Sayı: 1

Yıl: 2014

Araştırma Makalesi

3. Elektif sezaryen kan kaybını azaltmak için elle boğma tekniği kullanımı

4. Fetüs kesitsel anatomisinde MR ve orcein-picroindigocarmine boyama yönteminin karşılaştırılması

5. Tekrarlayan gebelik kayıpları sonrası oluşan gebeliklerin seyri

6. Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi

8. Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşunda Hasta Memnuniyeti

Olgu Sunumu

10. Periton diyalizi yapan peritonitli hastada jejunal perforasyonlar: vaka sunumu

11. Primer infertilite hikayesi olan bir hastada spontan heterotopik gebelik: bir olgu sunumu.

12. Atipik semptomlarla seyreden sol ana koroner arter total tıkanıklığı

13. Vajina leiyomiyomu: iki olgu sunumu
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır