BibTex RIS Kaynak Göster

Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi

Yıl 2011, Sayı: 3, 119 - 123, 01.10.2011

Öz

AMAÇ: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda idrar sitolojilerine verilen tanılarınhistolojik tanılar ile karşılaştırılması ve sitolojik tanıların mesane kanseri tespitindeki doğruluk oranlarınınsaptanmasıdır.YÖNTEMLER: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’na Temmuz 2007-Ocak2010 tarihleri arasında gönderilen 272 adet idrar sitolojisi, çalışma grubu olarak belirlendi.BULGULAR: Çalışmamıza aldığımız 272 hastanın 157 tanesinin biyopsi materyaline ulaştık. Bu 157 hastanın 136tanesi benign sitoloji, 21 tanesi malign sitoloji tanısı almıştı. Doğru negatif 114 olgu ve doğru pozitif 19 olgu içerentoplam 133 adet olgu, sitolojik olarak doğru tanı almıştı. Ek olarak, 2 olgu yanlış pozitif tanı alırken, 22 olgu yanlışnegatif tanısı almıştı. Bu sonuçlara göre sensitivite %46,3; spesifi te %98,2; doğruluk %84,7 olarak bulunmuştur.SONUÇ: Çalışmamızda yanlış pozitif tanı verdiğimiz 2 adet olgu bulunmaktadır. Yanlış negatif olgularımızınnedeni, materyalin hemen fi ksatife koyulmaması, teknik nedenler ve klinik bilginin yeterince verilmemesi olabilir.

The diagnostic value of the urine cytology in bladder cancer

Yıl 2011, Sayı: 3, 119 - 123, 01.10.2011

Öz

OBJECTIVE: Comparison of the urine cytology and histopathologic diagnoses and to determining the accurancy rateof cytologic diagnosis on the cancer of bladder in the Pamukkale University Faculty of Medicine, Department ofMedical Pathology.METHODS: Two hundred seventy two urine cytology that were sent to Pamukkale UniversityFaculty of Medicine, Department of Medical Pathology between July 2007 and January 2010 were determinedas study group.RESULTS: We obtained the biopsy materials of 157 patients all of whom studied on. 136 patients out of 157were diagnosed of benign cytology and 21 of them were diagnosed malign cytology. The cases of 133 wereaccurately diagnosed cytologically including 114 correctly negative cases and 19 incorrectly positive cases. Inaddition, two cases were incorrectly positive diagnosed while 22 cases were incorrectly negative diagnosed.According to these results, the sensitivity rate was found out as %46,3, specifi city rate as %98,2, accuracy rateas %84,7.CONCLUSION: In our studies there are two cases which we incorrectly positive diagnosed. We conclude that falsenegative results may result from technical causes, insuffi cient clinical information for pathologic examination andinadequate fi xation of materials.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA59YE92CS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Merve Vanlı Bu kişi benim

Yasemin Gündoğmuş Bu kişi benim

Cemile Mukadder Özkılınç Bu kişi benim

Nilay Şen Türk Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2011
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Vanlı, M., Gündoğmuş, Y., Özkılınç, C. M., Türk, N. Ş. (2011). The diagnostic value of the urine cytology in bladder cancer. Pamukkale Medical Journal(3), 119-123.
AMA Vanlı M, Gündoğmuş Y, Özkılınç CM, Türk NŞ. The diagnostic value of the urine cytology in bladder cancer. Pam Tıp Derg. Ekim 2011;(3):119-123.
Chicago Vanlı, Merve, Yasemin Gündoğmuş, Cemile Mukadder Özkılınç, ve Nilay Şen Türk. “The Diagnostic Value of the Urine Cytology in Bladder Cancer”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3 (Ekim 2011): 119-23.
EndNote Vanlı M, Gündoğmuş Y, Özkılınç CM, Türk NŞ (01 Ekim 2011) The diagnostic value of the urine cytology in bladder cancer. Pamukkale Medical Journal 3 119–123.
IEEE M. Vanlı, Y. Gündoğmuş, C. M. Özkılınç, ve N. Ş. Türk, “The diagnostic value of the urine cytology in bladder cancer”, Pam Tıp Derg, sy. 3, ss. 119–123, Ekim 2011.
ISNAD Vanlı, Merve vd. “The Diagnostic Value of the Urine Cytology in Bladder Cancer”. Pamukkale Medical Journal 3 (Ekim 2011), 119-123.
JAMA Vanlı M, Gündoğmuş Y, Özkılınç CM, Türk NŞ. The diagnostic value of the urine cytology in bladder cancer. Pam Tıp Derg. 2011;:119–123.
MLA Vanlı, Merve vd. “The Diagnostic Value of the Urine Cytology in Bladder Cancer”. Pamukkale Medical Journal, sy. 3, 2011, ss. 119-23.
Vancouver Vanlı M, Gündoğmuş Y, Özkılınç CM, Türk NŞ. The diagnostic value of the urine cytology in bladder cancer. Pam Tıp Derg. 2011(3):119-23.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır