PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız

Yıl 2012, Cilt , Sayı 2, 48 - 56, 01.07.2012

Öz

AMAÇ: Diffüz koroner arter hastalığı tanısı ile koroner arter baypas cerrahisi önerilen hastalarda endarterektomininuygulanabilirliği, literatür sonuçların farklılıklar göstermesi nedeniyle tartışmalıdır. Bu çalışmada endarterektomiuygulamasının klinik ve anjiografik olarak sonuçlarının belirlenmesi ve kullanılabilirliğinin araştırılmasıamaçlanmıştır.YÖNTEMLER: Ocak 2005 ile Ocak 2010 tarihleri arasında kliniğimizde koroner arter endarterektomiuygulananan 40 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların preoperatif, operatif, erken postoperatif ve geçpostoperatif verileri değerlendirilmiştir.BULGULAR: hastaların yaşları 43 ile 77 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 63.6’ dır. Takip dönemindehastaların efor testleri ve koroner anjiografileri değerlendirilmiştir. İlk 30 günlük mortalite oranı %7.5 (üç hasta),ilk aydan sonraki mortalite oranı %5.7 (35 hastada 2 hasta), hastaların ortalama 4.79±1.12 yıllık sağkalım oranı% 86.84 (38 hastada 33 hasta). Endarterektomi uygulanan 21 hastada ortalama 4.21±1.12 yıllık anjiografikaçıklık oranı %66.6 olarak saptanmıştır.SONUÇ: Koroner endarterektomi diffüz koroner arter hastalığı olan seçilmiş hastalarda myokardial tamrevaskülarizasyon için kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Çalışmada elde edilen mortalite, sağkalım ve greftaçıklık oranları dikkate alındığında seçilmiş hastalarda koroner endarterektominin hala uygulanabilir bir yöntemolduğu sonucuna ulaşılmıştır. Seçilmiş hastalara tam revaskülarizasyon şansı bu şekilde sağlanabilinir

Clinical and angiographic results of patients underwent coronary endarterectomy

Yıl 2012, Cilt , Sayı 2, 48 - 56, 01.07.2012

Öz

OBJECTIVE: The feasibility of coronary endarterectomy in patients having diffuse coronary artery lesions refered toCoronary Artery Bypas Grafting has become under debate due to different outcomes of coronary endarterectomystudies in literature. The aim of this study is to inform about clinical and angiographical results of patientsundergoing coronary endarterectomy and to investigate its applicability.METHODS: Between January 2005 and December 2010, 40 patients on whom doctors performedcoronary endarterectomy who had undergone CABG were included in the study. Preoperative, operative, earlypostoperative and late postoperative data were evaluated.RESULTS: Ages of the patients ranged from 43 to 77, with an average of 63,6. Exercise testing and coronaryangiographies of patients were evaluated in the follow-up period. The first 30 day mortality rate was 7.5% (threepatients in 40); after the first month, mortality rates of patients were 5.7% (two patients in 35); the survivalrate was 86.84% (33 patients in 38) (in the following 4.79±1.12 years ) The angiographical patency rate of 21patients, who underwent coronary endarterectomy, was 66,6% in the following 4.21±1.12.CONCLUSION: In selected patients with diffuse coronary artery disease, coronary endarterectomy can be usedas a tool for complete myocardial revascularization. When mortality, survival and graft patency rates which hadbeen achieved in study were taken into account, it was concluded that coronary endarterectomy was still aremarkable tool. Complete revascularisation chance can be achieved in this way in selected patients.

Ayrıntılar

Diğer ID JA53UE33CY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Murat TAVLASOĞLU Bu kişi benim


Mustafa KÜRKLÜOĞLU Bu kişi benim


Anar AMRAHOV Bu kişi benim


Artan JAHOLLARİ Bu kişi benim


Zekeriya ARSLAN Bu kişi benim


Ahmet Barış DURUKAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2012
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { patd392744, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2012}, number = {2}, pages = {48 - 56}, title = {Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız}, key = {cite}, author = {Tavlasoğlu, Murat and Kürklüoğlu, Mustafa and Amrahov, Anar and Jahollari, Artan and Arslan, Zekeriya and Durukan, Ahmet Barış} }
APA Tavlasoğlu, M. , Kürklüoğlu, M. , Amrahov, A. , Jahollari, A. , Arslan, Z. & Durukan, A. B. (2012). Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız . Pamukkale Tıp Dergisi , (2) , 48-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35369/392744
MLA Tavlasoğlu, M. , Kürklüoğlu, M. , Amrahov, A. , Jahollari, A. , Arslan, Z. , Durukan, A. B. "Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız" . Pamukkale Tıp Dergisi (2012 ): 48-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35369/392744>
Chicago Tavlasoğlu, M. , Kürklüoğlu, M. , Amrahov, A. , Jahollari, A. , Arslan, Z. , Durukan, A. B. "Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız". Pamukkale Tıp Dergisi (2012 ): 48-56
RIS TY - JOUR T1 - Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız AU - Murat Tavlasoğlu , Mustafa Kürklüoğlu , Anar Amrahov , Artan Jahollari , Zekeriya Arslan , Ahmet Barış Durukan Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 56 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız %A Murat Tavlasoğlu , Mustafa Kürklüoğlu , Anar Amrahov , Artan Jahollari , Zekeriya Arslan , Ahmet Barış Durukan %T Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız %D 2012 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Tavlasoğlu, Murat , Kürklüoğlu, Mustafa , Amrahov, Anar , Jahollari, Artan , Arslan, Zekeriya , Durukan, Ahmet Barış . "Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2012): 48-56 .
AMA Tavlasoğlu M. , Kürklüoğlu M. , Amrahov A. , Jahollari A. , Arslan Z. , Durukan A. B. Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız. Pam Tıp Derg. 2012; (2): 48-56.
Vancouver Tavlasoğlu M. , Kürklüoğlu M. , Amrahov A. , Jahollari A. , Arslan Z. , Durukan A. B. Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız. Pamukkale Tıp Dergisi. 2012; (2): 48-56.
IEEE M. Tavlasoğlu , M. Kürklüoğlu , A. Amrahov , A. Jahollari , Z. Arslan ve A. B. Durukan , "Koroner endarterektomi uyguladığımız hastalarımızda klinik ve anjiografik sonuçlarımız", Pamukkale Tıp Dergisi, sayı. 2, ss. 48-56, Tem. 2012
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır