PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Gilles de la Tourette sendromu ve obsesif kompulsif bozukluk tanılı çocuklarda Cryptococcus neoformans antikorları

Yıl 2010, Sayı: 3, 143 - 146, 01.10.2010

Öz

Çocukluk çağında Tourette sendromu ve obsesif kompulsif bozukluk nedeni bilinmeyen nöropsikiyatrik bozukluklardır. Bu çalışmanın amacı, immünsistemi sağlam konakta sessiz infeksiyon etkeni olarak bulunabilen Cryptococus neoformans’ın Tourette bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk hastalarında antikorlarının varlığınıaraştırmaktır. Araştırmaya alınan 38 hastanın 6’sında (%15.7) C.neoformans antikorları saptanırken, kontrol olarak 35 sağlıklı gönüllünün 4’ünde (%11.4) antikor saptandı (p>0.05). Sonuç olarak Tourette bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk tanılı hastalarda C.neoformans antikorları toplumdan farklı bulunmamıştır.

Cryptococcus neoformans antibodies in Gilles de la Tourette syndrome and obsessive-compulsive disorders

Yıl 2010, Sayı: 3, 143 - 146, 01.10.2010

Öz

Gilles de la Tourette and obsessive-compulsive disorder are neuropsychiatric disorders of unknown cause in childhood period. The aim of the study is to compare of antibody presence to C.neoformans that is “dormant” infectious agent in immunocompetent hosts, between obsessive-compulsive disorder and Gilles de la Tourette. C.neoformans antibodies were found in 6 out of 38 (15.7%) patients and 4 out of 35 (11.4%) healthy volunteers (p>0.05). Our results showed that C.neoformans antibodies in obsessive-compulsive disorder and Gilles de la Tourette sydrome are not different from normal population.

Ayrıntılar

Diğer ID JA37KA46NE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çağrı ERGİN Bu kişi benim


Burcu ÇAKALOZ Bu kişi benim


Yüksel AKKAYA Bu kişi benim


Gülşen ÜNLÜ Bu kişi benim


Adil ZORLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2010
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
ERGİN, Ç., ÇAKALOZ, B., AKKAYA, Y., ÜNLÜ, G., vd. (2010). Cryptococcus neoformans antibodies in Gilles de la Tourette syndrome and obsessive-compulsive disorders. Pamukkale Medical Journal(3), 143-146.
MLA
ERGİN, Çağrı vd. “Cryptococcus Neoformans Antibodies in Gilles De La Tourette Syndrome and Obsessive-Compulsive Disorders”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3, 2010, ss. 143-6.
Chicago
ERGİN, Çağrı, Burcu ÇAKALOZ, Yüksel AKKAYA, Gülşen ÜNLÜ, ve Adil ZORLU. “Cryptococcus Neoformans Antibodies in Gilles De La Tourette Syndrome and Obsessive-Compulsive Disorders”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3 (Ekim 2010): 143-46.
EndNote
ERGİN Ç, ÇAKALOZ B, AKKAYA Y, ÜNLÜ G, ZORLU A (01 Ekim 2010) Cryptococcus neoformans antibodies in Gilles de la Tourette syndrome and obsessive-compulsive disorders. Pamukkale Medical Journal 3 143–146.
ISNAD
ERGİN, Çağrı vd. “Cryptococcus Neoformans Antibodies in Gilles De La Tourette Syndrome and Obsessive-Compulsive Disorders”. Pamukkale Medical Journal 3 (Ekim 2010), 143-146.
AMA
ERGİN Ç, ÇAKALOZ B, AKKAYA Y, ÜNLÜ G, ZORLU A. Cryptococcus neoformans antibodies in Gilles de la Tourette syndrome and obsessive-compulsive disorders. Pam Tıp Derg. Ekim 2010;(3):143-146.
Vancouver
ERGİN Ç, ÇAKALOZ B, AKKAYA Y, ÜNLÜ G, ZORLU A. Cryptococcus neoformans antibodies in Gilles de la Tourette syndrome and obsessive-compulsive disorders. Pam Tıp Derg. 2010(3):143-6.
IEEE
Ç. ERGİN, B. ÇAKALOZ, Y. AKKAYA, G. ÜNLÜ, ve A. ZORLU, “Cryptococcus neoformans antibodies in Gilles de la Tourette syndrome and obsessive-compulsive disorders”, Pam Tıp Derg, sy. 3, ss. 143–146, Ekim 2010.
JAMA
ERGİN Ç, ÇAKALOZ B, AKKAYA Y, ÜNLÜ G, ZORLU A. Cryptococcus neoformans antibodies in Gilles de la Tourette syndrome and obsessive-compulsive disorders. Pam Tıp Derg. 2010;:143–146.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır