf Ziya TÜRK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2010
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
ÇETİN, M., CİHANGİROĞLU, N., & TÜRK, Y. Z. (2010). An investigation on a group of pharmacists’ perceptions of professional committment. Pamukkale Medical Journal(3), 125-130.
MLA
ÇETİN, Mehmet vd. “An Investigation on a Group of pharmacists’ Perceptions of Professional Committment”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3, 2010, ss. 125-30.
Chicago
ÇETİN, Mehmet, Necmettin CİHANGİROĞLU, ve Yusuf Ziya TÜRK. “An Investigation on a Group of pharmacists’ Perceptions of Professional Committment”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3 (Ekim 2010): 125-30.
EndNote
ÇETİN M, CİHANGİROĞLU N, TÜRK YZ (01 Ekim 2010) An investigation on a group of pharmacists’ perceptions of professional committment. Pamukkale Medical Journal 3 125–130.
ISNAD
ÇETİN, Mehmet vd. “An Investigation on a Group of pharmacists’ Perceptions of Professional Committment”. Pamukkale Medical Journal 3 (Ekim 2010), 125-130.
AMA
ÇETİN M, CİHANGİROĞLU N, TÜRK YZ. An investigation on a group of pharmacists’ perceptions of professional committment. Pam Tıp Derg. Ekim 2010;(3):125-130.
Vancouver
ÇETİN M, CİHANGİROĞLU N, TÜRK YZ. An investigation on a group of pharmacists’ perceptions of professional committment. Pam Tıp Derg. 2010(3):125-30.
IEEE
M. ÇETİN, N. CİHANGİROĞLU, ve Y. Z. TÜRK, “An investigation on a group of pharmacists’ perceptions of professional committment”, Pam Tıp Derg, sy. 3, ss. 125–130, Ekim 2010.
JAMA
ÇETİN M, CİHANGİROĞLU N, TÜRK YZ. An investigation on a group of pharmacists’ perceptions of professional committment. Pam Tıp Derg. 2010;:125–130.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır