Yıl 2016, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 1 - 4 2016-04-01

Mutation analysis of HSFY gene by DNA sequencing in Turkish men with idiopathic infertility
İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması

C.Nur Semerci [1] , Erkan Alataş [2] , Fatma Sılan [3] , N.Lale Şatıroğlu-Tufan [4] , Yavuz Dodurga [5] , Hakan Şatıroğlu [6]


INTRODUCTION: In this study we planned to HSFY gene mutations in Turkish infertile men with azoospermia, oligospermia and/or poor motility/morphology.METHODS: From three distinct medical centers, 41 Turkish infertile men were contributed to this study. The patients had no endocrine or obstructive causes of spermatogenic failure and no Y microdeletion, and had normal karyotype were included the study. Mutation analysis of the HSFY gene was performed by DNA sequencing.RESULTS: No variant could be detected in coding regions and flanking introns of HSFY gene in the study population. DISCUSSION AND CONCLUSION: This study suggests no relation of HSFY sequence variant with spermatogenic failure and, the clinical molecular approach to diagnosis of individuals with spermatogenic failure is complicated due to extensive genetic heterogeneity and need more study to reveal causative genes and mutations of idiopathic infertility in men.
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada azospermi, oligospermi ve/veya motilite/morfoloji bozukluğu olan Türk infertil hastalarda HSFY geninin mutasyon analizi planlanmıştır.YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya üç farklı merkezden toplam 41 infertil Türk hasta katılmıştır. Spermatogenez yetmezliğine neden olabilecek endokrin ve obstrüktif problemleri olmayan, Y kromozomunda mikrodelesyonu olmayan ve normal karyotipe sahip olgular çalışmaya dahil edilmiştir. HSFY geninin mutasyon analizi DNA dizi analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.BULGULAR: Çalışma grubuna dahil olan olgularda HSFY geninin kodlanan bölgeleri ve bu bölgelere komşu intronik bölgelerinde herhangi bir değişim saptanmamıştırTARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada spermatogenez yetersizliği ile HSFY geni arasında bir ilişki saptanmamıştır. Genetik heterojenite nedeniyle spermatogenez yetersizliği olan bireylerde moleküler tanı uygulamaları oldukça güç olup erkeklerdeki idiyopatik infertileye neden olan gen ve mutasyonların aydınlatılması için daha çok çalışma yapılması gereklidir.
Diğer ID JA36RD39GJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: C.Nur Semerci

Yazar: Erkan Alataş

Yazar: Fatma Sılan

Yazar: N.Lale Şatıroğlu-Tufan

Yazar: Yavuz Dodurga

Yazar: Hakan Şatıroğlu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

Bibtex @ { patd392982, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {1 - 4}, doi = {}, title = {İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması}, key = {cite}, author = {Semerci, C.Nur and Alataş, Erkan and Sılan, Fatma and Şatıroğlu-Tufan, N.Lale and Dodurga, Yavuz and Şatıroğlu, Hakan} }
APA Semerci, C , Alataş, E , Sılan, F , Şatıroğlu-Tufan, N , Dodurga, Y , Şatıroğlu, H . (2016). İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması. Pamukkale Tıp Dergisi , (1) , 1-4 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35384/392982
MLA Semerci, C , Alataş, E , Sılan, F , Şatıroğlu-Tufan, N , Dodurga, Y , Şatıroğlu, H . "İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması". Pamukkale Tıp Dergisi (2016 ): 1-4 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35384/392982>
Chicago Semerci, C , Alataş, E , Sılan, F , Şatıroğlu-Tufan, N , Dodurga, Y , Şatıroğlu, H . "İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması". Pamukkale Tıp Dergisi (2016 ): 1-4
RIS TY - JOUR T1 - İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması AU - C.Nur Semerci , Erkan Alataş , Fatma Sılan , N.Lale Şatıroğlu-Tufan , Yavuz Dodurga , Hakan Şatıroğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 4 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması %A C.Nur Semerci , Erkan Alataş , Fatma Sılan , N.Lale Şatıroğlu-Tufan , Yavuz Dodurga , Hakan Şatıroğlu %T İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması %D 2016 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Semerci, C.Nur , Alataş, Erkan , Sılan, Fatma , Şatıroğlu-Tufan, N.Lale , Dodurga, Yavuz , Şatıroğlu, Hakan . "İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2016): 1-4 .
AMA Semerci C , Alataş E , Sılan F , Şatıroğlu-Tufan N , Dodurga Y , Şatıroğlu H . İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; (1): 1-4.
Vancouver Semerci C , Alataş E , Sılan F , Şatıroğlu-Tufan N , Dodurga Y , Şatıroğlu H . İdiyopatik infertilite tanılı Türk erkeklerinde HSFY geni mutasyonlarının araştırılması. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; (1): 4-1.