BibTex RIS Kaynak Göster

Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları

Yıl 2011, Sayı: 3, 136 - 143, 01.10.2011

Öz

AMAÇ: Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık ile 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları hakkındaki bilgi düzeylerini ve tutumlarını belirlemek ve bilgi düzeylerini ve tutumlarını etkileyen faktörleri saptamak amacıyla yapılmıştır.YÖNTEMLER: Çalışma Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki uzmanlık öğrencileri ve 5. ve 6. sınıföğrencileri arasında Nisan 2011 tarihinde gerekli izinler alınarak yapılmıştır. Çalışmaya toplam 184 kişi katılmıştır. Ankettin birinci bölümünde katılanlara demografi k ve sosyoekonomik durumlarını gösterir sorular sorulmuş ve katılanların sosyoekonomik seviyesini tespit etmek için Aile Refah Ölçeği kullanılmıştır. İkinci bölümde TAT’ayönelik bilgi durumları, üçüncü bölümde de Bütünleştirici Tıp Tutum Anketi (IMAQ) kullanılmıştır.BULGULAR: Katılımcıların TAT hakkında en iyi bildikleri yöntem ‘‘diyet”tir. TAT’a yönelik tutum puan ortalaması 118,3±14,5 (min-max: 85-170)’dir. Tutum puanlarının cinsiyete, yaşa, anne ve babanın öğrenim ve çalışma durumuna, aile tipine, kardeş sayısına ve sosyoekonomik duruma göre ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (tüm p>0.05). İstatistiksel olarak anlamlı farklı bulunan tek ortalama en uzun yaşanılan yerleşimyeri değişkenidir Sonuç: Tıp eğitim sürecindeki kişilerin bu konuda yeterli bilgilerinin olmadığı, tutum açısından uzmanlık
öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri arasında fark olmadığı sonucuna varılmıştır.

Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine

Yıl 2011, Sayı: 3, 136 - 143, 01.10.2011

Öz

OBJECTIVE: This study aimed to explore the residents’ and 5th and 6th year medical students’ knowledge and attitudestowards complementary and alternative medicine (CAM) in Pamukkale University and to fi nd out the affectingfactors of the participants’ knowledge and attitudes towards CAM.METHODS: The study was completed among the residents and 5th and 6th year medical studentsof Pamukkale University in April 2011 after obtaining the necessary permissions. Total 184 persons participated in this study. The fi rst section of the questionnaire included questions on the participant’s demographic and socioeconomic status and Family Welfare Scale was used to determine the socioeconomic status of the participants. Knowledge questions of participants on CAM were in the second section and Integrative MedicineAttitude Questionnaire (IMAQ) was in the third section of the questionnaire.RESULTS: The best known CAM method was “diet” among the residents and medical students participated in the study. The average score for the attitude towards CAM was 118.3 ± 14.5 (min-max: 85-170). There was no difference in the mean attitude scores between residents and medical students in terms of gender, age, mother's and father's education and employment status, family type, number of siblings and socio-economic status (all p>0.05). The only statistically signifi cant variable was the location long-lived (p<0.05). Conclusions: Medical trainees do not have suffi cient information on this matter; there is no difference between residents and medical students in terms of attitudes towards complementary and alternative medicine.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA67ZB48UT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Ergin Bu kişi benim

Celile Hatipoğlu Bu kişi benim

Ali İhsan Bozkurt Bu kişi benim

Emel Mirza Bu kişi benim

Duygu Kunak Bu kişi benim

Canan Karan Bu kişi benim

Gülay Özçelik Bu kişi benim

Cüneyt Teğin Bu kişi benim

Yaşar Pazır Bu kişi benim

İlyas Pırtı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Ergin, A., Hatipoğlu, C., Bozkurt, A. İ., Mirza, E., vd. (2011). Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine. Pamukkale Medical Journal(3), 136-143.
AMA Ergin A, Hatipoğlu C, Bozkurt Aİ, Mirza E, Kunak D, Karan C, Özçelik G, Teğin C, Pazır Y, Pırtı İ. Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine. Pam Tıp Derg. Ekim 2011;(3):136-143.
Chicago Ergin, Ahmet, Celile Hatipoğlu, Ali İhsan Bozkurt, Emel Mirza, Duygu Kunak, Canan Karan, Gülay Özçelik, Cüneyt Teğin, Yaşar Pazır, ve İlyas Pırtı. “Knowledge and Attitudes of Residents and Medical Students on Complementary-Alternative Medicine”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3 (Ekim 2011): 136-43.
EndNote Ergin A, Hatipoğlu C, Bozkurt Aİ, Mirza E, Kunak D, Karan C, Özçelik G, Teğin C, Pazır Y, Pırtı İ (01 Ekim 2011) Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine. Pamukkale Medical Journal 3 136–143.
IEEE A. Ergin, “Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine”, Pam Tıp Derg, sy. 3, ss. 136–143, Ekim 2011.
ISNAD Ergin, Ahmet vd. “Knowledge and Attitudes of Residents and Medical Students on Complementary-Alternative Medicine”. Pamukkale Medical Journal 3 (Ekim 2011), 136-143.
JAMA Ergin A, Hatipoğlu C, Bozkurt Aİ, Mirza E, Kunak D, Karan C, Özçelik G, Teğin C, Pazır Y, Pırtı İ. Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine. Pam Tıp Derg. 2011;:136–143.
MLA Ergin, Ahmet vd. “Knowledge and Attitudes of Residents and Medical Students on Complementary-Alternative Medicine”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3, 2011, ss. 136-43.
Vancouver Ergin A, Hatipoğlu C, Bozkurt Aİ, Mirza E, Kunak D, Karan C, Özçelik G, Teğin C, Pazır Y, Pırtı İ. Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine. Pam Tıp Derg. 2011(3):136-43.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır