BibTex RIS Kaynak Göster

Erişkin bir Heck hastalığı olgusu

Yıl 2011, Sayı: 3, 158 - 162, 01.10.2011

Öz

Heck hastalığı - fokal epiteliyal hiperplazi (FEH), human papilloma virüslerin (HPV) yol açtığı esas olarakoral mukozayı, nadiren de genital ve anal mukozayı tutabilen az görülen, kronik bir deri hastalığıdır. ÖzellikleEskimolar, Güney Amerikalı Hintliler ve Güney Afrikalılar olmak üzere çeşitli etnik gruplarda görülür. LiteratürdeTürk olguları da bulunmaktadır.Asemptomatik, mukoza ile aynı veya daha beyaz renkte, 1-4 milimetrelik yumuşak papüller şeklinde ortaya çıkar.Histopatolojik incelemede akantoz ve koilositoz izlenir. Hastalık spontan regresyona uğrayabileceği gibi ilerlemede gösterebilir. Özellikle lokalize lezyonlar için tedavi seçenekleri arasında eksizyon, elektrokoterizasyon,kriyoterapi ve lazer yer alırken yaygın tutulumda retinoidler, interferon-α2b ve metotreksat gibi sistemik tedavilerve topikal interferon-β ve imikimod ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Ancak rekurrensler olabilmektedir.Otuz dokuz yaşındaki erkek hasta, dudak köşelerinde şikayet vermeyen kabarıklıklar yakınması ile başvurdu.Öyküsünden, siğil tanısı ile reçete edilen topikal tedavilerden fayda görmediği, beş kez elektrokoterizasyonyapıldığı ancak şikayetlerinin tekrarladığı öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde bilateral labial kommissürlerdebazılarının üzerinde sarı krutların izlendiği verrüköz papüller ile oral mukozada dağınık yerleşimli mukoza rengipapüller saptandı. Lezyonun histopatolojik incelemesinde epidermiste düzensiz akantoz ve koilositoz izlendi.Klinik ve histopatolojik bulgular doğrultusunda Heck hastalığı-FEH tanısı konuldu. Elektrokoterizasyon ve
kriyoterapi ile kombine sistemik asitretin tedavisine yanıt alınamayan inatçı lezyonlara Nd:YAG lazer tedavisi planlandı.

An adult case of Heck disease

Yıl 2011, Sayı: 3, 158 - 162, 01.10.2011

Öz

Heck disease – focal epithelial hyperplasia (FEH) is a rare chronic disease caused by human papilloma virus(HPV) that affects mainly oral, rarely genital and anal mucosa. It can be seen in various ethnic groups, especiallyin Eskimos, South Amerindians and South Africans. There are also Turkish cases in the literature.It presents with asympthomatic soft papules in the same color or whiter than mucosa ranging from 1 to 4mm. Histopathologically, acanthosis and coilocytosis are observed. The disease can show progressionas well as spontaneous regression. The treatment options, especially for local lesions, include excision,electrocauterization, cryotherapy and laser. Succesful results have also been reported with systemic treatmentssuch as retinoids, interferon- α2b and methotrexate in disseminated cases and also with topical interferon-β andimiquimod. However, recurrences may occur.A 39-year-old man attended to our clinic with a complaint of asymptomatic papules on his labial commissures.His medical history revealed that topical therapies prescribed for his warts did not work and recurrence occurredafter five sessions of electrocauterization. Dermatological examination revealed verrucous papules, with yellowcrusts in some, on bilateral labial commissures and widespread papules in the oral cavity in the same colorwith mucosa. Irregular acanthosis and coilocytosis were observed in the histopathological examination of oneof these lesions. According to the clinical and histopathological findings the patient was diagnosed with Heckdisease-FEH. Nd: YAG laser treatment is planned for the recalcitrant lesions that failed to respond to systemicacitretin treatment in combination with cryotherapy and electrocauterization.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA74BS28GR
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Sinem Korkmaz Bu kişi benim

Nida Kaçar Bu kişi benim

Levent Taşlı Bu kişi benim

Berna Şanlı Bu kişi benim

Neşe Demirkan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Korkmaz, S., Kaçar, N., Taşlı, L., Şanlı, B., vd. (2011). An adult case of Heck disease. Pamukkale Medical Journal(3), 158-162.
AMA Korkmaz S, Kaçar N, Taşlı L, Şanlı B, Demirkan N. An adult case of Heck disease. Pam Tıp Derg. Ekim 2011;(3):158-162.
Chicago Korkmaz, Sinem, Nida Kaçar, Levent Taşlı, Berna Şanlı, ve Neşe Demirkan. “An Adult Case of Heck Disease”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3 (Ekim 2011): 158-62.
EndNote Korkmaz S, Kaçar N, Taşlı L, Şanlı B, Demirkan N (01 Ekim 2011) An adult case of Heck disease. Pamukkale Medical Journal 3 158–162.
IEEE S. Korkmaz, N. Kaçar, L. Taşlı, B. Şanlı, ve N. Demirkan, “An adult case of Heck disease”, Pam Tıp Derg, sy. 3, ss. 158–162, Ekim 2011.
ISNAD Korkmaz, Sinem vd. “An Adult Case of Heck Disease”. Pamukkale Medical Journal 3 (Ekim 2011), 158-162.
JAMA Korkmaz S, Kaçar N, Taşlı L, Şanlı B, Demirkan N. An adult case of Heck disease. Pam Tıp Derg. 2011;:158–162.
MLA Korkmaz, Sinem vd. “An Adult Case of Heck Disease”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3, 2011, ss. 158-62.
Vancouver Korkmaz S, Kaçar N, Taşlı L, Şanlı B, Demirkan N. An adult case of Heck disease. Pam Tıp Derg. 2011(3):158-62.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır