PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi

Yıl 2011, Cilt , Sayı 1, 25 - 29, 01.04.2011

Öz

Amaç: Candida cinsi maya mantarları, klinik örneklerden kolonizasyon veya enfeksiyon etkeni olarak izole edilebilirler. Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida türlerinde virülans faktörlerinden biri olan slime üretiminin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 172 Candida suşu [137’si (%79.6) C.albicans, 14’ü (%8.1) C.parapsilosis, 8’i (%4.6) C.tropicalis, 6’sı (%3.4) C.kefyr, 3’ü (%1.7) C.glabrata, 2’si (%1.1) C.krusei, 1’i (%0.5) C.dubliniensis, 1’i (%0.5) C.famata] alınmıştır. Bulgular: Modifi ye tüp aderans testi ile çalışılan 172 suşun 17’sinde (%9.8) slime üretimi saptanmıştır. En yüksek slime üretim oranına C.parapsilosis suşlarında rastlanırken (%42.8), albicans dışı Candida suşlarının, C.albicans suşlarına göre anlamlı oranda daha fazla slime ürettiği gösterilmiştir (%22.8; %6.5; p<0.05). Sonuç: Bu çalışma, Candida sp. kökenlerinin ve slime üretimlerinin periodik yapılmasının gerekliliğini göstermektedir.

Slime factor production in Candida species isolated from various clinical materials

Yıl 2011, Cilt , Sayı 1, 25 - 29, 01.04.2011

Öz

Aim: Candida species can be isolated from clinical samples as a colonization or an infection factor. In this study our aim was to investigate the production of slime factor among Candida species which were yielded from various clinical samples as a virulence factor. Materials and methods: A total of 172 Candida species [137 (79.6%) C.albicans, 14 (8.1%) C.parapsilosis, 8 (4.6%) C.tropicalis, 6 (3.4%) C.kefyr, 3 (1.7%) C.glabrata, 2 (1.1%) C.krusei, 1 (0.5%) C.dubliniensis, 1 (0.5%) C.famata] were studied. Results: By using modifi ed tube adherence test, slime production was observed in 17 of 172 (9.8%) Candida strains. The highest slime production was found among C.parapsilosis isolates (42.8%). It was also shown that non-albicans Candida strains produced signifi cantly higher slime factor compared with C.albicans strains (22.8%; 6.5%; p<0.05). Conclusion: The study demonstrates that Candida sp. strains themselves and their slime productions should be periodically controlled

Ayrıntılar

Diğer ID JA88TN65CS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özgün Kiriş SATILMIŞ Bu kişi benim


Yüksel AKKAYA Bu kişi benim


Çağrı ERGİN Bu kişi benim


İlknur KALELİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt , Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { patd392699, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2011}, number = {1}, pages = {25 - 29}, title = {Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi}, key = {cite}, author = {Satılmış, Özgün Kiriş and Akkaya, Yüksel and Ergin, Çağrı and Kaleli, İlknur} }
APA Satılmış, Ö. K. , Akkaya, Y. , Ergin, Ç. & Kaleli, İ. (2011). Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi . Pamukkale Tıp Dergisi , (1) , 25-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35365/392699
MLA Satılmış, Ö. K. , Akkaya, Y. , Ergin, Ç. , Kaleli, İ. "Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi" . Pamukkale Tıp Dergisi (2011 ): 25-29 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35365/392699>
Chicago Satılmış, Ö. K. , Akkaya, Y. , Ergin, Ç. , Kaleli, İ. "Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi". Pamukkale Tıp Dergisi (2011 ): 25-29
RIS TY - JOUR T1 - Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi AU - Özgün Kiriş Satılmış , Yüksel Akkaya , Çağrı Ergin , İlknur Kaleli Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 29 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi %A Özgün Kiriş Satılmış , Yüksel Akkaya , Çağrı Ergin , İlknur Kaleli %T Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi %D 2011 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Satılmış, Özgün Kiriş , Akkaya, Yüksel , Ergin, Çağrı , Kaleli, İlknur . "Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2011): 25-29 .
AMA Satılmış Ö. K. , Akkaya Y. , Ergin Ç. , Kaleli İ. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi. Pam Tıp Derg. 2011; (1): 25-29.
Vancouver Satılmış Ö. K. , Akkaya Y. , Ergin Ç. , Kaleli İ. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2011; (1): 25-29.
IEEE Ö. K. Satılmış , Y. Akkaya , Ç. Ergin ve İ. Kaleli , "Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi", Pamukkale Tıp Dergisi, sayı. 1, ss. 25-29, Nis. 2011
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır