BibTex RIS Kaynak Göster

Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması

Yıl 2011, Sayı: 3, 116 - 118, 01.10.2011

Öz

AMAÇ: Staphylococcus aureus önemli bir nozokomiyal enfeksiyon etkenidir. Metisilin dirençli Staphylococcusaureus (MRSA) enfeksiyonları, morbidite ve mortalitede artış ve yüksek maliyetli sağlık harcamalarına nedenolur. Sunulan araştırmada Pamukkale Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ortamında rutinolarak kullanılan stetoskopların diyaframlarında S.aureus kolonizasyonu varlığı araştırılmıştır.YÖNTEMLER: Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli103 doktorun (68’i dahiliye, 30’u cerrahi, 5’i yoğun bakım servisi çalışanı) kullandığı stetoskoplar alındı.Stetoskopların diyaframından sürüntü yöntemiyle alınan örnekler mannitollü tuzlu agara ekildi. Konvansiyonelyöntemler ile S.aureus olarak tanımlanan bakterilerde metisilin direnci Kirby-Bauer disk difüzyon metodu ilearaştırıldı.BULGULAR: Alınan farklı örneklerden 5 (%4.9) S.aureus izolasyonu yapılırken, sadece bir izolat (%1.0) MRSAolarak saptandı.SONUÇ: Hastane ortamında ortak kullanılan eşyalar ile mikroorganizmalar kolaylıkla yayılabilmektedir.Stetoskopların da hastane enfeksiyonlarının yayılmasında rolü olabilir. Hastane ortamında yapılan S.aureustaramalarına stetoskoplar da dahil edilmelidir.

Investigation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization on stethoscopes

Yıl 2011, Sayı: 3, 116 - 118, 01.10.2011

Öz

OBJECTIVE: Staphylococcus aureus is an important nosocomial infectious agent. Methicillin-resistant Staphylococcusaureus (MRSA) infections are associated with increased morbidity, mortality and health care costs. In this study,the diaphrams of routinely used stethoscopes in Pamukkale University Education, Training and ResearchCenter were screened for MRSA colonization.METHODS: In Pamukkale University Education, Training and Research Center, one - hundredand three stethoscopes used by doctors’ (68 internal medicine, 30 surgery and 5 intensive care units personnel)were sampled. Totally swab samples of stethoscopes’ diaphragms have cultured on mannitol salt agar. Methicilinresistance have been screened among conventionally identifi ed S.aureus by Kirby-Bauer disk diffusion method.RESULTS: Out of 5 (4.9%) samples were positive for S.aureus while only one (1.0%) isolate have been identifi edas MRSA.CONCLUSION: Microorganisms are easily spread by the common items used in the hospital environment.Stethoscopes may play a role in the spread of hospital infections. Stethoscopes should be included in S.aureusscreening procedures from hospital environment.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA68VH57VT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İ. Aydın Fışkırma Bu kişi benim

Murat Bektaş Bu kişi benim

Uğur Kimyon Bu kişi benim

Çağrı Ergin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Fışkırma, İ. A., Bektaş, M., Kimyon, U., Ergin, Ç. (2011). Investigation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization on stethoscopes. Pamukkale Medical Journal(3), 116-118.
AMA Fışkırma İA, Bektaş M, Kimyon U, Ergin Ç. Investigation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization on stethoscopes. Pam Tıp Derg. Ekim 2011;(3):116-118.
Chicago Fışkırma, İ. Aydın, Murat Bektaş, Uğur Kimyon, ve Çağrı Ergin. “Investigation of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Colonization on Stethoscopes”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3 (Ekim 2011): 116-18.
EndNote Fışkırma İA, Bektaş M, Kimyon U, Ergin Ç (01 Ekim 2011) Investigation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization on stethoscopes. Pamukkale Medical Journal 3 116–118.
IEEE İ. A. Fışkırma, M. Bektaş, U. Kimyon, ve Ç. Ergin, “Investigation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization on stethoscopes”, Pam Tıp Derg, sy. 3, ss. 116–118, Ekim 2011.
ISNAD Fışkırma, İ. Aydın vd. “Investigation of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Colonization on Stethoscopes”. Pamukkale Medical Journal 3 (Ekim 2011), 116-118.
JAMA Fışkırma İA, Bektaş M, Kimyon U, Ergin Ç. Investigation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization on stethoscopes. Pam Tıp Derg. 2011;:116–118.
MLA Fışkırma, İ. Aydın vd. “Investigation of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Colonization on Stethoscopes”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3, 2011, ss. 116-8.
Vancouver Fışkırma İA, Bektaş M, Kimyon U, Ergin Ç. Investigation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization on stethoscopes. Pam Tıp Derg. 2011(3):116-8.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır