Sayı: 3

Yıl: 2011

Araştırma Makalesi

5. Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi

8. Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları

9. Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve öz-bakım gücü düzeyleri ve etkileyen faktörler

Olgu Sunumu

11. Erişkin bir Heck hastalığı olgusu

12. Sfenokavernöz sendrom

Derleme

10. Endotel disfonksiyonu
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır