PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yanık olgularında kültür ve antibiyogram sonuçlarının incelenmesi

Yıl 2010, Sayı: 3, 131 - 135, 01.10.2010

Öz

Yanık hastalarında enfeksiyonlar cilt bariyerinin bozulmasına bağlı olarak önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmada yanık hastalarının yara yeri sürüntü kültürlerinde en sık saptanan mikroorganizmaları ve antibiyotik duyarlılık durumlarını belirlemeyi amaçladık. Kasım 2008 ile Kasım 2009 arasında Denizli Devlet
Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kabul edilen kırk dört hastadan saptanan altmış altı pozitif yara yeri sürüntü örneği değerlendirildi. İzole edilen bakterilerde disk difüzyon yöntemi kullanılarak antibiyotik duyarlılığı saptandı. En sık karşılaşılan mikroorganizmalar Pseudomonas aeruginosa (%21,2) metisiline dirençli Staphylococcus aureus
(%19,7) ve Acinetobacter sp. (%15,1) idi. Gram negatif mikroorganizmalarla kolonize olan olgularda ortalama hastane kalış süresi anlamlı olarak daha uzundu (p<0.05). Yanık hastalarında dirençli hastane enfeksiyonları ile sık karşılaşılmaktadır. Kültür ve antibiyogram testleri tedavi protokolünün belirlenmesinde önemli bir yol göstericidir. Hasta yatış süresi uzadıkça gram negatif bakterilerle enfeksiyon şansı artmaktadır. Yanıklı hastalarda yanık enfeksiyonlarının kontrolü için öncelikle yanık alanının kontaminasyonu engellenmeli, tam
izolasyon sağlanmalıdır.

Evaluation of culture and antibiogram results in burned patients

Yıl 2010, Sayı: 3, 131 - 135, 01.10.2010

Öz

Infections are most common cause of morbidity and mortality in burned patients due to destruction of skin barrier. In this study, we aimed to determine most common microorganisms and their antibiotic susceptibility detected in wound cultures of these patients. Sixty six positive wound cultures were detected in patients admitted to burn
clinic of Denizli State hospital between November, 2008 and November, 2009 and were evaluated in the study. Antibiotic susceptibility tests were performed by disc diffusion method in cases with positive culture results. The most frequently encountered microorganisms were Pseudomonas aeruginosa (21.2%), methicilline-resistant
Staphylococcus aureus (19.7%), and Acinetobacter species (15.1%). Duration of hospital stay was signifi cantly longer in patients with Gram negative infections (p<0.05). Antibiotic resistant hospital infections are frequently seen in burned patients. Culture results and antibiotic susceptibility tests are very useful to determine treatment protocol in these patients

Ayrıntılar

Diğer ID JA73TH68YB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yusuf POLAT Bu kişi benim


Aysun KARABULUT Bu kişi benim


Yasemin İ. BALCI Bu kişi benim


Mehmet ÇİLENGİR Bu kişi benim


Gültekin ÖVET Bu kişi benim


Sami CEBELLİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2010
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
POLAT, Y., KARABULUT, A., BALCI, Y. İ., ÇİLENGİR, M., vd. (2010). Evaluation of culture and antibiogram results in burned patients. Pamukkale Medical Journal(3), 131-135.
MLA
POLAT, Yusuf vd. “Evaluation of Culture and Antibiogram Results in Burned Patients”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3, 2010, ss. 131-5.
Chicago
POLAT, Yusuf, Aysun KARABULUT, Yasemin İ. BALCI, Mehmet ÇİLENGİR, Gültekin ÖVET, ve Sami CEBELLİ. “Evaluation of Culture and Antibiogram Results in Burned Patients”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3 (Ekim 2010): 131-35.
EndNote
POLAT Y, KARABULUT A, BALCI Yİ, ÇİLENGİR M, ÖVET G, CEBELLİ S (01 Ekim 2010) Evaluation of culture and antibiogram results in burned patients. Pamukkale Medical Journal 3 131–135.
ISNAD
POLAT, Yusuf vd. “Evaluation of Culture and Antibiogram Results in Burned Patients”. Pamukkale Medical Journal 3 (Ekim 2010), 131-135.
AMA
POLAT Y, KARABULUT A, BALCI Yİ, ÇİLENGİR M, ÖVET G, CEBELLİ S. Evaluation of culture and antibiogram results in burned patients. Pam Tıp Derg. Ekim 2010;(3):131-135.
Vancouver
POLAT Y, KARABULUT A, BALCI Yİ, ÇİLENGİR M, ÖVET G, CEBELLİ S. Evaluation of culture and antibiogram results in burned patients. Pam Tıp Derg. 2010(3):131-5.
IEEE
Y. POLAT, A. KARABULUT, Y. İ. BALCI, M. ÇİLENGİR, G. ÖVET, ve S. CEBELLİ, “Evaluation of culture and antibiogram results in burned patients”, Pam Tıp Derg, sy. 3, ss. 131–135, Ekim 2010.
JAMA
POLAT Y, KARABULUT A, BALCI Yİ, ÇİLENGİR M, ÖVET G, CEBELLİ S. Evaluation of culture and antibiogram results in burned patients. Pam Tıp Derg. 2010;:131–135.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır