BibTex RIS Kaynak Göster

Sfenokavernöz sendrom

Yıl 2011, Sayı: 3, 163 - 166, 01.10.2011

Öz

Sfenokavernöz sendrom, kavernöz sinüs ve/veya süperior orbital fissür içindeki primer veya sekonder lezyonlarile bu yapılardan geçen kraniyal sinirlere bası yapan orbita veya intrakraniyal kavitedeki lezyonlar sonucugelişen bir tablodur. Bu yazıda sağda görme keskinliğinde azalma, çift görme ve sağ göz kapağında düşüklükile başvuran ve sfenokavernöz sendrom tanısı alan 30 yaşında bir erkek olgu sunulacaktır.

Sphenocavernous syndrome

Yıl 2011, Sayı: 3, 163 - 166, 01.10.2011

Öz

Sphenocavernous syndrome is a clinical situation which results from primary and secondary lesions in thecavernous sinus and/or superior orbital fissure and in the le-sions of orbit and intracranial cavity that affectcranial nerves extending into these struc tures. In this paper, we report a 30-year-old man with spheno cavernoussyndrome who presented with decreased visual acuity, diplopia and right blepharoptosis

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA54TU26PU
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Nedim Ongun Bu kişi benim

Eylem Değirmenci Bu kişi benim

Attila Oğuzhanoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Ongun, N., Değirmenci, E., & Oğuzhanoğlu, A. (2011). Sphenocavernous syndrome. Pamukkale Medical Journal(3), 163-166.
AMA Ongun N, Değirmenci E, Oğuzhanoğlu A. Sphenocavernous syndrome. Pam Tıp Derg. Ekim 2011;(3):163-166.
Chicago Ongun, Nedim, Eylem Değirmenci, ve Attila Oğuzhanoğlu. “Sphenocavernous Syndrome”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3 (Ekim 2011): 163-66.
EndNote Ongun N, Değirmenci E, Oğuzhanoğlu A (01 Ekim 2011) Sphenocavernous syndrome. Pamukkale Medical Journal 3 163–166.
IEEE N. Ongun, E. Değirmenci, ve A. Oğuzhanoğlu, “Sphenocavernous syndrome”, Pam Tıp Derg, sy. 3, ss. 163–166, Ekim 2011.
ISNAD Ongun, Nedim vd. “Sphenocavernous Syndrome”. Pamukkale Medical Journal 3 (Ekim 2011), 163-166.
JAMA Ongun N, Değirmenci E, Oğuzhanoğlu A. Sphenocavernous syndrome. Pam Tıp Derg. 2011;:163–166.
MLA Ongun, Nedim vd. “Sphenocavernous Syndrome”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3, 2011, ss. 163-6.
Vancouver Ongun N, Değirmenci E, Oğuzhanoğlu A. Sphenocavernous syndrome. Pam Tıp Derg. 2011(3):163-6.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır