PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Obezitenin HER-2 pozitif meme kanseri hastalarında adjuvan trastuzumab tedavisi ile ilişkili olarak tümör nüksüne etkisi

Yıl 2013, Cilt , Sayı 1, 5 - 11, 01.04.2013

Öz

Amaç: Humanize monoklonal bir antikor olan trastuzumabın, HER-2 pozitif erken evre meme kanseri tanılı kadınlarda sağkalımı uzattığı gösterilmiştir. Retrospektif olarak HER-2 pozitif meme kanserinde trastuzumabın etkisinin obezite ile değişip değişmediğini araştırdık. Gereç ve yöntem: HER-2 pozitif 170 hastanın 129’unun verilerine ulaşılabildi ve 114 hastanın istatistik analiz için kayıtlardan bulunabilen boy/kilo ölçümleri elde edilebildi. Bu hastalardan vücut kitle indeksi (VKİ) <30 kg/m2 olan grupta 68 (60%) hasta ve ≥30 kg/m2 olan grupta 46 (40%) hasta mevcuttu. Bulgular: Progresyonsuz sağkalım VKİ<30 kg/m2 olan grupta 8.8 ± 6.5 ay iken, VKİ≥30 kg/m2 grupta 78.09 ± 12.43 ay olarak hesaplandı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.32). Trastuzumab verilen 95 hastanın 7’sinde (%7.4) progresyon saptanırken, verilmeyen grupta 34 hastanın 13’ünde (%38.2) progresyon mevcuttu. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Karsinoma insitu saptanan 53 hastanın 32’si VKİ<30 kg/m2 olan grupta, 21’I de VKİ ≥ 30 kg/m2 olan grupta idi. Cox regresyon analizinde ise sadece karsinoma insitu varlığı ile progresyonsuz sağkalım arasında anlamlı ilişki mevcuttu. [HR 0.44 (95% CI 1.05-34.28, p=0.044)]. Trastuzumab tedavisi ile tümör çapı (p=0.04), hormone reseptör pozitiflik durumu ile progresyonsuz sağkalım arasında anlamlı ilişki saptandı (p=0.002). Ayrıca, hormone reseptör negatif olan hastalarda Trastuzumab almadıkları takdirde, nüks riskinin 7.6 kat arttığı saptandı. Takip süresi median 24 ay (sınırlar 3-257 ay) olup, 20 hastada (%15.5) nüks saptandı. Takipte 5 hasta ex oldu. Tüm hasta grubunda Trastuzumab kullanımı ve karsinoma insitu varlığı progresyonsuz sağkalımla ilişkili idi. Hormon reseptör negatifliği ve progresyonsuz sağkalım obez hastalarda daha uzundu ama aradaki fark anlamlı değildi (p =0.659). Sonuç: Trastuzumab, meme kanserinde özellikle hormon reseptör negatif olan hastalarda progresyonu önlemede etkili bulundu. Pam Tıp Derg 2013;6(1):5-11

The influence of obesity on the recurrence of cancer in HER-2 positive breast cancer patients related to adjuvant trastuzumab treatment

Yıl 2013, Cilt , Sayı 1, 5 - 11, 01.04.2013

Öz

Purpose: Trastuzumab, a humanized monoclonal antibody, was shown to prolong survival in female HER-2 positive early stage breast cancer patients. We examined whether obesity had an influence on the recurrences of HER-2 positive patients, as related to adjuvant trastuzumab treatment, retrospectively. Materials and methods: Among HER-2 positive 170 patients, 129 had accessible data, and with 114, recorded weight / height measurements were statistically analyzed. Results: Of these, the body mass index (BMI) was <30 kg/m2 in 68 (60%), and ≥30 kg/m2 in 46 (40%). Recurrence-free survival (RFS) was 8.8 ± 6.5 and 78.09 ± 12.43 months in the groups with low and high BMI, respectively (p=0.32). Recurrences were found in 7 of 95 (7.4%) receiving Trastuzumab and 13 of 34 patients (38.2%) not receiving. The difference was significant (p<0.001). We detected that 53 patients have a carcinoma insitu on the pathological report (32 patients were BMI<30 kg/ m2 group and 21 patients were BMI ≥ 30 kg/m2 group). Cox regression analysis showed that only presence of carcinoma in situ was significant for PFS, in the population of the study, HR 0.44 (95% CI 1.05-34.28, p=0.044). There was a significant relationship favoring trastuzumab treatment between size of tumor (p=0.04) and hormone receptor positivity with RFS (p =0.002). Moreover, in the hormone receptor negative group, the risk of recurrence was 7.6 folds in the absence of trastuzumab treatment. Median follow-up was 24 months (range 3-257) and recurrence was found in 20 patients (15.5 %). Five patients died during follow-up. Presence of carcinoma-in-situ and use of Trastuzumab had influenced RFS in the population of the study. Rate of hormone receptor negativity was higher and RFS was longer in obese patients than non-obese patients; however, the difference was not significant (p =0.659). Conclusion: Trastuzumab is effective in breast cancer patients to prevent the recurrence, particularly in hormone receptor negative patients. Pam Med J 2013;6(1):5-11

Ayrıntılar

Diğer ID JA43PD77YC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gamze GÖKÖZ DOĞU Bu kişi benim


Aysegül KARGI Bu kişi benim


Arzu YAREN Bu kişi benim


Burcu YAPAR TAŞKÖYLÜ Bu kişi benim


A. Gökcen DEMİRAY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt , Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { patd392780, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2013}, number = {1}, pages = {5 - 11}, title = {Obezitenin HER-2 pozitif meme kanseri hastalarında adjuvan trastuzumab tedavisi ile ilişkili olarak tümör nüksüne etkisi}, key = {cite}, author = {Gököz Doğu, Gamze and Kargı, Aysegül and Yaren, Arzu and Yapar Taşköylü, Burcu and Demiray, A. Gökcen} }
APA Gököz Doğu, G. , Kargı, A. , Yaren, A. , Yapar Taşköylü, B. & Demiray, A. G. (2013). Obezitenin HER-2 pozitif meme kanseri hastalarında adjuvan trastuzumab tedavisi ile ilişkili olarak tümör nüksüne etkisi . Pamukkale Tıp Dergisi , (1) , 5-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35373/392780
MLA Gököz Doğu, G. , Kargı, A. , Yaren, A. , Yapar Taşköylü, B. , Demiray, A. G. "Obezitenin HER-2 pozitif meme kanseri hastalarında adjuvan trastuzumab tedavisi ile ilişkili olarak tümör nüksüne etkisi" . Pamukkale Tıp Dergisi (2013 ): 5-11 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35373/392780>
Chicago Gököz Doğu, G. , Kargı, A. , Yaren, A. , Yapar Taşköylü, B. , Demiray, A. G. "Obezitenin HER-2 pozitif meme kanseri hastalarında adjuvan trastuzumab tedavisi ile ilişkili olarak tümör nüksüne etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi (2013 ): 5-11
RIS TY - JOUR T1 - Obezitenin HER-2 pozitif meme kanseri hastalarında adjuvan trastuzumab tedavisi ile ilişkili olarak tümör nüksüne etkisi AU - Gamze Gököz Doğu , Aysegül Kargı , Arzu Yaren , Burcu Yapar Taşköylü , A. Gökcen Demiray Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 11 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Obezitenin HER-2 pozitif meme kanseri hastalarında adjuvan trastuzumab tedavisi ile ilişkili olarak tümör nüksüne etkisi %A Gamze Gököz Doğu , Aysegül Kargı , Arzu Yaren , Burcu Yapar Taşköylü , A. Gökcen Demiray %T Obezitenin HER-2 pozitif meme kanseri hastalarında adjuvan trastuzumab tedavisi ile ilişkili olarak tümör nüksüne etkisi %D 2013 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Gököz Doğu, Gamze , Kargı, Aysegül , Yaren, Arzu , Yapar Taşköylü, Burcu , Demiray, A. Gökcen . "Obezitenin HER-2 pozitif meme kanseri hastalarında adjuvan trastuzumab tedavisi ile ilişkili olarak tümör nüksüne etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2013): 5-11 .
AMA Gököz Doğu G. , Kargı A. , Yaren A. , Yapar Taşköylü B. , Demiray A. G. Obezitenin HER-2 pozitif meme kanseri hastalarında adjuvan trastuzumab tedavisi ile ilişkili olarak tümör nüksüne etkisi. Pam Tıp Derg. 2013; (1): 5-11.
Vancouver Gököz Doğu G. , Kargı A. , Yaren A. , Yapar Taşköylü B. , Demiray A. G. Obezitenin HER-2 pozitif meme kanseri hastalarında adjuvan trastuzumab tedavisi ile ilişkili olarak tümör nüksüne etkisi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2013; (1): 5-11.
IEEE G. Gököz Doğu , A. Kargı , A. Yaren , B. Yapar Taşköylü ve A. G. Demiray , "Obezitenin HER-2 pozitif meme kanseri hastalarında adjuvan trastuzumab tedavisi ile ilişkili olarak tümör nüksüne etkisi", Pamukkale Tıp Dergisi, sayı. 1, ss. 5-11, Nis. 2013
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır