PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar

Yıl 2012, Cilt , Sayı 3, 105 - 109, 01.10.2012

Öz

AMAÇ: Bu çalışmada, kliniğimizde cerrahi uyguladığımız mezotelyoma olgularının özellikleri sunuldu.YÖNTEMLER: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi kliniğinde, 2006-2012 yılları arasındamezotelyoma tanısı alan 11 olgunun; bulguları, lezyon lokalizasyonları, yapılan cerrahi ve patoloji sonuçlarıretrospektif olarak incelendi. Uygulanan cerrahi girişimler tanısal ve tedavi amaçlı olarak iki grupta incelendi.BULGULAR: Ortalama yaş 62,6±10,05 (49-78) yıl idi. En sık başvuru şikayeti 7 olguda dispne ve ikinci sıklıktagöğüs ağrısıydı. Asbest maruziyeti 7 olguda, sigara öyküsü ise 6 olguda vardı. Tanı amaçlı ileri evredeki (Evre3-4) 8 olgudan 7’sine video asisted thorasic surgery (VATS) ile plevral biyopsi, 1 olguya torakotomi ile eksizyonelbiyopsi yapıldı. Tedavi amaçlı Evre 1 olan 1 olguya paryetal ve visseral plörektomi, Evre 4 olan 1 olguyaekstraplevral pnömonektomi, 1 benign mezotelyoma olgusuna tümör eksizyonu yapıldı. Olguların 8’i epiteloid,1’i miks, 1’i sarkomatoid tip, 1’i benign mezotelyoma olarak saptandı.SONUÇ: Bu küçük seride mezotelyoma tanısı olan olguların büyük çoğunluğunu ileri evreli olgular oluşturmuşolmasına rağmen, erken evrede yakalanan olgularda komplet cerrahi tedavi uygulanabilmiştir. Özellikle riskliçevresel veya mesleksel asbest maruziyeti olan olgularda, yapılacak tarama programları ile hastalığın erkenevrede tanınacağını ve hastaların küratif cerrahi şanslarının olabileceğini düşünüyoruz.

Diagnostic and therapeutic surgical approaches for mesothelioma

Yıl 2012, Cilt , Sayı 3, 105 - 109, 01.10.2012

Öz

OBJECTIVE: We present the features of mesothelioma cases that underwent surgery at our clinic in this study.METHODS: The findings, lesion localization, surgery performed and pathology results wereretrospectively evaluated for the 11 cases diagnosed with mesothelioma between 2006 and 2012 at the Department of Thoracic Surgery of the Pamukkale University Faculty of Medicine. The surgery was evaluated in two groups as diagnostic and therapeutic.RESULTS: The mean age was 62.6±10.05 (49-78) years. The most common symptom was dyspnea (in 7 cases) followed by chest pain. Exposure to asbestos was present in 7 cases and a history of smoking in 6 cases.Diagnostic surgery consisted of pleural biopsy with VATS in 7 of 8 cases in the advanced stage (Stage 3-4) while 1 case underwent excisional biopsy by thoracotomy. Therapeutic surgery consisted of partial and visceral pleurectomy in one Stage 1 case, extrapleural pneumonectomy in one Stage 4 case and tumor excision in one benign mesothelioma case. Our cases were distributed as 8 epithelioid, 1 mixed, 1 sarcomatoid and 1 benignmesothelioma case.CONCLUSION: Although most of the cases with a mesothelioma diagnosis were in the advanced stage in this small series, we were able to perform complete surgical treatment for early cases. We believe that it should be possible to catch the disease at an early stage with screening programs especially in cases with risky environmental or occupational exposure, and these patients may have the chance to undergo curative surgery.

Ayrıntılar

Diğer ID JA32GT22KN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Figen TÜRK Bu kişi benim


Gökhan YÜNCÜ Bu kişi benim


Gökhan ÖZTÜRK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2012
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt , Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { patd392759, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2012}, number = {3}, pages = {105 - 109}, title = {Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar}, key = {cite}, author = {Türk, Figen and Yüncü, Gökhan and Öztürk, Gökhan} }
APA Türk, F. , Yüncü, G. & Öztürk, G. (2012). Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar . Pamukkale Tıp Dergisi , (3) , 105-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35370/392759
MLA Türk, F. , Yüncü, G. , Öztürk, G. "Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar" . Pamukkale Tıp Dergisi (2012 ): 105-109 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35370/392759>
Chicago Türk, F. , Yüncü, G. , Öztürk, G. "Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar". Pamukkale Tıp Dergisi (2012 ): 105-109
RIS TY - JOUR T1 - Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar AU - Figen Türk , Gökhan Yüncü , Gökhan Öztürk Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 109 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar %A Figen Türk , Gökhan Yüncü , Gökhan Öztürk %T Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar %D 2012 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Türk, Figen , Yüncü, Gökhan , Öztürk, Gökhan . "Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2012): 105-109 .
AMA Türk F. , Yüncü G. , Öztürk G. Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar. Pam Tıp Derg. 2012; (3): 105-109.
Vancouver Türk F. , Yüncü G. , Öztürk G. Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar. Pamukkale Tıp Dergisi. 2012; (3): 105-109.
IEEE F. Türk , G. Yüncü ve G. Öztürk , "Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar", Pamukkale Tıp Dergisi, sayı. 3, ss. 105-109, Eki. 2012
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır