PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Overyan torsiyonlu postmenopozal kadında sklerozan stromal tümör

Yıl 2011, Sayı: 1, 39 - 42, 01.04.2011

Öz

Sklerozan stromal tümör, belirgin klinik ve patolojik özelliklere sahip, nadir bir benign overyan seks-kord stromal tümördür. Büyük çoğunluğu ikinci ve üçüncü dekatta görülür ve histopatolojik olarak selüler ve sklerozisin geniş alanlarını içeren hiposelüler alanların psödolobüler paterni ve spindle/iğsi ve poligonal hücrelerden oluşan iki tip hücre popülasyonu ve belirgin vaskülarizasyon ile karakterizedir. Biz, overyan torsiyon ile başvuran 73 yaşındaki kadın hastada sol overin sklerozan stromal tümörünü sunduk. Overin sklerozan stromal tümörü çoğunlukla genç hastalarda görülmesine rağmen, bazı daha yaşlı hastalarda da sklerozan stromal tümör akla gelmelidir. Herhangi bir overyan kitle gibi, sklerozan stromal tümör overin torsiyonuna neden olabilir

Sclerosing stromal tumor in a postmenopausal woman with an ovarian torsion

Yıl 2011, Sayı: 1, 39 - 42, 01.04.2011

Öz

Sclerosing stromal tumor is a rare benign ovarian sex-cord stromal tumor, which has distinctive clinical and pathologic features. The tumors occur predominantly in the second and third decades and are histopathologically characterized by the pseudolobular pattern of the cellular and hypocellular areas with widespread areas of sclerosis and a two-cell population of spindled and polygonal cells, and marked vascularity. We presenteda sclerosing stromal tumor of the left ovary in a 73-years-old patient who presented with an ovarian torsion. Although sclerosing stromal tumor of the ovary mostly occurs in young patients, some must remember sclerosing stromal tumor in older ones. Like any ovarian mass, sclerosing stromal tumor may cause the torsion of the ovary.

Ayrıntılar

Diğer ID JA67MP55AE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Metin AKBULUT Bu kişi benim


Nilay Şen TÜRK Bu kişi benim


Ayşegül Aksoy ALTINBOĞA Bu kişi benim


Mehmet Emin SOYSAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
AKBULUT, M., TÜRK, N. Ş., ALTINBOĞA, A. A., SOYSAL, M. E. (2011). Sclerosing stromal tumor in a postmenopausal woman with an ovarian torsion. Pamukkale Medical Journal(1), 39-42.
MLA
AKBULUT, Metin vd. “Sclerosing Stromal Tumor in a Postmenopausal Woman With an Ovarian Torsion”. Pamukkale Medical Journal, sy. 1, 2011, ss. 39-42.
Chicago
AKBULUT, Metin, Nilay Şen TÜRK, Ayşegül Aksoy ALTINBOĞA, ve Mehmet Emin SOYSAL. “Sclerosing Stromal Tumor in a Postmenopausal Woman With an Ovarian Torsion”. Pamukkale Medical Journal, sy. 1 (Nisan 2011): 39-42.
EndNote
AKBULUT M, TÜRK NŞ, ALTINBOĞA AA, SOYSAL ME (01 Nisan 2011) Sclerosing stromal tumor in a postmenopausal woman with an ovarian torsion. Pamukkale Medical Journal 1 39–42.
ISNAD
AKBULUT, Metin vd. “Sclerosing Stromal Tumor in a Postmenopausal Woman With an Ovarian Torsion”. Pamukkale Medical Journal 1 (Nisan 2011), 39-42.
AMA
AKBULUT M, TÜRK NŞ, ALTINBOĞA AA, SOYSAL ME. Sclerosing stromal tumor in a postmenopausal woman with an ovarian torsion. Pam Tıp Derg. Nisan 2011;(1):39-42.
Vancouver
AKBULUT M, TÜRK NŞ, ALTINBOĞA AA, SOYSAL ME. Sclerosing stromal tumor in a postmenopausal woman with an ovarian torsion. Pam Tıp Derg. 2011(1):39-42.
IEEE
M. AKBULUT, N. Ş. TÜRK, A. A. ALTINBOĞA, ve M. E. SOYSAL, “Sclerosing stromal tumor in a postmenopausal woman with an ovarian torsion”, Pam Tıp Derg, sy. 1, ss. 39–42, Nisan 2011.
JAMA
AKBULUT M, TÜRK NŞ, ALTINBOĞA AA, SOYSAL ME. Sclerosing stromal tumor in a postmenopausal woman with an ovarian torsion. Pam Tıp Derg. 2011;:39–42.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır